Skip to main content

Full text of "Aṁráin Ċuilm de Ḃailís"

See other formats


B99 


I ■ 


n Hi &s ■•t& V , .^W; m Hi 
■ 


m ■ ; 

■B HSR AtfinÁin cuittm T)e tbAitís. Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/arinuilmdeailsOOdebh AttinÁin ctnttn -oe bAilís "'Cé téix>eAnnp An jiói) ip jjéiLleAnnp -oó 
'Sati Am a mbíonn rí i 5CA01, 
IÁ tió -óó níofi íhófi tiom -oó 
50 TToeAjicA-ó í 50 5|nnn." 

— t. 26. 
Custom college líbear? 

CHK8TNUT HILL, MASS* /J 

A^ n-A óup Atn-Aó ■oo Co;ntiíiAi) riA SAeínLge 

1 mt)Aile Át.\ CliAt. 1904. uriS seón piiconen, 

1 mbAite áía CtiAt. 


Ill ceitue ruyinn 

Annro x)0 ninne Cotm T)e ti)AiUr -oo'n teAbAn beAj; fo pern 

A leAbAin acá Anoir jmoi ctó, 

1mti5 nórfiAc cné 6ine UAim ; 
ArhnÁm gneAnnrhAn', AtfinÁm beó ! 

Haó T>eAf, ^ trooig, An péinín tú ? UÁ'n jde'óilse Ag éinj;e 'níf 1 Héim ; 

UÁ meAr A5 céAóc An An gclAmn ; 
UÁ riA*o Ag cnoi*o te btntte béim ; 

1f s eA W 5° mbéi'ó luce t)éAnlA 5Ánn. 

Cné Óúige ConnAóc *oéAn t>o tniAtt 
50 Laigm riA b£iAnn 'r 50 Cúig' ULax), 

50 Cúige tTlutfiAn 'f 50 tT)AtiAinn t&\\ mmn, 
go hALbAin roin Y 50 túnnT>Ain rhón. An Connfixvó Ag cAbAinc An Air An gcUá, 

'gAn scoinneÁit pém A5 cnút te 5^e"óeAtXAcc ; 

Sm obAin rhón AtnAó j:aoi 'n scórhAin ; 
t)un sctAi-órhtí co^Ait), 'f bígi-ó béiceAó ! cLár An LeAt)Ain seo. ceicne RAinn ... - m 

néArhRÁx) - - - - - vii 

né&rhriÁ-o ^n óRAOitMn ^oiGmn - - - xi 

colm *oe txAitís .... - xiii 

COLUM WALLACE - - - - - xx 

mé<yo-ArtAcc r\A n-^rhRÁn .... xxv 
^triRÁin cuiltn x>e £)aiIís— 

eibLín ní -plAitbeAfurAii; - - - - » 

An CeAnnAi-óe - ... 2 

.ArhjiÁn An Céi - - - - 4 

t)|115X)ÍT1 - 7 

TIa "Pacaí - ... 8 

An SeAn-oume CAm - - - - "9 

pÁ-óftAic Ó tnuifieÁin - - - - - 1 1 

An gnéAfAi-óe - - - -. l S 

An t)^umneAt T>eAf - - - - H 

A CotAnn, Cuiriimj Aft no Cftíoc - - - x 5 

An bÁf - - - ... 17 

An loc 1 ngA|i|fÓA -pACAÍ - - - - l 9 

An X)ó puAin CÁIL - - - - -21 

t)nii;i-o ní £lAitbeAncAi5 - - - -24 

Cúinc An cSfiutAm t)uix>e - - - -26 

t)Aificlín "ÓóninAitl - - - " "3° 

LÁ CUA1-Ó mé &\\ puAiT)|ieA-o - - - 3 2 

ÁÓftAR 5AC AfhRÁin - - - • 35 

CA£RA - - - - ' - - 3 8 

ciár pe^RSAn - - - - - 4 1 

cLár Áice-Atin - - - - - - 44 

-pocLóm - - - - - - - 46 ROAtnnAT). UÁ aw teAbAn fo rAoi cló ]?aoi •óeineA'ú. 'Sé aw nu*o azá 
te cun ríor Anoir, a ceAnc *oo tAbAinc t>o ^aó Aon -oume 
a tug a CAbAin *] a congtiAtti mp An fAOtAn beA^ ro. 
'Sé An pte rém bA"ó cóin a ben: 1 *ocúr An rgéit reo. Cé 
50 bruit, Colm ctucce 1 n-AOir Anoir, nmne ré *oíceAll rnón 
An cunfmiugAT) An r\A nAifinÁnAib, ní nÁn b'frunur *oó. 
pÁ-onAig Ó T)otfmAUÁin acá 'nA corhnAi-óe 1 SnÁiT) An 
CAtnpA 1 brogur T)' tlAóuAn Ant), ir eireAn T)o cuin ríor ua 
nArhnÁm T>iAm 1 n'oiAi'ó -j a cuin cugArn-fA iat>. "Oo 
néi*oot;eAr rém -j BogAn Ó TleACCAin ia*o, CAn éir a brA^ÁlA 
ó ÍÍIac tlí *ÓorhnAUÁin *OAtfi-rA. TV éAn-coirj; AT>einim gun 
" néróoseArriAn " ia*o, óin ní nAib ^ac tnte f ocaí 1 gceAnc 
lonnuA, *j ir mime *oob' éige^n 'OArh-rA rgniobAT) aj\ Air 50 
ntlACCAn Ajvo 1 x)CAOb nu*o' éigin a bí bun or cionn aj\ rA*o. 
TlÁ meAfCAn 50 bruilmi A5 cÁmeAt) An T)orhnAllÁnAi5 'va 
méi*o reo. Hí'Um. Tlíon brunur *oó rm An uite focAt 
T>'fÁ5Ait 'jm SceAnc -j nA riAdA CAitlce a$ Colm. Hinne ré 
•oíceAll 1 -outfiAcc tem' niAn-fA 1 teit nA ríon-ceirceAnn 
*oob' éigeAn -OAtri a cup cuige, -] ní rutÁin "OAm a nÁt) 50 
bruilim pon-bui"óeAó *óe rAoi. Tlí rgniobrAmn ro An con An 
bit aóc 50 bruil eA^tA onrn rAoi roctA éigm a beic AmugA 
rór. 

tlíon b'é pn An c-éAn-congnArh AfhÁm a ruAjAAr ó 
OojAn féirh Ó tleAccAin. An n*oói5, níon b'é, mAn "oo téi§ 
ré nA rnorhcA ó bun 50 bAnn -| ceAntuig mónÁn nut)AÍ -oo 
óuai-ó uAim-fe. t3'é rm T)ÁIca A5 An gCnAOibín geAl 
Aoibmn pneipn. Jaó Aon pocAl niArh -o'Á -ocÁimg 'f a gclo, 
*oo téi5 fdfeAn é 50 bAineAó ^ninn bneAtnuijteAó -j x)o Vlll — 

óorh<A|\t:uiS |\u*oa1 T)0 rs 1() Pl v tApm-pA -j tA\y THac Ut 
llcAc'xAin — nAC lOngAtiCAó An fgéAtéfltl? — mAp fin péin, 
if pop é. Cuip aii CpAOibin 1 gcortiAiple "OAm ppeipin Atl 
"U<\5|\a" T)o pgpiobAt). 

IpionrúA pin caoi -An AmpÁnAib Cuilm T)e 1JAiUp Anoip i 
mbéAl ha iTOvAome. 'Sé An p-át acá leip pin, £115 T)ia 
PaojaI pADA -do Colm, ^n riio-c 50 bpml iia nArfipAm le 
pvoA -j te CIA11 Af\ eolup a$ tuóc 5 Ae "° ll 5 e ConnAtriApA, -j 
CÁ pop A5 ah f A05AI, -An ntm acá An eolup A5 tiA *OAOinib r 
50 gcuinueAn cop -j CApAt) mp tia poclAib tAp mAp bí A5 An 
t>plit> péin. puApAmAp CAOi-oeAnnA éA^pArhlA aca po ^jp 
"AtíipÁn An Cei " "j Ap " Cuipc An tSputÁin ftui-óe," "j 
munA mbeAt) iat> pin, ip otc Ap pvo a bei*oíp p*oi ótó 
AgAinn. Deipmi-Q buráeAéAp móp "o' GAmonn fóipnéip T)e 
liAtbA mAp geAll a\k a lomlÁme "| cuip pé An céAT) ceAnn y 
gcló (ni puAip 1T)ac Hi T)orhnAllÁin acc 06c ^ceAtpAmnA ó 
Colm péin). 1p móp "oo tuill Com meipneAtfiAiL ITIac lléill 
A\y mbuTOeACAf p\eipm. Seo mAp bí. ' Sgpíob yeM^eAn 
" Cúipt An cSpucÁm t)ui*oe" pomnu bliAT)An ó pom ó "óuine 
éigin 1 gConnAmApA. Ap m' impit)e-pe cuip pé An pgpibmn 
cu^Am, -] munA mbeA'ó a feAbAp -j puAip peipeAn é, ni beA-6 
acc CÚ15 ceAtpArhnA 1 5CI0 AgAinn ó Cotm -pém cpí*o An 
T)omnAttÁnAc (ní hAg -pÁ^Ail Iocca a\\ TÍIac tlí T)omnAllÁin 
é, ó'p píop 50 n-oeApnA pé a xMceAll, acc Colm bocc acá 
com hAopuA Anoip nAó bpéAT)Ann pé cuimmugA'ó Ap j;aó a 
bpuit 'ua ceAnn Aige). pé aca, cAitpimi-o mile bui-óeACAf 
a tAbAipc *oo eom ttlAC HéiU, mAp §eAll a\k feAX)Ay r\A 
CAbpAó a puApAtriAp uait>. Seo í An Imp a cuip pé cu^Am 
1 n-émpeAcc leip An " gCúipu " : — 

"SeA-ó Anoip, a Iaoit)15, pm aja-o Cúipr An cSpurÁm buix>e "oo jiéip 
mAp cuaIa fém é t>á JAbÁit A5 frócAÓ 03 -oe tiomÁriAi-óe cÁi|ip cia^í 
1 nioji^of beAj 1 jConrriAicne mApA, ní cvnriiin tiom Atioip cé An t>liAX>Ain. 
ip coftriAit guptjAim péin "oo cuAlAif-pe é, nó An reAn-pÁipéAn x>'peicpm 
AjAm mA bpuil p é rjfiíobÚA, nÁ níop cuipeAf p a -piAni 1 3CI0 é, -\ ní beA-ó 

fé Ap fAJÁlt AJA-O Anoip, mA|1AC 50 T)CÁplA A5 C«A|1CAC mé 1 mbopjA ACÁ IX — 

A$Am i é lÁn •oe licneACAib a fUAin mé jnvo'ó, ~\ teAgthvni; An rgfiíbeAnn» 
ro tiom -j fiu-OAÍ eite "oo cvnfi mé ríor f An Am céA-onA, niAfi cÁ AbfiÁn An 
CAe, Seil5 Stéibe jCuitmn, -j giocAi-óe bea^A -oe fgéAtAi-óeAcc t>o cuaía 
fAn Áir rin. Ritine mé a Aicr5jiíob<vó p a-o' coriiAifi-re. níop Atfitnj mé 
nA foctA, acc mo tuAijnrn pém pÁ ceAnx An AbfiÁm -oo cu-ji ríof of cionn 
nA bpocAl i jcojifi-Áic Ann. 50 -ocusai-ó T)ia rAo^ál Cuilm -ótiic, *| 50 
reAcnAi-ó fé fAO'JAt Cuitm one, -j nÁjiAb bÁr t>o ceAcuA-fi A^Aib aczt 
mAÍAijic beAicAX) -j -oorhrA mAfi An jcéA-onA. Ámén. 

eóin niAC néiLL." 

" 14/12/1903." 

*Oo bÁpp ah t>á innpmc éASpótfiAit po ^p r< ArhpÁn An 
Uéi " *] ^p " Cúipc An uSputÁm t)iu-óe," cÁim a$ ceApAt) 
50 bpuige Cottn copp-pocAl lonncA nÁp óum pé péin, acc if 
beAg An tocc é pm, tnÁ zá nA pocAit ^p -peAt)Af -j 50 
•ouuigeAnn pé wo. tlux) eite, bAineAtriAp tnópÁn pocAl 
t)éAptA Ay nA nAtfipÁnAib ^|\ pro ; ní tocc é pm a\\ cop ^p bit, 
mÁ tuij;teAp nA -pocAit gAe*óil5e ctnpeAT) 'nA leAbAit). 

flíop ceApc *oúmn cpíoc *oo cup xif au péAtfipÁT) po gAn- 
CAj;Aipc t)o'n put) fo ppeipm. Sin é, 50 bpuiltniT) An- 
bui"óeAC *oo tucc eA^Aip An pÁipéip nuAit)eACCA An Dublin 
Evening Mail, pAOi gup cuipeAT)Ap An An gcumAf "oeAtb 
Cuilm *oo cup op corhAip Ai(\ léigteoipí 1 bpíop-cúp An leAbAip 
peo. 

Hi 'I 'fiop AgAmn cá bpuAip An Dublin Evening Mail An 
•oeAlb f o Ctnttn nÁ cia An u-Am An CAipnjjeAt) í. tli tuonAnn 
é -] An "oeAtb a óuip pÁ-opAig tTlAC piApAif op corhAip téig- 
teóipí An CtAiT)irh Sottnp te goipiT). 1p coprhAit, nuAip a 
CAipngeAt) clot) Ctnlm te hAgATó nA *oeitbe peo puAip mtnn- 
cip An Evening Mail/^o pAib pé ní b'ói^e 'nÁ rriAp bí pé 'p-^m 

CpÁt Ap ClUp AV\ p]A\\AVAC A ÓtÓt) A\\ TZA\\\\AnWZ AV\ AC-l1Aip, 

'Sé An copAitilAóc acá Aip Annpo é beit tÁiT)ip peAtriAp 
beActnjte 1 ip *oóca 50 mb' ArhtAi*ó *óó nuAip a pmne pé nA 
hArhpÁin ip peApp *o'Á n-oeApnA pé 'p^ n ^ 111 ^ f^ 10 f é — n1 ' ^ é 
ip ionpÁit)ce *óúmn fí i mboppA*ó -\ 1 mblÁc nA hóise," aóc — 
inA peAp rhóp iomtÁn A5 pmbAt JApnmnA -j teicpeAó tTlAotÁm 
*] leicpeAó CaIa-ó, A5 "oéAnAm cigte -| A5 ctnpiop^Ai-óeAóc, 1 é " d£ 4 saV>aiI l')(\ \|\]\\í 1 A5 •()(\\(':ni i c; 1 \('i Ceóll " l(i Lltltl ik\ 
n^nó pm a Ix'ir A|\ hun Alge. 

tii (u\\|\r Dúinn oeAfuriA'o "oo í)éAnAríi aji p4*oftAi5 ITIac 
piAjuvip itif aii cpÁcc fo. OniAiT) hurocAó *oe pAOl'tl 
P5|\ít')tnn OéAf\lA bponn pé <>|\Ainn te hA^AIÍ) Atl leADAIfl big 

feo — 'p a gClAróoAtii Soluip ip ca-ó ip cúipge bí pé pwoi cLó, 
acc cuin An pu\j\Af\Aó AtnugA'ó beAg tAll -j i bpup Ann pad 
n-Ajv 5;coriu\i|\-ne. 1p beAg í aj\ fpéip 'fAn rntJéAplA, ní mó 
if mAic Unn é Cup op corhAin miunci|\e Óúige Connect, An 
•opeAm a mbA-ó ceA^c *oóib 5A11 acc aii §Ae*óit5 a léi^eA-o 
-j a tAbAi|Ac. Acc, pA^Aon ! " if f a*oa An ^Aon acá |\orhAinn." 
CAitp*ó beAgÁn t)éAj\tA beit 1 ngAó teAbApi 50 -póit 50 *ocí 
50 *ociocpAi"ó letiAop 05 nA héipeAnn leAbAn 5Ae*óil5e 
*o'fop5Aitc ^An ceirc nÁ buAi'óneA'ó a\\ bit a beit ontA 
-pAOi é beit a|a j?at) m-A "-oceAn^AiX) rhín ttntif rhÁtAfvóA 

50 méAT)ui5e An teAbA^ po lAbAipc "j léigeA-ó n^ gAe-óil^e 
1 feAn-OtnecmAóc, 1 scúige O1I10UA 7 lf)eit)be, ip é Ap 
ngui-óe-ne. 

S. t. 

AibpeÁn, 1904. ueAmRAt) 
ah CRA0it3ín AOit)inn. 1f rnón An c-Atnti5A*ó tÁinig a\\ 6inmn ntiAin if péi*oin 
tinn T)ÁncA Ctnlm T)e t)Aitír do cAbAinc Arrive, tlíon fAOit 
Colm -pern, nÁ Aon *ouine eite 1 n-6inmn, CÚ15 no ré *oe 
bliAt)AncAib ó foin, 50 mbeit cÁit nÁ cnÁcc 50 *oeó Anír x\|\ 
a ctnx) AbnÁn. Acc cÁ An cín reo A5 riúbAt 50 capa te 
CAmAll, i An ntra gaU/aA' A rnbíot) rneAr Ain, An UAin rm, 
ní'l rtnrn An bit Ann Anoir. A^ur, a\\ An CAoib eile, An 
ntro J^AexieAlAc t>o bí An c-Am rm rÁ t)noc-rheAr *] rÁ 
CAncturne, fú-o é Anoir rÁ onóin -] rÁ unnAim é. 

T1i íi-é gun ríon-bmn nÁ gun ríon-cUrte riti-óeAóu 
Cuilm, actz gun ríon-JAeí)eAtAc é ! 1r "0015 gunAb é Colm 
An pile -o.eineAnnAó gAn "béAnlA, béAf A^Ainn 1 gConnAó- 
CAib, i An An Át>X)A\\ fm ní rriAic tmn leigeAn *o'á cui*o 
AbpÁn beit eAittce. t)éix) rilir')e eile A5 nA ^Aettil te 
congnAtfi T)é 1 gConnAóCAib rór, pUt)e a béAf 1 brA*o níop 
bmne ~] níor bníosrhAine 'nÁ Colm, acc mÁ uÁ, ir ÓU15 Cotm 
rém fiAÓAiT) fiAT) Ag rógUnm. Óin ir Aige-reAn ajzá ^ac 
leAgAn CAince but) -ouaI -oo §Aet>eAt ó nÁT)tiin. ílíon 
milleAX) eireAn niAtfi le fS 01 ^ " nÁiriúncA." tlí nAib An 
ceAngA JaIVoa, nA rmuAÍnce J^Voa, n ^ pÁipéAnAiT)e 
nuAi"óeACCA nA n^^tt -j nA ngAtl-J^eiDeAt, ^5 jut cné n-A 
ctoigionn, 1 A5 btiAit)neAt) a mcinne nuAin ctnn ré nA 
h-AbnÁm peo te céile. A^ur ir riú iat> *oo fÁbÁil ó'n mbÁr, 
mfAn óéAT) Áic mAn geAlt An An gCAinc rhAic gAetnl^e 
acá lonncA, mfAn *oa|\a b-Áic mAn geAtl An 5AÓ pocAl -| 
leAgAn cAince *o'á bptnl ionncA nAó bpuil le pÁjAil 1 n-Aon 
Áic eile, -] mfAn cníorhAt) Áic, mAj\ óorh<\|\tv.\ onófió *oo'n 
cfeAn-gAifgi-óeAó -péin. — Xll — 

llí péi*oift Colm T)e D-AiUp "oo cup i gcomopcAf leip ah 
ReAÓCAtípAc ; cá pé s|\( i aiiik\iík\iL ^o niAic, aóc ni'L An bp!§ 
rtwoiiA Aim, 1 ní'L Atl bimuíAp CéAT)nÁ aicjo. Acc t>o frí n4 
^act'hI 50 LÁiT)i|\ 1 n-Oipmn nuAip ól aii TleAóCAbpAc beó, 
ca|\ mAtt cá fiAT) Atioif ; 1 ói lucc éipceAóCA le pÁ^Ail A5 
-An 1leAóCADj\Aó mp ^aó aoii áic 1 ^ConnAccAitt ; '"] ó bíoí) pé 
^5 píop-pmt>At "I A 5 "° u ^ ipceAó 'p attu\c AmeApg jac uile 
póipc *OAome, *oo leAénuigeAí) a cum eólAip -j a cui-o 
pmuAínce 50 inóp, 1 ní naib pé ApiAtii CAOl-pA'ÚApcAc. Tlí 
ttAiti nA buncÁipci"úe peo A5 Colm, acc p uAip pé Á"óbAp a 
cuit> AbpÁn ^p a £>Aile pém -j ó da -OAOinib -do bí ámcioll 
Aip. ílíop £>Ain pé, acc 1 n-Aon cÁp ArhÁm, Á-óbAp a 6ui"0 
AbnÁn ^p ^n piop-co^AX) iT)ip 5^ e * e ^ L 1 5 Al ^> n ^ ^r r c -^ 1 '° 

T1A CÍpe, tlÁ Ap An CpOIT) 1-QipAn ítlAJJAlUAp "j Í1A T>A0inib, mAp 

-00 t)Ain An fteACCAbpAó ia*o. Acc, mAp A'oubAipc mé, n^ 
/pilráe tiucpAp 'tiA -Ó1A1X) 1 sConnAccAift, belt) mópÁn aca le 
pógUntn tiAi-ó-peAn. 

tlí ceApu An poirh-pÁt) geApp po "oo cpíoónujAt) gAn pocAt 
bui , oeACAip'00 CAbAipc do pÁDpAig Ó DorhnAlLÁm -oo pgpíob 
píop nA h-AbpÁm peo ó béAt Cuilm péin, 50 LÁn- tpAOtpAó 
-j 50 -oíceAtlAc. 1p t>ó15 50 T)tiucpAi-ó tnAic Ap An teAtDAipín 
peo, *] Ap An inéA"o 5pmn acá Ann — cia "óeunpAp 'oeApmA'O 
50 bpÁc Ap " AbpÁn An CAe ? " — *], mÁ tAgAnn, t)éi"ó 
ConnpA-ó nA 5^ e-ó1 ^5 e l^n-cpÁpuA pÁ 50 "ocug piAT) attiac é. 

An CRAOitTín AoiDinn. cotm T)e t)Aitís. 

Cia tie Colm *Oe t)AiUr ? Sin ceirc Ain íiac ttftujtnie 
ppe^gp^ a tAbAu^iz cÁ nomnc bti a*o An ó foin, tAob Amtnt; 
T>e'n -ducai^ Anb Af é pém. Tlí niAfi pn *oúinn Anoir. Ctnn 
An fAojAt 5^ex)eAtAc, 50 nAib mAit 45 p^-opAig TTIac piAnAif 
1 A5 *OAOimb nAé é, Aitne -] eotur -A|\ a Ainm -j An a cÁil ó 
fom. UÁ pop A^Ainn gunAb é An u-éAn-"omne AítiÁm beó 
Af ConnAmAnA é a bptnl Ainm pile Ain iha "óúcaij; -péin. 

pie ctiAice acá Ann. D'Á bAf\j\ pn, *oume a^ bit aj\ 
^nÁcAó teir -piti*úeAcc a léijeAX), ní ceAnu nÁ cóin 'oó beit 
nó-cnuAit) nó nó-"óoc€ A|\ An n-AifinÁnAi"óe bocc acá Anoir 
•of cionn céAT) ■] reAóc mbtiA-onA "o'AOir. 11í nAib ré niAifi 
A|\ fgoit -piUx)eAccA. Tlí'l Ann acc cuaccac bocu a nugAt) 
inA put). Haó ; m é An nu*o AT)einceAn 'jm tAi*oin ? Hí'L 
ó'n bpiti-ó acc é bneit. Tlí péi"oin a teicém T)'oileArhAinc 
.1. ní péA*opAi-óe 50 *oeó pte *óéAnArh T>e -ótnne te múnAt) 
ArhÁm. 

1f iom*óA rm mot) An a n^AbAnn Cotm ceót. t)íonn ré 
5í\Á*órhAn geAnAttiAil mín múmce rriACÁncA CAom cneArcA 
45 motAT) bAn. Acc ní rriAn rm *oó -j é A5 cÁmeAX) nó A5 
AonA"ó a nAífiAT). JeAnn^nn f é te géAn-CAinc 1A"0 $An CAire 
^An unóCAtne. ílí féAX)ipAt> Aon aja bit beit ní but) ^éine 
"'nÁ nA bAoin a nmne ré An "ÓAinctín Ó CúnnAij *j a\\ pÁ-onAic 
ó TtttnneÁin. 

Tlí 5An gneAnn auá ré aóc An oineAT). Cá bpuil An cé 
AX)éAnpA*ó nAC f\Aib gneAnn Ai$e 1 nx)iAit) " An t)ó ptiAin 
CÁtl " a LéijeA-o ? T)ein ré leif An mbom : 

" ní fÁfócAX) pé^n An yojtiiAifi tú, a fomplA pAtAC, v UA1 í* cú cÁLl ! " 

'Sé An |?neA5pó jeib fé tiAiti 50 -ocÁimg fí ó bnufóm Cntuc 
TTIeÁ-óA, Áic 1 nAib rí le *ó-Á rhíle btiAt)Ain j:aoi "on^oi-oeAoc, XIV. 

I, o óinn a|\ ik\ pmoo^Aii) í '('x'' ,\iK\iii pt-án, 50 mb' éigeAti oóiti 
i f(M)K\-(') 50 Cúipc An cSpurÁm l)tiró<; " -Ag hDIUgA'Ó gopc "] 
«spÁinne bÁpp." Ilí f\\puij;cAnn pin Colm -j tc.MUAnn pé "01 50 
t)í í " 5;ti|\ p|.)At|.) pí mionnAí móp^ gwp't) é peóftAf a f»eót 

A'Aintl í." tlí'L Ce-AÓCAfl ACA ^O llOlC pAOI *Ó(',\ £-CA1 tlC A 

CAiteAtfi le céile. 

T)eipceAp gupAb é ah ceAnti ip peA|\|\ a pinne pé " Cúipc 
ah cSptitÁin t)ui"óe." 1p *oeAp x\n c-ArhpÁn é, Ap nT)óig. 
JeobpAp cúnncAp éij;in Ap Áí)bAp An ArnpÁm peo 1 troeipeAt) 
An leAt)Aip peo pAOi'n cei"oeAl " Á"óbAp ^ac A.rhpÁm." 1T)Á'p 
píop An pgéAt po, ip móp 50 *oeirhm An rheAbAipi cmn a bí 
Aige An UAip pm -j a pÁ"ó 50 n^oeApnA pé ArhpÁn corn bpeag 
leip Ap Át)bAp a bí corn puApAC pm ! Acc 50 •oeirhin péin, 
ip 'oo-cpei'ote aíi put) é. Seo triAp a pgpíob GAmonn póip- 
néip T)e tiAlbA 1 "gCetxiA," 1 n*OeipeAX) pogrhAip, 1902 (ní 
peApp *oúmn put) a *óéAnpAmAip "oe 'nÁ a cui"o CAince 
pgpíofjA-ó 5Ati gioppnjAT) Ap bit) : — 

" bA jeAjiji guji CAr at) "OfieArn rnóji ■OAOine x)úinn A5 ueAcc ó'n Aip fieAnn. 
*Oo 5LA01X) peAji aca AmAC "] -otibAinx m'Ainm pém -] cftAiú mo "ÓÁ lÁim -j 
cuifi fÁilre jiorhAm. 'Sé *Oia|iitiai-o O mAOilfeActAinn do bí Ann. 'Sé An 
peAft 50 bpvnl 5AC tnte AriifiÁn -j x>Án Ai^e -oo cum Colm "Oe bAitíf ftiAni. 
ptJAi-ji mé ' AtiijiÁn An CAe ' -j 'Cúifir An rSfiutÁm buibe' uAib cÁ "óÁ 
t)liAX)Ain ó f oin. "OubAific ré t,iom 511ft cAiVleA-ó beAn An bAitíps ó fom, 
-j 50 bpuit, An reAn-jHle Ancnr 1 'DC15 tiA mbocr 1 n-llAccA|i-Án"o. CéA-o "j 
ré b1iA-ÓAin "o'Aoif acá A5 An reAn-pile vro, -j ^An Áftur Aije acc CeAC tia 
mbocc! Saoji 1 có^bÁÍAi-óe b'eA-ó é 'nA Aimriti pém. C05 fé botÁmín 
•oó pém 1 td'á ninAoi nuAiji pór ré í, "| 'ré ' Cúi|ic An cSjivirÁin buix>e' a 
rug fé «iA|t Ainm Ai|i." 

Ctnp 'vía ceAnn po 50 bptnl "Cúipc An cSpucÁm "Otn-ue" 
5An Airhpe^p Ap bic mAp Ainm Ap teAó Ctntm '^An ArhpÁn 
ú-o Ap tpÁccAmAp Aip cá CAmAlt ó pom Ann .1. u An t)ó puAip 
Cá\X". 1 céAp-o ip mrheApcA "óúmn ? t)'péix)ip gup mAp po 
acá An pgéAt : t)í " Cúipc An cSputÁm "Dtn-óe " ceAnA Aige 
mAp Ainm Ap a teAó pém, acc níop pmAom pé piArh At\ é rhoUvu 
50 *ocí 50 pAib pé Ap pAp5At) pAoi'n mbpÁicín 1 n-Aice An 
cppuúÁm big. Rut) eile, cÁ f?iop AgAinn Anoip gtip'b é XV 

TTIiceÁl Ó CLocAncAij;, corhunrA CtnLm (nó a " b\\ÁtA\\\," 
triAn *oein ré pém), a cum nA uní ceAtnAtimA T)eini"ó x>e .1. 
XII., XIII., -| XIV. 50 -oeirhin -j 50 -oeAnbtA, níop b'pú 
te ÍTIac t!í CtoóAncAij; An " Ciunc " a riiotA"ó corn -oeAf pn, 
mtuiA mbeAt) Ann acc bnÁieín beAg ruAnAó. 1p beAj; ^n 
ciAtt *oo be^-ó te "triAOin Unifvséir," *oá mbeAt) 1 troÁn, -j 
iiac nAib 'pá sCiíinc Acc bpÁicín. 

pé a\\ bit Á"óbA\|A a bí te " Cúint An cSnucÁm ftufóe," An 
ceAó ún a pnne Coltn le Unn a bAinre nó An bnÁicín bocu 
a ctnn ré of a cionn te beit a^ fAf^A-D, ir copíiAit gun 
be^5 *otnne 11 At motvpA-o é 50 móry, te peAtiAf nA evince -j 
t)A priAomce azá Ann. T)eifi ré : 

" 'Cé téijeAnnp An y.óx> if jéitteAnnr t>ó 
'Sati Am a tnbtonn rí 1 jcAot, 
tÁ nó -oó níofi thon" liom -oó 
50 n-oeAjtcAT) í 50 5l'mn ; " 

-j "oein fé pfieipn ^uji mAn po a cturveAt) le óéite í : — 'SiúncAÍ mine aji cAnoíníb, 
'S 5AT1 ojitAÓ aji bit cÁm — 

CÁ'n biccójtiA fiíoJAn 1 bf eifij f aoi 
triAfi motAt) léi An bÁ-pn." Aguf mAf\ pn t>ó. 11 í j\Aib pé pÁfCA teir An moUt) tug 
ré jréin *oi, acc *o'iAnr\ fé An riiuman An cije fpÁp a tAbAint 
•o'á "bnACAin/' tTÍAC tlí CtoóAnuAig, a\\ con 50 bptngeA-o p 
ctutteA-ó motcA ! 

'Sé ah u-Atfif\Án if tnó rhol An CnAOibín Aoibmn " ArhnÁn 
An Uéi," i, 50 -oenriin, b' pú x)ó é rhoUvó. UÁ *oinl rhón Ag 
An bpeAn 'p^ cobv\c -j ní C15 leir -oéAnAtti t)'Á uipe^fb^i-ó. 
1f m-A|\ fiti -oo'n nitiAoi 1 "OC-AOiti <\n céi. tlí $éittp"ó 
ceAóCAn aca 'oo'n -ouine eite, -j cé 50 n-Abfu\rm ati beipr 
aca 50 bpuit 51\ÁT) inón aca *o'á gclAinn, ní óui|\eAtin pn 
fCATD leif An 5CAinr. C«if\eAnn An peAf An -olit;e aj\ An 

b XVI 

niiKvoi, cAiiiccAp Ati r-Aij\^i'A7), -j 'p ( ' An (wo if oefoeAiiAi^e 
■oeifl Colm : 

" Arc ccApAiin - ; u|i caiHo-vo n/. pÁtfCÍ." 

Oí geAfl ni<)|\ A5 CollTl Afl l)]\rc,ro Hi flAl£oeApUAl£, CAlUfl 
ó«q a óorhtiui^ aj\ (''Ati-tKMic Leif. Di Ati geAti óorti móf pn 
Aige 50 tiDeAnnA fé f>Á Afh-pAn di. 'Sé Ati ceAnn if feAff 
aca, b'féi'oin, " t)j\i^T)ín," acc cá " bnigix) Hi plAitbeAfiCAi$ " 

50 liAti-tivAic ffeifin. 

lit ceAfC *oihnn "ACoUnn, Cuiriimg aj\ t)0 CffOC" A{l 
f ad a Ui<vó teif . t)'f éiDif 50 rroeAf ha f é -oá pAtin *oe uai*o 
pern, acc triAiT)if leif da nAnnAib eile, ni.'l ionncA acc 
fAAinn cfAbAit) a bi x>e glAn-rheAbAip Ai^e ó béAt-oioeAf tu 
noAOine. 

1f fiof-triAic An c-AtfifÁn é <( An Loc 1 ngAfjvOA ]?acaÍ." 
'Sé An c-ArhfÁn if *oonfme ciaU, é *o'á n*oeAfnA fé fiArh. 
1f beA^ An c-Át)bAf a bí leif, T)An teif -pém. ConnAic fé 
" Loc uifge 1 ngAfiroA A5 xteAiiAtri ptntt ifceAC 1 bpolt rnóf 
jtacaÍ." teigeAnn fé Alp 50 fAib fróeóg A5 bAmc leif An 
toe *] *oéAnAnn fé fÁicpgéAt T>eAf *oe'n ÁT)bAf fin. Céj\ 
b'é An " bfÁCAin niAic oe coja tia cífe " bí Aige? 1f 
ionAnn é pn *] 5 Ae "ó e ^ c Aóc n <* nGifeAnn. Ajtif cia ní An 
" cp-oeog rhAUtngte, mgeAn x)|\Aoi"óeA'oónA ?" tlí'l mnci 
acc fpiopAT) nA S^U^acca .1. Aigne TU\ n^JAll a tÁmi5 
AnAtt Af SAf AnA. 'Sé An teicfgéAt acá a$ An fí-óeóig gup 
x)íbif\ nA LoctAnnAig Af f iubAt í, -j 50 mb' éigeAn 01 ceAéc 
50 néifmn, -j 50 mb' feAiffoe An cíf feo í, mAf nAó jumo 
mnci acc " sAffúA ftéibe nAó bféAOf at> pÁf," -j 50 mb 1 
ife if ctiifge tjteAb -j -o'ptn^pg í. pAffitnjeAnn Cottn -oi : 

" Cé cutji f iOf 0|tc nÁ 15í 'sor' éitmJA-ó ? " 

1 puASfiAnn fé co^a-o tunti. 

PfieA^nAtm fife *óó tiAó bfinl Aon riiAit -óó 1 <f ^cúff Aíb 
C05AIX) " *] u corhAóc ó'n UufCAó -j ó Tlí nA 5í vé1 5 e, ' ^ e 
fÁjAit Aid tiAif Af bit dad ttiAic léi fém é. 'Sé f|\eAj;pA 
Cuitm tnfti 50 bptnl corhdcc " ítlic tia Sgéite " "j a Aingit beAnntugte níop cpeipe 'nÁ firí. CtnpeAnn pin peAf\$ ip 
•pAicceAp m \vt\ : 

" JJLac fí feAji^ -J -pAicceAf jjéAji -poriiAtn ; 

Cuin fí pgfiéAc Aipci 'f "óúipj; a cLÁnn, 
'CuSAi-ó bun n-Aifim tib, cÁ cóifi jéAft o^Amn 

Annpo, mÁ péA-OAnn riAT> Á|t ^cu-p cun bÁip; 
Síl mé CAtnAtt nac ftAib fé 1 n-éi|iitirt 

Aon peAft At)éA-fif A"ó 5,u-|t b'é péin Ab' peÁpjt, 
'S 1 n-Aimpifi Cpomtnt ^u^ mé pmne péi-óteAC 

1-oijt ^Ae-óit -j CtAnnA ^Áll.' " 

T)eip Colm Aiinpin 50 bpmt a " *oáca tffcíg Anoip 'p A 
cpAOgAl fo," "] u gtip bocc An p^eAl v oó í fMgÁit Ann." 

1f cinnce gujiAb é An cmeÁt AttipÁm é peo AtfipÁn pÁi*ó- 
eAtriAit nó pátfume-Aó» ílí te ^oipi-o Apmne Cotm é, acc cá 
5ac Aon jum A5 uuicim AmAc mp An cíp feo 50 *oípeAé rriAfi 
■cá pé cíop Aij;e. Cá bptnl An cé ATDéAfipvó hac frpuit ^n 
■cpl"óeó5 tit) 11 a 5aU/oacca A5 cup rgpéice Aipui Anoip -] A5 
TunpeAcc a clAinne? 

pte ó mitcap, pile *oo f\éip nÁTnnpe, acá 1 ^Colrn ; pte 
itpÁóCAp Ap gnótAÍb beA^A cuAice a connate pé op corhAif\ 
a pút. UÁ bpíg i beot)Aóc -j binneAf mA cniT) ceoit — 1 
mópÁn *oe a\\ cumA a\\ bit. Ip bAojAiAó gun CAitleAt) 
tnópÁn *o'Á nt)eApnA pé — b<vó "úeACAip *oó cuiriinitigA'ó. a\k 
^ac tube AtfipÁn T)'Á n"oeApiiA pé piAtii, -7 é ctncce 1 n-AOir 
An 01 p. 

Seo pAnn beAg a pmne pé aj; cÁineA"ó 1nip-TneA"óom. 
1np " An 5ClAi"óeArri SoUnp/' 28 tTlÁpcA, 1903, rp ctiipge bí 
pé pAOi cló : — 

mis meA'óoin. 

bí Cotm *Oe bAilíf, An pile, 1 n-ÁjiAinn uAip, 1 níoft tAitnij teip An 
piúncAp a CAiteA-ó beip Ann. CÁ te pÁ-ó 50 "ocÁin^ peAp^ Ai|t 1 t)ceAc 
Áijnte, -j 5U|i -óxibAi^c fé An ftAnn fo te -oume éi^m eite 'n-A •óiai'ó pin : 
" 1nip ITleA-óoin, 
1nir 5An '-jiÁn, 

1mp ^Ann 50MXAC ; 
111a|ia -ociubitAi-o cií leAr HÁ11 
An tÁ $AbAf rú Ann, 

béi-ó uú An IÁ pin '-oo tftOfgA'D." X V 1 1 1 — 

Seo pgéiUn jwoi n-.\ gpeAnn (péAó " An C. S.," m. 
|?oc,fiiAij\ 1903). 11Á|\ IV aI)A|u':a An pneAgjtd tag pé Af An 

mnAoi ? 

5tieAtin cuilm T>e bAitis. 

Ca t)Aoine Ann -j x>e\\\ pAT) nÁp "mibAipc Oolm "De V>Ailip fOCAÍ 
5jieAnnmA|t ApiAm. 50 "oomin, cÁ cui-o aca -j •oéAflAi'OÍf nAc pile 'éoii Aft 
bic é, acc bíox) pin mAji AtÁ. éipcijiti teip peo : 

bí pé A5 obAift 1 Hop ITluc Aon jeirhpeAX) AmÁin, -j 6Í An Aimpip, An-piAfi 
aitiac 'p AmAC, niAjt bí pé aj cup peACA 50 cpom. -Aon mAixnn AtriÁin, 6í 
Cotm A5 •oéAnAtn piutj eictnc Ap An cAob Ammj; -oc teAé Áipit<; Ajup 
jMubAil beAn cajiu. tAbAip pi, Ajup peo iat> nA poclA A-oubAipx pi : " Cá 
50b opt inx>iu, A Cuitm," mAfi bi a ppón -oub-^opni teip An bpuAct. 

" HlAipeAT), ní lonjAncAp móp é pm," •o'ppeAsjAip Cotm. "Aptroó', ni 
pAcA ct» Cotm ApiArh gAn 50b Aip." 

UACCAtt. ART). 

tliop teig Cotm *oo "ótnne a\\ bit *onoc-trieAr "do CAiteArh 
Ain péin nA An a ótJiT) piti'úeACCA. 1p j?éiT)in An méiT) 
pn a tui5finc Af ^n Aon -oeAnnACUAó -oiAn a nmne ré An 
" pÁ-onAic (3 1nt^neÁ1n. ,, tlí bAogAt nÁn tei£ "tTluineÁn M 
*oó uai*ó rm AtriAC. 1r An 615m •o'péA'opvó ré rm CAbAinr 
j?aoi é cÁmeA"0 A|\íf 1 n-oiAi-ó a bpuAin ré uai"ó. 

'SéAjvo "oob' Aircije 1 -ouAOib Ctntm X)e tí)Aitír, aví -oneAin 
t)AOine An corhnuig fé 'iia meArs *] *o' -pogttnm a cuid 
ArhnÁn hai^o, gup *óeAntriAT>An é A-\y j:a"o -j é beo beitni>eAC ! 
t)'péi"oin ^tin'b é n't) a rheAr AT)An 50 bptiAin ré bÁr. pé aca 
é, cé 50 náib a cult) AtfinÁn T>e gtAíi-rhe^bAi^ A5 a tÁn 1 
SConnAtriAnA, *] 50 tnbíuí A5 mnrmc rséAtCA j?aoi te tiAir n*\ 
cement) f?AT) if bí f eif e^n 1 "oUcac n-A mtDocc 1 u-Waóza^ Af\X) ; 
*] cpÁóc A1|\ 1 bpAT) ó n-A bAite péin 1 n-Áice-ACAib n^ó jvdib 
fé fMArh tonncA, ní ^Aib f?iof A5 x>uine -aca 50 fiAib fé 'tia 
óorhnAi'óe 1 mb^ite móp tSá ^ceAnnzA\\ pém ! 

1f be^g a«cá te cufi fíop A^Ainn Af\ at\ f ao^aI a óaic fé 1 
n-éif\mn, aóc T)á tAijeAi) é, zÁ f úit AgAinn 50 te^pm Ap\ 
tétgteoifií é 50 j:onnrh,Afu 

ílu^A-ó Cotm "Oe t)Aitíf 1 teiaj\ tTlxxotÁin (niApi fin 
•oei]AceAf\ é) An *oa^a tÁ *oe t)eAtcAme. 1796. SÁbóipv -j 
fAOf ctoó T)o b'eAt) é. T)' pÁ^Aib fé a bAite "óúcóAif -j é XIX 'n-A peA\\ 05, *] fiub^il fé mófA-cuiT) "o' éifunn. CuaIa fé 
-An Ixe^ócAbfiAó ua}\\ as tteix)le,<voóif\e.dóc a\\ at\ mt)ótA\\ 
tttófi 1 ngxviUitfi. u pe^p 5^5'' b'e^fj An íieAózA^At, 
A-oei|\ fé. Óaic fé bliA-óAin 1 5C.dt.Aiiv r\A ttl-á|AU, -j ap pin 
óuAit) fé 50 x)cí UuLdC ltló|\i 5Conn*Oáe^n RÍ05. ÓÚuLxm£ 
tílóifi ÓU-A1Í) fé 50 Cilt Tttnp 1 sControAe An CtÁip, m-Afi a\\ 
CAit fé ^on bli*vó,Airi T>éA% d'á f\do$At. T>' pÁ^xMt) fé C1U 
íttnf 'f^ T)eine<vó -j cuaix) fé x.\-b«dile. póf fé pÁ "óó, -] tM 
Aon rhAc AmÁm A\^e. C.Ailte<vú ^n m^c 1 11-AOif a ^Ua'úva 
if pce nó mx\|\ pin. CxMUe^t) a t>A\\A bean amóeAtt c^í 
btiA'ónA ó foin, -j b'éige^n -oo Cotm a "out ifceac 1 -oUe^ó 
íia mt)occ 1 n-tUccdjA Ajro. T)' p\n pé ^ntifin 511^ bdiligeAt) 
be.45.An ^51*0 a\\ a fon ó téijceóifíb xmi CtAróirh. UÁ fé 
^noif 'n-A óorhtiAfóe 1 *oceAó -ouine muinnceA|\"ó>A teif 1 
n-VÍAózAp Ájvo, 7 é com LAmip, "oo f\éifv cofrhAl^oc', te 
S^p-An^c. Sm a bpuil te n-innr-eACt m^p $eALL a^, a 

YAO%Al. Cerium Wallace. 

(From "An CÍAi-óeArh Soltnf/' August 8th, 1903.) 

One must beware of approaching a singer like Colin 
Wallace in a severely critical spirit, primed with all the 
stock epithets of the newspaper reviewer. This is no pro- 
fessional poet; indeed, scarcely a formal poet at all. Here 
is a naive, sprightly, good-hunioureclly satirical person- 
ality, a peasant living amongst peasants, who sings, like the 
lark, from very joyousness and tunefnlness of soul ; sings 
because to sing is a necessity of his gladsome nature. He 
has no " philosophy of life," — not he ; he warbles to while 
away a summer's day, to " shorten the road " on a tramp 
across the bogland, to repay the hospitality of a bean tighe 
who has given him a night's cheer. The ordinary, prosaic- 
events of his daily life, the sights and experiences he en- 
counters on his way to a fair, — such are the inspirations of 
his verse : he makes a bráicín to shelter under during a 
shower ; he overhears a conversation as he passes along the 
road ; he meets with a churlish reception in a house where 
he had expected hospitality ; and, as he goes faring on his 
way, more as caitheamh aimsire than anything else, he 
weaves the experience into verse, and embellishes it with a 
hundred odd fancies, which, in the case of a more formal 
poet, one would rightly set down as grotesque extrava- 
gance. 

In poetry thus, so to speak, incidentally produced, it 
would be absurd to expect deep thoughts on life and death and destiny ; passion, fire, majesty ; great technical skill, 
or even uniform melody of verse. Much of Colum's 
poetry lacks real inspiration, much of it, from the technical 
standpoint, limps hopelessly. Yet good qualities it does 
possess — indeed, must possess to have achieved its un- 
doubted popularity throughout a whole county — a certain 
energy and vivacity, a tuneful swing, a whimsical playful- 
ness of fancy. 

The odd thing is that the poet'? own personality has, to 
so large an extent, dropped out of history. Less produc- 
tive than E-aftery, he has, here and there, reached a height 
which Eaftery never reached; yet, Raftery's figure stands 
out largely in the folk-history of 19th-century Connacht, 
whilst, though Colum' s name is still widely remembered, and 
some of his sayings repeated round firesides within miles of 
which he has never set foot, people seemed to have for- 
gotten that the old man was still alive. How lonely would 
have been his death, but for the accidents — were they acci- 
dents? — which led to his discovery by "An Claidheamh 
Soluis " ! 

Of Colum the man, let us give our readers a glimpse. 
Everyone knows that the south-western extremity of the 
most Irish-speaking tract in Ireland is the group of islands 
of which Grorumna and Lettermullen are the chief. In 
Letterniullen Colum Wallace was born on May 2nd, 1796. 
His childhood and boyhood were passed in the stirring 
times when men's eyes were strained across the sea to 
watch the coming of Xapoleon. Colum vividly recalls the 
suppressed excitement oi the days when — 

11 CtuppmiT) An conóm Afi t)óriv\pÁif\c" 

was the watchword throughout the Gaedhealtaeht. He 
distinctly remembers hearing the news of the Battle of 
"Waterloo, whilst the election of O'Connell for Clare is in his reminiscences a comparatively recent event. Colum 
>\;is a child of two when the French In ruled at Killala in 
'98; a bare-footed gasúr of seven when Robert Emmet 
sallied from the depot in Harshalsea-lane ; a man of 31 
when Catholic Emancipation was achieved; already past 
the prime of life in the Famine Year ; well past the three- 
score and ten limit in the Fenian days ; an aged man, on 
the verge of a century, when the Gaelic League was 
founded. Of all these movements ripples found their way 
into his placid life, and more than one of them finds an echo 
in his poetry. What an autobiography he could write ! 

A mason and sawyer by trade, Colum left Grorumna at a 
comparatively early age. He wandered much, chiefly in 
the West. One of his most treasured recollections is his 
having seen Raftery playing the fiddle on the Bóthar Mór 
in Galway. He spent a year in Westport, from which he 
went to Tullamore. We next find him in Kilrush, where 
he spent eleven years. From Kilrush he returned home, 
and, for practical purposes, did not again quit his native 
district until about two years ago, when he found it neces- 
sary to claim the shelter of the Workhouse, which — thanks 
to the readers of " An Claidheamh Soluis " — ceased to be 
his home on Saturday last.* Colum was twice married, his 
second wife dying, a very old woman, a few years ago. He 
had one son, who died at 21. 

It has been written somewhere that the " Cúirt an 
tSrutháin Bhuidhe " celebrated in Colum's most famous 
song was the house which he built for himself and his wife 
when he first married. The " Cuirt," however, was a much 
humbler structure even than this. One day — about forty 
years ago, he thinks — Colum was overtaken by a shower 
somewhere in Lettercallow, near Grorumna, and, in order 
to shelter himself, he threw a few sticks across some big 
•August 1st, 1903. XXI 11 

boulders, and across these again, a few scraws. This poor- 
heen or bráicín he amused himself by calling " Cúirt an 
tSrutháin Bhuidhe " — it happened to be close to a stream. 
He3e is how he sings of the " Cuirt " : — 

" CÁ An cúiftt feo •oeATicA i LÁn tia cífte, r moLtAji téi An bÁjtji, 
Ó ceAc An fu'05, ó tbAite An -oftAOi, *] 'c uite ÓAifteÁn Ájvo ; — 
Hi te -OjiAOi-óeAcc a jtmneA-ó í, <.\cc te obAift rcuAnrÓA tÁrh — 
CjiAoibín 5|imn -oe'n ^obÁn Sao^, — cÁ Cotum 1 n-A ceAnn." * 

There are both energy and imagination here, and the 
poet's description of himself as " a pleasant branch from 
the Gobán Saor" is delightful. In an earlier part of 
the poem, Colum represents the potentates of the world 
as struck dumb with admiration of the beauties of 
the " Cuirt" : Queen Victoria is filled with jealousy at its 
magnificence, the King of France plans an expedition to 
inspect it, the Queen of Sardinia comes across the sea, 
accompanied by her fleet, to marvel at it. Jn its hyperbole 
the whole piece is characteristically Irish. 

" An Bás " was composed about the same time as " Cuirt 
an tSrutháin Bhuidhe." It is by no means as gruesome in 
subject as its title would suggest. " An Bás " was the 
nick-name of a tailor well known at the period throughout 
Connemara. One evening Colum chanced to come to a 
house in which "An Bás " was working. At night-time 
ether guests turned up, and, accommodation being scarce, 
Colum was put to sleep in the same bed as "An Bás." 
When the woman of the house heard that Colum and "An 
Bus " were together, she said she would give Colum a quart 
«f poitin on condition that he made a song about " An Bás " 
before bed-time on the following day. Next morning at 
the breakfast-table Colum sat facing " An Bás," and had 

* We now know that these lines are really the composition of Michael 
O'Clogherty, a neighbour of Colum's. To him are due the fiual three 
verses of the song. \.\IV 

:1 ( ] i -ill willi (lie, soul;. Throughout the poem there • 
frhimsica] play on. the oiet-name of Hie tailor. '1 he 
work of the piece is quite traditional. Encountering 
strange bed-fellow, Colum asks — 

"An CÚ Jupiter bi y.\o Ó Atltl, no Hercules i' í <<■ • nnupAr, 

nó Neptune, "Uia n.\ pAijt-pge, cÁmic ó'n mtuji péin ?" 
The tailor replies thai ae is neither Jupiter nor Hercules, 
nor yet Goll Mac Móirne, — he is "An Bás." On this de- 
claration interesting developments ensue. History 
that Colum got the poitm. 

A poem of a higher order than either " Cúirt an 
tSrutháin Bhuidhe " or " An Bás " is "Amhrán an Tae." 
This is a dramatic little song turning on the mutual re- 
criminations of a husband and wife, the one extravagantly 
fond of tobacco and the other inordinately addicted to 
tea : — 

"CftÁtnónA *Oia SAÚAifin A5 -out jmoi -oo'n gftéin, 
SeA-ó connAic rné lÁnAriiAm 1 n^AjifrÓA teó pém, — 
tM An beAn if í 50 cAitipeAC A5 cAinnc Afi An cAe, 
'S níojt niAit: leif An bpeAfi í beit 'cnÁcu Ai|t ! " 

The woman complains that the husband is smoking her 
out of house and home ; the husband retorts that the cause 
of their poverty is the wife's extravagant expenditure on 
tea. Both profess profound concern for the welfare of the 
children. The debate is kept up animatedly, the respec- 
tive praises of tea and tobacco being vigorously sung m 
turn. In the end recourse is had to law, with disastrous 
results to the already small exchequer, and the poet con- 
cludes with the cynical touch — 

" UÁim cinnce jvi-ji cAilteAX) tia pÁtfcí ! " 

PA*0UA1C m AC pid1&44& XXV méA > o&TtAcu 11 A n-<\rhtidn a m ti A D 

An mévVOAftACU ArÁ Aft JTAJAlL lllf tlA llATTlJlÁnAlb feO, 1f 10mX)A ptl CA01 

aji cteAccA-ó í. CÁ 5AC uite cmeÁl *oi A|1 uAitije A5 tticc Atri^iAn -oo 
-úéAtiATTi pAoi 1ácai|i 1 n-éiftmn, tli hAnnAth jeibteA]t An cmeÁl ro 1 
n-AinfiÁnAib TiA jContiAcuAC : — 

M- |~~aI~^aJ~~ú|~! 

— (An CeAnnAix>e, II.). 
CÁ méAt)A-fiAcc "pÁ-ojtAic Ó iTUnfieÁm " 1 jcorAtntACT: 50 món teip, acu 
cá Ar-jiuJA-ó beAg Ann, mAji ro, cmji 1 jcÁp : — 

-(I.). 

Seo cmeÁL eite nAc AnnArii 1 n-AtrifiÁnAib ConnAcc : — 

M- I i - a ! w w | 

M-l — — I — ^ I — — ! 

[wj_- | ~ - | w A | ~ w | 
- ~ | w - | w é | 

—(An bÁr, II., IV.). 
-An céAt) rpoLÍA aua Ann, ir mmic &\\ tÁji é, *j ní mip-oe é beit AriilAit> 

Afl tJA1|1lb. 

CÁ rpéir A5 muincifi ConnAc^ 'r At1 totriAr ro pjteipn : — 

M- 1 — í i — — — i — ^ I 

— (dn toc 1 n^AjtjfÓA }?ACAÍ, I.) 
Seo eiriomptÁij! eite acá coizrceAnn 30 mAit aca : — 

M-1 — P-é| wj 
M _i - — - — f - — - é ! - — ■ 1 . 

M-l w-i ~í | 

(An ^i'.éArAi-óe, III.) 

1p x>eACAi|t "An t')ó puAijt CaII"acu)i j:aoi fHA^lACAib méAX>AjiAccA," 
niA|i ir í An úrÁix> bAmeAf mumci|i teice Cuinn Af An gcmeÁl ro -| é 'tiA 
thiorú;i fjAoilce aca mA -ocoillreAjt pAT> beAj, ^eAjijifA-o nu\ii -| pvvo 
mó]\ — beAjnAc 3AC Aon pA-o ! Accoáxícvi^caoi jmoi, b'péi-oijt 50 mbeA-ó ré 
jiu-o beAg cofthAit teir reo : — 

(VII.) * CÁ hion5nAX) rin ? 'Sé -oubAipc Cottti pém Leif An gcneAiiiAipe bó po: 
'"OeAS-tiiAJlACA níon ^éiLL cú -óóib ! " XXM — 

ní TJOiLij "Dti inn méA'OAfiAÓc " Ci'upc An cSftUCÁin Dui'óe " -o'pÁ^Ail. 
CÁ pé pimplfóe 50 nu\ic : — 

w_|wé|w_|wé|w_|w_|wí| 

-(U 
Ip mAfi pm o' " -AriipÁn An Céi " ypei pm : — 

w _ j w w — . I ^ w — I w ^ é I (faoi fcjtí) 

— — | — -— — | w w Á | w | (^n 4m AT) line). 

CcApAniAnj 50 Tjcuijpix) Áp léi^teoipí 5AC meA-oApACt: eiLe Af iia 
heipjomplÁipíb peo. Cu5Ai-oíp pém pAoi nA ViAmpÁnAib eile Ap An jcvimA 
céA-onA -j ni cinnpix) opcA ma cineÁil acá icmncA -o'pionnACCAm. 

Cuigi-oip pop jjup'b é^eAn " ú " x>o -óéAnAm tj' "<3 " 50 mime, tjo péip 
cAtiAthnA xjeipcipc ComiAcc. Seo pomplA mAic Aip -] é licpi£te -oipeAc 
mAp -oeipceAp é : — 

ní "óéAptAinn leAr: tta-oa t>á I15CÁ no 11úpA, 

geÁppcAil' a\\ piúncAc a -OAOiní 'p a -opeÁm : 
t)í pi pÁc meApúil, ní pA' pí 'nA húinpt^, 

triAp bí mnÁ ha ^CúnnAc 1 bpup -] cÁtt. 
tTlAiTjip te peAnACAp, 'p -oon' é te -oúipeAcr, 

'S niÁ ctoipim x>íop mú boic, nú 'n pocAl AmÁin, 
"Oíbpeó-o i&y. "ÓAingeAn iú hém ip "oo cúpAm, 
triAp' tA^ui pm m'úmÁp tjo TlAnpAÍ CÁic SeÁin. 

— (An CeAnnAixbe, V.). 
te conjnAm beAj a rAbAipt "oo'n téijueóip ip coicceAnnuA rÁ Ann, cÁ 
" ■opeAm," " cmn," " rpom," " -opvnm " *] a leitéi-oí pínre AjAinn, mAp acá, 
"•opeÁm," "cínn," "cpóm" (=cpúm), " •opuím," -|pt., nuAip ip é ip cop 
t)o nA poctAib peo iat> a beic 1 jcompuAim. 

X)Án. 

tlí't Acr píop-beA^Án -oe "ÓÁn mp An leAbAp po, copp-pAnn -oe, mAp 
•oéAppÁ. CÁ hionjnA-o é pm, -\ a pÁ-ó, An méit) TJÁm acÁ 1 mbéAÍ tiA 
moAome 'p At1 Arn AC Á 1 tÁtAift-, guf ó'n rpeAn-cpAOJAt a cÁmig pé ? ní 
t)Óca jtip cumA-ó Aon *OÁn imeApgnAn-OAOine Lecpí céAX> btiA-ÓAin (cumA-ó 
mópÁn -oe te ■oéi'óeAnAi^e ó topuij An ConnpA-ó A3 obAip). 

CÁ beAjÁn -oe'n T3Án "OípeAc pém A^Amn, mAp acÁ, x>á pAnn. CÁ pAnn 
aca {" & ColAnn, Cuimnij á-\\ x>o Cpíoc," X.) 1 SeAn-x>eibi-óe, comAp 1 nAC 
mbíox) Aér Aon Amup AtriÁin 1 tÁp An comAi-o (tAtt = -OAm .; r ). Seo mAp 
■00 léijpix>e Anoip é -oo péip bpíje An joíta : — 

_ j _ _ ! _ '. | ~ _ ! 

Inp An cpeAn-Aimpip ip copmAil gup mAp po At)eipcí é : — 

— I — — I *- | ' | <l?ó ceAtAip). 

flt't pin Ap pÁJAii Anoip Ann acc mp An cpeAp line, .1. mp An gcéA-o 
leit -oe'n coniA-o. XXV11 

ftéAfipAmAi-o AnuAf Anoip An pAnn céA-onA-j jac éileAm -oe coriiApcuijce, 
An uAim 1 jcinn-ticjieACAib : — 

1p miti-o *DAm "Oul a nonn — 
"OeACAin T)Am $An lón |iorriAni — 
tTlifoe T)Am -oo fflAift 1 by or; 
1p ujihaj iiac CaLL -oo Ú^eAbAf. 

b'péi-oiji 50 fiAib jiAtiti VI. A|t t. 161 UAnnAijeAcr tflóip 1 -ocopAc, acc 
ni't inA coniA-o Anoip acc ÓjlÁCAp. 1p rriAp pm A-p pAt) -oo'n II.pA piAnn "j 
■oo'n V.eA-ó ftAnn -oe'n -oÁn céAT>nA, mAf ip "0015 ^tj-p A5 Ait-pip A-p TlAnnAij;- 

QACV tflÓlfl A CeApAX) 1AX>. 

CÁ piAnn a II. x»e tia ceitpe pAnnAib acá 1 T>r:úp An leAbAip peo (L. iii ) 
'nA pomptA Ap Ó5IÁCAP Apt Aicpip nA RAnnAijeAccA íTlóipe ppeipm : — 
CÁ'n ^Ae-óiL^e '5 éip^e 'Rip 1 Réim ; 
UÁ meAp A5 UéAcr: Ap aji jclÁmn ; 
CÁ piAT) A5 €poix> te t>uille béim ; 

ip ^eApjt 30 mt)éix) tucc ftéA-pÍA 5<\nn. 

curnAsg m\m 1 AxnnÁm. 

geibceAp cpí pomptAÍ Ajt ctimAps mp nA Ceicpe RAnnAib x>o UiAnóeAmAp 
jioniAinn (t. iii.). 'Si An tnéA-oApAcc céA-onA auá 'fr\& pAnnAtb I. f 

III. : - 

— — I ~ — I — — I— Ó | ) . 

[w]_ | ^ 6 | - é | w w | J" (P A01 "°°) ( L )- 

~-|~-!~-|~1A| 

w_| w,|*wó| ww| 

(III.). 

Seo é An u-imteAcc acá pAOi pAnn a IV. aji An leAtAnAc céA-onA: — 

— I — I— J -«I 

— — f — <^ 1 — — ! - — ^ I - — i 

1p "oeACAip méA-oApAcc T>o mímti^A-ó x>o iticc gAexnlje nA tiAimpipe r*eo 
1 n^Ae-óilj. tlA pocAit tDAineAp léi ní : t piA-o Ap pÁJAit aca Anoip. ná 
móp -oóib iax) -o'po jtvnm -j iat> a beii aca x>e jtAn-rheAbAip ^An nioitt. 

ní móp -óúmn Ap n-oíceAtl "oo -óéAnArii cvnje, -] Áp peAn-n-oíceAtl, mAj« 
ip pA-OA An c-Aip-oeAfi ArÁ opAinn pul beimi-o 1 n-Ann CAinc A-p méA-OAfiAcr 
a cup -óínn -j a cuigpinc 1 n^Ae-óits rtiAp rÁtAp 1 mbéAp.tA -7, -oo péip wa\i 
pmneAmA|i jac a bpvnl -oéAncA A^Ainn, péA-opAmAiX) An rhéA-oApAcc 
pojluim. tlí péi-oip Imn cúpAm nA po^tumA pom a cu-p -óínn, -j, t)Á bíttn 
pm, -oéAnAimip í pojluim. AiiiRÁin cuittn De bAílís *OAfi a ft put -óe bfiic 'f x>e ftfiéAnrAib 
A\i róin toe' tjjiéAcmui je, 
'S T)A|i a bptnt x>e 5|táibtíb 

Inp Ati bpftAinnc, 
Cíof nÁ béAjM 
Ca jiAb me '-ojiéim leip — 
|?UAijt me jtéim rhóft, 

'5«f c-uaix) fe liom." 

— AmfiÁn ó'n lllme. Git)tín tlí fM.<\itt)eA|\UAiS T)'éi^i5 mé a\\ m^i*oin tAe, 
Ú'féif tné péiti a coip|Ai5eAn, 
T)ut)xM|\c mé be-ds-Án pA\*o\\eACA 

t)í 0f\T)tii5te D^m ó'n 5ciéi]\ ; 
ÚA|A|\Ain5 mémo caúaoi|\ tiom 
'Saíi áiu if peAfifi a cxMcnig Uom ; 
TU15 tné A|A le-At)Aí\ ^n cfeAtic^if 

1f toftng tné 'gÁ téi £e,<vó ; 
Cts^fcuigeAf 'c uile ftunxvó Ann 
AniiAf ó nA T>eic n-Aiú|\eAóAit) — 
Tlío[\ t)AC mé te ftiocc Pfvou^fcún ; 

r)ÍOf\ ÚAm f i<vo *oo mo fgéAt ; 
Anoif cá'n c-tig'o-Afv ce^fic ^gAm 
Ó ttíobtA ax\ AtA^ Ó ttlAitini'óin 
Af\ Giftlín X)Ám t\ í |TlÁitt)eA[vcAi5, 

U054 5AC tnte cj^ob. 

II. 

tlí te bpóT) ^f ctnT) nó Ay m.Aoin 

tló a\> -pocl-Aitt mófá s^ifse ^n cfAog^il — 

tlí -oóit) fin a tug fí gn-AOi ; 

Tlí hixvo t)í ^5 f\ic ; íia ceÁnn — 
Acc te^n fí au X)ótA\\ a X)\ a^ t)f\i$it) 
Ú115 *oe^5-eótuf % *oí 'tu c|\oi"óe ; 
Uao%acz riA stói^e f Aotfunj; f í 

te cun^nArii Rí nA ngp-áf. 
1f rrnlfe a pó5 'nÁ beóip, 'nÁ píon ; 
1f binne a glófi 'nÁ ceólca próe ; 
1f 5e.AU, te fiúcfVA c\\A\tze a\\ ím, 

'íltixMji -óévMiAf p x\n c-'j'Án. 1|" ^oibinn -oo'ii cé £eobj.\.\p í — 

'S 'llA CÍmÓCAll JZÁ flxVO t)01ÓC Atl Cf\dO$,Alt 

T)\\ gcotti&A'ó 'c 11 ite IÁ. 

III. 

T)Á inbe^t) fí 1 n-irhne beit 'tu\ mtiAOi 
'Sah Am a\\ tofuig r5P 10 r nA Cjvaoi, 
ílí cioc^vó co^a-ó, rsfAiop ru\ t>j\ui$eAn, 

; S ní t>eAX) a teitei"oí ánn. 
tlí -péxvopvú t)énuf í cup jmoi •úftaoi'óe-Acr- 
T\Á pÁpip beit 'tia rhÁi5irci|\ 'olije, 
té Cit>Un £>.Án a tAX)A^r *oo bpíb 

T)óib it>ip >a *oÁ tÁirh, 
ITlAtA £>í, 1únó fOOAif\ mín ; 
Stn-o T)iáru\ te 11 -a c^oib. 
"Dí T)eiAtií|\A 1 "bpeifig -p^oi 

Y\ac í péin A pu-Aip av\ bÁ\\\\ ; 
U05AT) eit)lín oy a gcíonn 
1 gcACAOi|A óm 1 bpÁU\f fuo$ ; 
'PtiAifi fí bttxVÓA tAfv rhnÁib x\n uf A05A1I. 

'S cÁ'n fénn aici 50 X)\\Át. An CeAníiAit)e. I. 

Tlí |tAib cvi 'T)o ce-Armxvme 5tij\ lonrif U15 cú CÚ15' 11Ia'ó / 

1f cipíní cúipéApAcz a'at> in *oo tÁirh, 
"UAi^te^cÁm Y iceÁn if x>ofvn "oe r\A c^úibíníb, 

íocc^fi feAti-óitJirifói?;e Anu^f a\\ *oo tifAAjAix). Ceipctín be-ás eite -o'f-An -o'puijle-Ac r\& n-úgrn^cA, 
Cloigne r eAm-ppunogA Y e-ApfVAÍ g-An -Áifvo ; — 

gup ^UAif 1 gcolAinn a\\ teAllAig n^ córhuf\p,An, 
*ÓeAp5 -co f úile té -a bpuAip cú *oe cÁtt. 

II. 

ÚfiiAtl cú a\\ -An tnbcMle nó&ifi ÚAinic An pogrh^f, 

A?; jmj;áiL spenn ó nA o6ffit*fiffiAi-tt 1 &ptrp "] tÁlt ; 
C,Ar,AT) x\n p-A^Apc ^5 ce-Ac pobAiL Uu^m-A "óvnc 

A$up f\AOit fé gup púCA nó CAi"óttpe ftí Árm ; 
Cui|\ pé cpí ceirc 1 n-Ainm ^n *oe,Arh,Ain opc, 

u Cé'n u-,acap a f iu£>aiI cd nó cé hi-At) T)o -ope-Am ? " 
" 1p Ainm 'p if ftoinneAT) T)^tn t),AipcUn Ó Cúnn^ij ; 

A5 fúil te tdo cúnstiArh-fA tAinic mé Ánn." 

III. 

" A leicmn torn óAitue cótfi z&r\&\x)e te pé,Ac^p ; 

A peicciúi|\ t»o céAt>\,ACAn, a 'óe.Ap'bp.Át.Aip Tio'n bÁp ; 
A cinrn ctnc Af\ A*nf ó§ a mb'Aintn x>ó j;éAp-£Áll, 

Tló a tipiongt-Ain "oe gé^gÁn a ttnupeá'ó *oe cpÁnn ; 
A Ó111L rhíolAig óAppAig, a put) pp-AmAig gan léapstip ; 

A f omptA T>e cpéAcinp a cos-atd te c-Ált, 
A ctnpexvo 1 "ocAtAíti itce a~§ da péipob 

^up -Atóinp 1TIac T)é Cú, 'tio fpiopA*o te pÁn." 

IV. 

T)é^ppxM-ó tné ctnUexVó, ó'p -as-atti cÁ'n c-tij-OAp. 

Agup citibpA-o -oít) corhAipte a tui^pe^f a lÁn, 
teiginc -oe pAiméip nó OAinc .Ap n,A cótfmppn,Aiti>, — 

SgeAt nAó ttptnt púnzAó, 'pé tÁipnge^p mí-gpeÁnn. 
íf pu^pAó Ar\ pe^nó-Ap tXAiptLín Ó CiínnxMg, 

£eAp cá 'cAtt-Aipc cCnl rhóip te \:at>a Wn Át>, 
A tipinL a ópoi-óe lobc-A as ppiop^ix) da -opúipe, 

'OéAtiA'ó pé cúnncAp nó Íocaí) pé Ánn. — 4 — 
V. 

11 í •úé.dpp.Ainn le*\c catk\ t>á lei^ceÁ *oo tlóp^, 

JeApp-c^ile a\\ pifinc-Aó a 'o-aotne 'p a T>pe.átTi ; 
t)í pí pát^c tne^f^rhAit, nl pAib pí 'iu 1iómpi£, 

1TL\p bí innÁ n-A gCúnnAC i bpup -j tÁll. 
1VL\iT>ip le pe^nóAp, ip *ooriA é le *oúipe.ACt, 

'S mÁ cloipitn níop mó uaic, nó -Aon poc^L .ArhÁin, 
"Oibpeog-AT) t&\\ T^m^e-An cú péin ip *oo óúfiÁm, 

TTlApA LAi§e-A"oui§e pin m'ómóp do TlAtip^í £&\z Sedgáin. AtiiftÁri aíi Céi I. 

UpÁtnón-A X)\a SAÚAipn ^5 "out p^oi -oo'n gpém, 
'Se^t) contiAic tné tÁn^rhAin 1 n^pp-OA leó pém ; 
"Dí ^n be^n 'p í 50 c^itipe^ó 45 cAinc a\\ ak\ céi, 
'S níofi rhxMt teip ^n bpe^p í beit 'cpÁcc *Mp. 

II. 

An feAp. 
lí TllAipe, bíonn cuf-A 1 5Cótfmuit)e 'cup píop ^p *\n céi, 
'S x\n t^ bíop pé ^5^*0, ní peicte^p a'ax) é ; 
1mci5 leAC 'p p^g cob^c *OAm Ap rhAite le^u pém, 
tló poinnpit) mé te^c pe.dc n^ l-Áige ! " 

III. 

An "De^n. 
" Cm ^n cpUge ac-á a'^m-p-A? CÁ bpuigmn-pe "owe é, 
Acc ^5 ce^ns^t *oá óipc a pAib ub aca ^péip? 
Uux) ,d C05 cú p^oi Hot>1<M5, níop íoc cú póp é, 
'S c>Á -Ati méAT) po p^c-Aó ^Ann ^5 nA pÁipcíb." — 5 — 
IV. 

An pe^fv. 
"Uá rmpe t>'á ce^pA-ó gup fUAjiAó An Cfli$e 
t)eic a$ obAip "Dtiic-fe ^An zat>a "o'-Á cíonn ; 
X)Á *oci5inn ifce^c 45 &on feA\\ 'jv* C Ú A > 
$eobp.<Mnn cob^c «ai*ó 'f fiomnc p^i"óe." 

V. 

An fte^n. 
" 'Sé a n-]A\\\\fÁ r>e ob,Mfv 1 gcAiteAiti do f\Ao£.Ail 
A5 CAiteAtri uob^c if *o'Á leige^n ie 5A01C : 
U^ifbe-Án Anoif cÁ bpml t>o rf\A\t nó T)o \f\Aom • 
'S nAó pAtrifArhAit t>o lón "oo tu\ pÁipcíb? " An pe^|\. 
" X)Á -océit)inn 50 5Aitlirii nó poin 50 hAt Cínn, 
Anonn 50 Cinn tílAfi^ nó 'triAC 50 UnÁig tí, 
CAfp^iDe 1 vzeAc mé peAócrhAin nó mí 
50 fAotjvtngirm Uu\c t>\\á\\ ~\ bÁinín." 

VII. 

An X)eAn, 
"íTlAife, •o'imtij cú ceAnA if tAinic cti Afup ; 
ílí f?ACAm-A|\ AgAt) c'-|Aóm, fgiLlin^ nÁ pi£inn ; 
tuig cii ^|\ *oo ieAbAix) 'f *oo c^obAnnA cínn, 
'S An flAgDÁn 50 "oottiAin 111 T)0 cnÁmAib." 

VIII. 

An pe^|\. 
" Scop *oo X)éAl pe-AfCA, a -Am^iT) "oe fnAOill ! 
tló bUAilpi-ó mé btnlle ofic a bpifpeAp -oo t)íuiím ! 
A5 co^AX) 'f x\5 -AófiAiin *oo óAittp "oo f A05AI ; 
t!)í An pAipiún pm céAt>nA ^5 "00 tfiÁCAip." IX. 
An tte-dfl. 

a XX) Á zá mipe im' ^tn^i-o, '-p 50 bpuiUm im' ffVAOiLt, — 
Léine a\\ mo ópoice*.\nn com t>uo teip ^n *o-AOt, — 
T)iol mé a |AAib Ag-Am 50 n-iocpainn An ciop, 
A^uf fin é T)'f?^5 potAtti mo lÁtí\&." 

X. 

An pe^n. 
" 11ut) -A"otib^ipc mé le-AC óe-Ana, xvoeifum te^c é, 
1TUf\4 n-éifci"ó cú -pe^fO-A te glófvtAib mo béil, 
ITUj\A fcopAit) cú ^noif ■] teigeAn *oe'n céi, 
1r seÁn|\ a be-Ap ue^c a'at) nÁ Áfuip ! " 

XL 

An t)e^n. 
" ~CÁ mé te pvoA ^5 comnaÁil ^n cige, 
'S ní cóijA 50 bpeicpeÁ mo "oeoc r\Á mo jjAeím ; 
TDAnA n-ólp^mn Ap mAi"oin lÁn f^ittéiT) "O.Á pigmn, 
Tlí beA-ó bf\Aon mr An gcíc ^5 An bpÁipce ! " 

XII. 

Cuait) fé 50 jAiUim 50 néráexvú te -pe^ "DUge ; 
tlí bpuigeAT) pé beit 'c-Ainc teif 5-án teAt-jmí buit>e ; 
" t)í A^Am 'jm Spi*oéAt a^ mAiT)in T)iA , |\'OAOiti ; 
UÁim cinnce 50 iiemceo' mé ^n c^f fin." 

XIII. 

"Dí An lÁnAtfiAm '|\a Spi*oéAt -AfA m-Afom An Lae, 
Agup *óe^mAn bLáp a fimnexvo actz a scun a\\ An fiéit) ; 
tlí *oeA|\nA*ó "oe'íi beifvc fm aóz mASA-ó *f Oit-éige^m, 
Acc ce^p^im ^un c^itte^t) n^ pÁifcí. - 7 — 
t)fuS*oín, I. 

A t)f\i£*oín, mo beAnnAcc 50 br\Ác "óuic, 

1f uú mgeAn tu lÁnAtfiAn cÁ piAl ; 
UÁtm cmnue ru\c pcop-pAT) *oo lÁrhA, 

'ÓÁ fvomnueÁ An ha cÁmuib *oo biA'ó ; 
tp Aoibmn "oo'n cé 'bptnl uú 1 n*oÁn tdó ; 

1f tú r\éiT)t:eócAr 5AÓ 5Áb<vó te ciaII : 
T\Á\\ bAimx) édgcóifv nÁ éAn-§Alf\A gpÁnriA 

Jaíi Rí geAl tiA nJfuSf le n-A fUAft. 

II. 

Uá fgéAt Af tiA plÁinéiT), Y é cpeiTMin, 

pAOi'n 015-beAn if *oeife peAfvp méin ; 
~Cá An jTfAnncAó 'p -^ 11 SpÁmneAó fÁtAó cforcA. 

TDa^a rnbró fi<yo 1 bpeiteAttiAinc "ú'Á |\éifi : 
^ac nÁifiún A5 uéifgtim cun C05AIT), 

"Oeirv fiAT) hac ngl^cpAit) fiA*o féi*ó ; 
<CÁ'n briumneAl corn brveAj; ip corn focAip 

11 ac bpÁgpAi-ó fí aítiac a rvíogAóc -pém. 

III. 

téij mé AjAíf a|a TÍIac "Uifni5, 

Aja T)éijvorve bí A5 j\it j:aoi n-A fSé'c, 

Ap t)éntíf bí a 5 mil feAl le £)ulcAn, 
Agup fÁfvtng fí 11 iie 5' uvo A|\ fgéirh ; 

'Sé a n-iAfifi-pAinn *oe f óláp í feircmc, 
An 015-beAn if "ceife -pAoi 'n ngpém ; 

1p rnórv cÁ t)iccóf\iA 1 bpeip^ 

tlÁfv ITIOUVÓ 1 T)COpAC í pélll. 

IV. 

te Imn coir-te mór\ ^ájaiI ó'n mtDAinpiojAin, 
50 leorv A5 pÁgAil bÁip •o'eAplku-O fvéir», 

•Agur* cuilleAX) 'cur\ rxuAm' aj\ aíi ngAnntAn, 
'SeA^ "o'fofSAil rí a lÁtriA Afi 5l\Át) *Oé ; tlí jw\ib p acc a$ oileAttiAint nA nsfuÁrcA 
T)'Á butiA-ó 'r "o'-á "ocÁinij; 'íia -oéit) ; 

lf f\í£-móu An fólÁr í 1 bpÁprvtAr, 
U<\ lóifcín 1 n-oÁn *oi 5A11 pém. 11 A PaCAÍ. I. 
A córimpr AnnA, cjiei'oi'ó An rgéAt cá mé 'ínnr-eAóc *oíb : 
Lá óuai"ó mé A5 obAin An teAfCtng mo fAOCfuisA'ó uAirn ; 
óini5 mé 1 "OceAó a j\Aib cÁil rhAic A5 "OAOimb Ain, 
1f ftil "o'frÁg mé AtriAc é, An m'AnAm gun cínn a bíor . 
'S ónó, ó. 

II. 

t)í beACA corn pAifvpins ir* connAic mé 1 tjcÍ|\ aj\ bit — 
SeAóc n-oineAt) ir "o'icimír •o'fMnA'ó ré "o'ptnjjteAó uAinn ; 
Acc bí mncA if niAD^Ai Y nA rnÁiT)eAnnAib V^ze aici, 
1r mnÁ -j pÁifcí 5Ati CÓ5Á1I a gcínn lonncA. 
'S ó|\ó, ó. 

III. 

t)í riA btiACAittí Aimpne CAnuAtAó clAOi-óce LA5, 
A5 rúil teir An Am a n-AtnócA*ó An "olije ontA ; 
Hi nAUArru\n com CAiUxe, 'nuAin if gAinne bí An fAOgAl 

OfvAinn ; 
1f béit) mé ÍAn-cfÁfCA, mÁ fÁnuigim An oiT)óe 'nocc. 
'S ónó, 0. 

IV. 
Annf in *oo ÍAbAi|\ pÁ"ór\Aic 50 pÁiT)eAmAit 'r 50 cníonnA "oe^f , 
u 1tit> bun fÁit T>e nA rAUAÍb bneA$A ^AOite fin ; 
tttÁ'r ia"o nA rÁbóiní 'mbeA"ó nomnc cÁr* A5 "OAOimb -óóib, 
'ÓeAtfiAn sneim níor reAj\n 'nÁ ia-o cmbnAr mé coroce "óóib." 
'S ónó, ó. V. 

TM u 1 p ! -da mbe<vó póiui|\e puifge Ann 'mbe^'ó ic-mAfiCA 

J?1ACAlb A1fA, 

Hac bptJije^-o cÁijvoe ó Aon "óuine 'r 50 •ociuóAHpM'óe •ofioc- 

•óíot-Ai-óe Ain ; 
Ua5A"ó fé irceAé 1 n-Atn a mbeAt) au toiAú Afi bun ; 
fv\$A"ó ré ufií fAZA aca, beA"ó meifse ua bliA"ónA 'óe. 
'S óf\ó, ó. 

VI. 

11 ó -otune bocc jrotAtfi 'mbeá-ó ceAnnAó 50 rio^iAi-ue aij\, 
Hltnpigin 1^5, Y 5° tnt)A*ó "oeACdin r>ó juAn *oo fÁgAil ; 
pÁg<vó fé Cfú ctoéA "óíot), t>Ain^eA"ó fé An £>ViA"ÓAin AfCA, 
1r rut a beA-ú a leAt itce, cmppeA-ó pe An piAbf iAf -oe. 

'S ÓfAÓ, ó. 

vir. 

tttuire! mAfiA'"ó ^up ceApdr nAó mbe<vó ré jmcac púnzAC 

a'axyi 
C^inc -A|\ fónc beAÚA An bit "o'peicinn 45 córhA^rAnnAíb, 
Ó tug tné An c-AnAtn A-£>Aite T)ia "OórhnAig tiotn, 
Tlí béi*ó mé Ajurc aca, pA^Aim te nuí)AccA fin. 
'S ópó, ó. An SeAnmntie Caití I. 

t3í Aitne 'gAíri if eólAr Afi pe^n-f?e^|\ pÁCAC •oói$e,ArhAil — 

'Sé An Áic a nAitt a córhnuróe tíor wr An ngte^nn — 
X)í ré 1 n*oeif rtióifi Ann, tM eAtlAC 50 teón Aige, 

AifigeA-o if ón bui-óe, ir é a$ cun 'ha ceÁnn ; 
ftuine ré cótfiAiple, be<\n 05 a po^At», 

50 ^coinneóóA^ó ré a cúprAÍ reAóc n-UAif\e níor peÁpp 
tTlAi-om ir cj\ÁtnónA bí peA^s -j snuAim uipti 

£aoi eoóAin An cpúnc, ip ní f\Aiti f.1 '£Á pÁ^Ait. — 10 — 

[I. 

An 0(Mii. 
u \Da fiu\|\AC An cplige tunc cú buALvo pAOi rhnAOi aja bic, 

'S a pop a'at> 50 m's-triAic tia6 *ociut')pA , ó -óuic Sfuvó ! 
tluAin 11AC mót\ í mo jnAoi ojic, n*\p $Ág& cú do fAogAL é 

go bpAnpA mé CAOib teAt, a peAtimnne cÁim ! " 

III. 

An peAf\. 
'" Hac "Deng mé 50 leó|\ tunc, Aif\$;eA-o if óp btn-oe, 

t)ÁiT) beA^A ^up oáit> rhófiA, CApAlt "j cÁjAfi; 
Le n-ite "oo "oocaw, beAtA rhAit 1 gcórhntn-óe, 

U05A teAbAT) clúriiAig 'p ceAD co"oUvó 50 pÁirh? 
Sm if 'c Aon cpópc eite a 5Cuif\peÁ-fA fpójiu Ann 

50 pú An pAfiAf oil te cAbAi|\c teAC m -oo lÁirh ; 
CApAtt niAic nó pómí le ctin púc 1 5córhn«i"óe 

'T)iit 'un Aipp irm *0 1 ^ > OórrinAi5, mÁ cogfócÁ mil Ánn ! " 

IV. 

An "ÓeAn. 
"*ÓÁ -ocnstÁ ah tnofvfAO^At te n-ite 'y te n-ót *0Atn, 

SAi"ób|AeAf 1lí Seoipfe, bA"ó rhój\ é te fÁt), 
"LomgeAf pAOi feotuAib if cóipcí aj\ bóicpb, 

1p b'feA^p Uom peAfA 05 'nÁ tú, a f eAtroume cÁim." An peAjA. 
^tluAijA riAó nglAcpA cú cómAipte, céipg T)'Á cópuráeAóu, 

CU1|\ Of\C "OO bpÓJA, T>0 ÓIÓCA Af\ *00 bfAAJAIT) ; 

t)í A|\ nA cf\op-Dóitf\ib ci"óeAóc An c^ÁtnónA ; 

UÁ peAnp a|a peAfv 05 a'at), inÁ bíonn cú 1 bpvo Ánn. 
TltiAi|A tiocpAf An ofóce 'f nAó bptnje cú aoii *oíT)eAn, 

Uopóód cú A5 CAOtneA'ú 'p gAn aoíi niAic "ótnc Ánn ; 
Úiub|\Ainn Ati tJíobtA Atmpm te gUvn-ppnn 

50 mb'f eAf|\ teAC beic 'ppc ^5 *°° fOAnDume cÁtn ! " — II — 

VI. 

a\v\ X)eAn. 
"if fU.Afi.AC -An nró x)Am mo f\Am,AiL *oe mn.AOi beit 

A5 c.Aite.Am mo f\Ao£Ait te.AC £An fúsp.A'ó n-Á 5f\e.Ánn, 
'S a f?-AinpieAcc 'f cá J n f-Ao$Al *\'.Am og.Aillim 50 Luímne-Aó, 

'S a l1.Aoc.Ai5e fin 1Tltnmne.Ac 1 5Conn*OAe .An Cl-Aifi; 
Tló vá bp-ÁjAinn "oi-oe^n omce.AU, nA S-AOippnn, 

D'f éA-o-pAinn .An geímpeA-ó a óAiceAm 50 |\Áníi ; 
-SÁpóc.A'ó ré m'íncmn Y ní be^x) ctnppe c^oi-oe opm 

&5 pAn.Am.Ainc c-AOib Icac, a feAn-otnne cÁirn ! " 

VII. 

An ^qa\\. 
U X)Á mbeice.Á com cníonn.A 'f oa"ó ceAnc T)o beAn cige beic, 

'S cú 'o'pé.A'opA'ú av\ seímpeAt) a cAiceAtfi 50 f-dirh, 
OtAnn tiA scaojvac, 'f 50 n-íocpA"ó pé An cíop -oúmn, 

'S .An méAT) eite •óéAnrAimíp, é beic -p^oi n-An tÁnri ; 
Tlí rr\A\\ rin ,a bí cú, .acc l-Án T)e *ópoc-fmAomcib — 

1p lonraA ró^c íncmn a ci£e.Annr T)o mnÁib ; 
Acc cÁ mé nÍ5-cínnce, tm mbeiceÁ fÁc.AC CAOi"úeAm.Ail, 

ÍIac n-Atfi , oóc.Á coi"óce 50 jtAib cú 'gÁ £-Á§Ait." Pat)^ic Ó tntnf\eAitt. I. 

A 1"hm^e^in tu nu\nnc A cu-aií) Ag CAinc gAn aoii péAfún, 

A5 -pop^Ailc T)o béil ^An pop goi-oé'n ipÁt ; 
"b'peA^n "ótnc "oo rh^tA a^ax) ^5 lAff ai*ó iu\ -oéipce 

'tlÁ A5 oltrhACAn pgléipe 1^15 inp An Áic. 
'SéAnT) cú mutvoApóin. peAllA-oóip, seAlUvoóip bfvéAS^C — 

1f pe^p-AC An p-aojaI 511 p'b í pn T)o cÁil : 
Cpoc cú -pe^n óeAnA te neAj\c miontiA éicig — ■ 

tlí cungnAm mAic "o' éiuinn cupA beic Átin. Ií. 

A líluipeÁin rw\ bfiéige, iia Iacaii 'p íia u^a'óa, 

5<-\ó aoii ní"ó x>\\\\ péAT) cú, iia cAoipus 'p n-A hUAiti ! 

Mac cú bí 5An céill if cú 'óul im' éA*OAti, 

'S gAti piop a'at) hac téigpi nn -ouic piop 50 cé tú ! 

11) péATJAIfl é féAtlAt), tUIAIfv Tj'AtCUin AT\ U-ÓAJ tÚ ; 

Tlío|\ b'piú teip tú éititiJA-ó, ó CAill cú tjo cliú, 
1TIa[\ piubAit cú é|\é éipe, 'p t)o rhÁcÁip 1 n-éinpe.ACC, 
A5 iAf\ruM"ó HA *oéi|\ce 'p "oo ifiÁlA a\\ *oo rhúm. 

III. 

'ttoip, a feAti-ítlui|\e^m, bí tupA '-pÁgAil fiéi"ó ; 

UÁ An c-AtAin A5 céipglim A5 ci-óeAóc pAOi "oo óórhAift, 
'Ha cit teine giolÁm AniAf\ Af t>o béAl 

Agup te T)0 *orioc-béApAib 'p e ^^ *ó Atrial 11 pé tii. 
1p copAtriAil te ppo^ tú, *oo bolj; a$ ptéApsA-ó, 

A5 ÍApÁit 'p A5 éigeAtfi tar\ tocÁm Anúnn. 
Uá 'n c-Áir\teACAn cAitce asatj ip *oeir\eA'ó tiA bpéige 

'S ip gAiruT), a crvéACúifi, 50 gcloippi-ó cú x\n f iubal. 

IV. 

50 x)eittiin, a ThuipeÁm, t>á n-íocpÁ na jtiaca, 

'S lonróA Áic a mbeAt) riiAfi beA$ eite te PÁ5A1L, 
SeaóAp pfióip 1 -pice 'ciTJeAóu Anoin ip aíiiaj\ onu — 

TIac orvc bí An rviAbAó ntiAir\ runne cú bÁi*o ? 
tlíori tug cú a cui"o mme Tjo'n ué bí 'gÁ ruAr\r\Ai"ú ; 

Ar\ n*oói$, ní fUAripAT) céxvo eite beAn ttlÁip, 
TlÁ SéAtnup Ó CAtÁm ó'n 501T) cú poll píolca, — ■ 

UÁ beAtA tiA btiAt)nA po a^at) tj'á bÁrvr». 

V. 

CiiAlAf *ó'Á Aitrup as "owne Tje'n Áic peo — 

t3í pé corn LÁ5AÓ ip íiac n-innpeo5A"ó pé bpvéA^ — 

5o fvAlb tAOJ A5 pÁ1T)ín PA1-QÍ 'fv btlAlt A1CÍT) ip ptÁij é, 

TVHoLa 'gup ftieÁit) 5ur\ cuirveA"ó tiAit) éA^, — 13 — 

5«^ feoUvó AtnAó é 50 *ocí coigcigif -oo'n tT)Áf\CA 
Óuait> f é 'ó'Á t>Át&~o, Y níop cói^eAT)^ é : 

CAfA-ó *oo TÍItHjieÁn é, cuif\ ré 'r\A rnÁLA é — 
t)A jeAtt te -pof fLÁmce -o'Á ice aca é ! 

VI. 

Annrin *oo tAbAip So\\ca, " & feAn-b<\CAi§ CÚ15' UIat) 

ÚAfip AIÍ15 An cúprA le finn cu\\ 'un bÁir." 
a Scop, a -ói^bAit CAiUije, uú péin a cuifi milt Ann ; 

t)A *úeACAifv é curfmAC c^u pém if *oo cLÁnn." 
£>í SonóA Y An ctú"ó aici, tTluifieÁn 'f An fúifc' Aige; 

Annpn bí ^n pún;Aí) 5° T^ 1 ^ T& ' nA ^Á ' 
Ace An -pe^fi bí 'nA f eA^A' A5 bAj^fi CpotnpÁin nA tTlúimíní, 

'Sé tiubpAT) An cúnncAf cé aca Ab' £eÁjAp. 

VII. 

" Scop ! " Af\f a tTltntieAn, " ir •oeAnpAtmn-o fiéit)teAc ; 

Uajaa liom f?ém 50 *océi5nnT) a\\ cuaiju;." 
" A CÚ15' "UUvó bACAi£, ní pubAVpAT) 50 héAg teAc, 

1Da|a cá cú níof bj\éine 'nÁ j:aca beAt) fuaja ! " 
Úortng An c-ACfiAnn Annpn T)í ( = ní) bA tfiéme; 

t)í Af\m A5 'c Aon-*otiine 'f btnlle 'oe'n cttró. 
Cé 'n 5A|\ acá T)Arh-f a cup pc-f a^ a "ocfvéicfie ; 

THaUacc Sít 6AbA "óóib uai*ó feo 50 bUAn ! An 5itéArAit)e, I. 

1f fiíAfAó An Cftige "óArh-fA, *oo bUACAilUn Ó5 púncAó, 
A5 'otíl pAOi rhópÁn cú|wn Y An btiA*ÓAin Ag ci"óeAcc 

f\0-*ÓAOJA, 

5í\éAfAi*óe beit 'n ino feómpA, nAó sctnppeA-ó mo coriu\ecA 
Ap fiubAt é ; 
1p olc A11 cungnArh *OAtti-fA é, níoj\ íoc fé póf mo cíop ; — 14 — 

puAip mé beAgÁn cúnnc<\ip Af AlbAin 'p ap UinnT),\m 

gujv i mt)Aite Áúv\ Clu\c j^An ciincAbAipt cÁ au |)á|\U\i- 
meinc le ptnt)e ; 

\)é\X) pÁi"óe mart .an *ocúp A'xiinn -j beACA gan Aon óúnnc\p, 
pnoccóiní 'mil An 5CÚI -j T)eAórh<Mt) 5<\n Aon pi£mn. 

II. 

An rhuinricif\ a ce^p *OAm-pA 5néApAi"óe beit 'n mo feomfid, 

Rinne mipe a gcomAinLe 'p níon íoc pin póp mo óíop ; 
1TUAiT)in ip cnÁtnónA peAng -j 5nuAmt)Aóc 

An SmbÁn 'p í 50 bu<YOAntA 'p 5<xn 'piop Ap bit cé pAOi ; 
HtiAin tiocpAp nÁice An pógmAin *oíbneóóA mé a\\ piubAt é, 

CeAnnóCA mé noinnt ublA, btnlíní 'gup tíonn ; 
t)éit) ptnpge a'aiti gAn cúnncAp, píon *oo *óAomíb púncAó', 

SpÁp 50 hAimpin cnúT)Áin ip íocpAn 'c tnle pigwn ! 

III. 

Acc a bpÁg^ mé 'p ueAó An méit) pin, cednnóóA SiubÁn éATK\c, 

LÁp^í, pío*OAí, céimbnic, muiptíní beAp T>Aon, 
tonó^A *oe'ri ón ^t^S^? p-AlUiing mAn An 5CéAt)nA 

1 mbéit) mbíní 50 péAf\ m-A gcnotAÍb téici píop, 
piléinín £>eAp *oéAncA a mbéi"ó copAtntAcc ^ac ém a,^m, 

peiccmn Rí tiA gt^S 6 'V A A\um An 5AÓ CAOib ; 
t)éi*ó món-UAiple nA iiGineAnn An ctnneAT) aicÍ 'p a\\ pé^pc-A — ■ 

S111 *oe bÁnn mo gnéApAiiDe 'p n^c peÁnn 'nÁ cíop <\n cije ? An £)junnneAt 'OeAf. I. 

Cipci5i"ó peApuA 50 mímje mé An cÁp po "óíb, 

50 ttpACA mé An bnumneAt t>A *oeipe 'sup b'Áitne gnAoi, 

An T)ubAinc tlAoipe itiac thpmg 50 mb' peAnn teip í pAgAit 

mAn mnAoi 
'tlÁ "Dénup, 'nÁ tleten ié'n CAiUeA"ó pÁinc rhófi "oe'n U|u\oi. — i5 — 
II. 

tlí't pAtfip Ae *óá -óeipe 1 bpeicaúp 1 bpAipeap tíop, 
tlÁ pAifipAe -oá -óeipe -o'Apv pocpuigeAí) 1 bpÁlÁp fvíog, 
tlÁ peoit) -df\ bit eite, 'p ní tiocpAií) 50 bjiÁc Apípc 
Corn bpeAj; leip An Ainnip; A5 pAotpug^t) n^ n5f\Áp cá pí. 

III. 

~Cá ah foriAf Ap cAlAtfi 'p 5AÓ beAlAó a n^Ab^nn pí tpí-o, 
'S ciseAnn bpó-o An An nseAtAij; nuAin cloipeAp pí 5tón a 

cínn. 
ílí'l Aon peAp A5Ait>-pe ceAppA-ó 50 bptngeAT) fé pAo^At 
tlÁp t>'£e.Apf\ x)ó pu^n polArh í 'nÁ beAn ip ÓÚ15 cóat) *o' óp 

bui"óe. 

IV. 

Léig rrnpe ceAnA Ap P5aca *oe rhnÁib bfieAgA An cp AOgAit 
A *octi5 5^1^51-015 5eAn *oóib 'p hac f\Aib leAt corn bpeAg 

te t>pi§i"o. 
TZÁ ceól bmn nA bplAiteAp A5 ceAóc Ann 5AC tÁ op a cíonn, 
'S í 5^n peACAT) A5 n<\ hAin5lib, 'p p^oi pólÁp An ceóit bpeA$ 

bínn. A Cot<xnn, Ctnrhmg aj\ t)o C|\íoc, I. 

A itltnpe cpoi-óe nA míopbAitce, 
A rhÁCAip 5AÓ píopÁnAi5, 
A bÁn-eAtA píonn-uApAt, 

péAó 1 póip Ap m'AnAtn bocc 

II. 

UAf\, ip bí poriiAm 'p^ bpopc ; 

TlÁ téi5-pe m'AHAm bocc tApc ; 
tlí péA"OAim 5<\n 5éilleA"ó *ótnc ; 

tlíg-iiióp m'eA5lA poirh *oo tÍK\c. — i6 — 

III. 

A Top-A cui^e^f bjAíg 'j\a cSÁCfVAiméi'o, 

A fSAOileAf n-A tnílce bí LÁn *oe pém, 

téig bfVAon m mo cfioit)e -oe *oo gfi^fCAib péin 

A f5-A0ilpe-Af 5^0 clAon-peACcVo -ó'Á rmeÁpn^ mé. 

IV. 

A íofxx milif, -] ^ tXAinpiog-Ati n& tióije, 

1f lib a "óé^npAf mé mo cajmoit), oip if ^s^ib cÁ m' £óij\tmc, 

TU téis mé 1 bpe^c^íb, acc cuifi mé a|a ^n eótuf, 

téi5 mo ópoi"óe i n-Aitfiije 50 fiti"ó mé -oeófVA. téig AntiAf *oeófVA Cfiotn^ ; 

teif An sccroUvo nÁ *oé^n cnút ; 
Afi mAiT)in r\Á bí 1T)' b^lbÁn ; 

1f "0015 5tJ|\ beó An m^bÁn tú. 

VI. 

A coU\nn, ctnmnig ó|a t>o ófúoc ; 
Y\Á ccoAit 1 bpíoc nÁ 1 b-peiju; ; 

1f *oo cne-Af teif ^n scjvé "óei^s. 

VII. 

Uáb-difv Aií\eT)OT) > AtAií\'oo ceAnntng'^tifo'puAlAins ^n p^ip; 
U^b^it\ xMfie *oo'n Aipfe^nn -aja e^L^ ^n LtiAin, IÁ bpÁt' ! 
tló, T).Afi bpís mo b,A|Vdm,dit ! CAitpi|\ fe^l 1 ríguAif nó 1 ng^b' ; 
íocpMX) c'^riAm "oo be-A|ACA 'f *oo cot^nn 'n^ ctiáiUn cnÁm ! 

VIII. 

A íopA mitif, if a "ÓAin^íog^n n^ gLAine curh-AptA, 
Se^óAin mé ^fi tiA piAtic^ib cÁ 1 gci-anc-Aib T>ofic,d -oúnzA ; 
1f lom-ó-A coipe A5 pmc-At), if ^riAm *ouine "ó'Á bjuag-At) -arm ; 
A X»a 'f a ttltii|\e, nÁ tei5i*ó mipe 1 scúnc^bAifc — I 7 — 

IX. 

Uiomnui<£;im m'^n^m a\\ mAix>in Wn Uí 5tóf\rhAf\, 
1f *oo'n itlAig-om beAnntngce, An ttanAtcfiA fíteólt-A, 
X>o tflicaAL AMtige^t, ce^ccxMpe An pon-córh-ACCAig, 
Ace a Cfíofc, CAbAin tn'-AtiAm 50 Cacai|\ nA UníonóiT>e. 

X. 

1f miciT) "O-Atn *oul ^nonn — 
T)eACAip "OAtn $An tón ^oríiAm — 

ÍTlifoe "óAm t>o m,Ain 1 bpof ; 

1f upuxvg n^c tdlX *oo t|Ae^DAr. 

XI. 

<Xcc if cú m' acai|\, 'suf if tzú m' oiT>e, 

1f cu An ITIdC a iAti^At) 1 fcÁbUx tDettem ; 

Hi pui tnife pc- mo bfuii"oin 50 "ooocp^, 

Acu, a Acai|\, 50 mtotró pl-Án mé x\p ucc cú feiceÁil. An t)Á|\ 1. 

"O'-pÁg mé IÁ av\ bAile Am.dc ip cuaix) mé aja oile-Án pAip^e ; 
Ómi5 mé 1 TtreAC sednArhAit — bA bpéAg "ó^m 'AúfttigAf) 
pÁí>. 
X)a focAifA céitli'óe AigexxncA av\ beA$ 'p An món tV-ah 
c^f A"ó tiom ; 
X)í múnAt) A|\ pcA^ ip beAti aca tu\c bpACA mé a\\ a tÁn. 
5ac tnte ní-ó "o'-ÁfA CAicnig Uom ^An ^AppAmtAcc, %av\ 
5^AbAifveA6c, 
5^n pocAl -aj\ bit A|\AtincA, acz a n-oóAnAimíp T>e $neÁnn. 
"ÓÁ ^CAitinn jvAice An eA\\\\A\~£ Ann, córhAinpnn n.Aó mbémn 
pcAccrhAin Ann, 
Acc 'f Ann a cóipigeA-o LeAbA "óAm a«s córiiju\"ó teip An 
mbÁf ! — 1 8 — 

II. 

LAbAi|\ pé liom 50 colgAc, acc cmn mé ceipc ^o peApArhAil 
a\\\ : 

T)'f iAp|\urc;eAf -oe cé'n c-Ainm é, rr#ti cé'n caoo ó 'mb'Ap é, 
" An cú lupicen bí j?a-o (3 Ann, nó llervculer bí ceAnnurAó, 

tló íleptún, X)\a tiA pAiringe, tÁmic ó'n muip péin ? 
An cú ^n "OeAns tT)ór\ ; nó Ainicín, triAC AnncAin nA Long Af* 

RAÚ-tílultAÓ, 

A fAOit rin €hne caoai|\c leip ó b' pupupcA btnlle béim ; 
tló UaIc itiac Uneóin 'ru* 10 ' ^ 1 ^ ceAnn ctnc nÁn r cop gun "óóirvc 
ré euro mó]\ pint ; 
tló 5°Lt ™^c IDóinne a cIaoit) é rm — ní r-Aon a bí ré pém ? ' ; 

III. 

u Hí mé lupicen bí pAT) ó Ann, nÁ tlervcuter bí ceAnnurAó 

TlÁ flepcún, t>ia v\a pAirinse, úÁmic ó'n rnuiri -pém, 
Acc if mé An bÁp auá pAoi giúm, a tM -oí (= ní) b'pe--<W nÁ 
ia*o tnle 5' ; 
UÁ tné A5 córhnÁT) ieAC-fA Anocc, ~\ béit) cú a'aih T>Am 
-péin." 

IV. 

ttttAirv U\bAifv pé Liom corn -peArt^Ac pn, tÁnfirij rrnpe rn' Afim 

ÓaoiL mé teAóc com ^a-oa leip. acu ní bpuAifv rné a^aiti é. 
TMfvouig mé mo cUM'oeArh tiotn 'via t)iAit) aa ptra nA nsúnru 
AnuAÍ ; 
111 brvéAg nAó tÁixnn Acpuinne^c bí a rut -j a téim. 
" éirc -| téig m'-anam. tiom, cmonA mé mo seAttArhAinc 
"ótiic : — 
tTlÁ'p pvo.4 seÁfvn a rhAinpeAr mé, ní tiocpvo -£aoi t>o 
'óému ; 
X)Á mbeiceÁ Atntnj; 1 n^lcAnn Caca AgAm, ní beiceÁ leAt 
com ceAnntifAC, 
1f Ann auá mo -ófieAm 50 C1115 a feAr-pA-ó -OAtn cóip ptei-oe." — 19 — 

V. 

S^Annping beiti"ói$ 'gup n\nÁ &r\ cntnc, nuAip ci}AtA"OAp é 

tlí bpuAip pé Aon Áic 1 T)ueAC Ap bit, acc T)'imti$ pé Af a 
óéitt. 
Úíop 1 mt)eApnA cÁ pé Anoip, te cpÁTúceACÁn 1 mbotÁn bocu, 
5^n rnópÁn pÁjAtCAip Ann nÁ *oeip, acu clúm aca "óóib 
pém ! 
UÁ pip nA ti-Áice An sájtoa Amuij, poirh An ^cúptA ip gpamne 
An bit, 
T)'Á bpACAr piAtíi úÁlt nó 'bpup nó ceÁp"o A]\ bit pAOi'n 
ngpém. 
tDeAnnACU *óíb -j 540,41 51*6 An beipc, ceAn^tAit) ^&T> t>o cúptA 
ctoc, 
S5AOiti"ó piAp iat> leip An cfntic, 'f nÁ z&s&T) piA-o 50 
néAg! An toe 1 njAfiiTúA Pauaí. L 

í)í bpÁtAip rriAtt a^ahi T>e co£a nA cine, 

Sgoc nA nDAome ó éÁb AnÁtt ; 
t>A geAtt te bAintf beit aj\ peAt> An gettfrni'D A>ge ; 

Híop cuip pé puím Aip, a gCAitpeÁ Ann. 
§Ab rróeós tfiAtUngte "óó, mjeAn T)pAOit)eA"oópA 

"PuAin nA ptujtig Y ™ r A1i) P fÁt"A6 ; 
Cuait) 'CAttCA-o An 5App"óAAip, rri ApbeAt) 5A"OAit)ecAopAC- 

Acc a bptnje mé ^neím tnpti, ní beit) pi ftán ! 

II. 

" A fí"óeó5 bjiADAó, ctnnim mAltAcc T)é one ; 

Hac bocc An r^éAt T>Am tii PÁ5Á1L Ann, 
tló Aon cnAob •oet)' biinA*o a beit 1 n-éipmn, 

pé Ap bit peAgdn a mb'Ap t>o "ópeÁm ?" 20 — 

" 1 n-Aimp]\ LoóU\nnAó "00 ti"óeACC 50 Iiéipinn 

TVféAT) mé éAlót) u&tA inf Ati ffi-átfi, 
'S nÁfi jAtin An cocuja-ó "óAtn t'néif An méix) pn 

An sAfifvoA rléibe n^ó bpéA'op^'ó p^r? " 

III. 

" Cé cuij\ piof ojvc nÁ uí '50c' éiliugA-ó ? 

ílí cómuf\pAin t)'Aon *ouine fíop leip Ánn. 
t)í ac^a pip cujaca AgAtn Af a óéile ; 

tíhlt cú ah méiT) pn *] leag cú An pÁl. 
£)í cobAfi tufge *oéAncA 11x15 1 n' éATMn ; 

"O'ól cií 1 n-émpeAcc é "o'Aon *oeoc AriiÁin. 
puA5f-áim 0054*0 'noip te ctAiT)eAtri 5éAf\ opc, 

tló initio péApÁlCA ip PÁ5 An Áic." 

IV. 

" CúppAÍ cogAit) tnÁ'p é cá cú 'éitiugAX), 

tVf e-Aftn T)tiic péráueAó a 5tACAÍ) 1 n-Átn : 
UÁ corhAóc ó'n CupcAó 'p ó ítí nA Spéise, 

1f cui|\pnn f 56 At a Ac a úi"óeAóc An All. 
t)éit) mile P|\ocAfcún 1 n-AjjAit) 5AÓ jAetnl a'ahi, 

'S nAÓ t>eA5 An péApún 'cÁ ifcig 'n do ceÁnn, 
'S An cadIac SAfAtiAC A5 5Á|\"0Áil CipeAnn, 

'S 50 -0CÓ5J.WD pé 1 n-émpeAcc Aon oi-óce ArhÁm ! " 

V. 

11 A fomplA fAtAc 5|AÁnnA, pcop -oo dóaI peApca; 

ílí't Aon geitteAT) AgAm *o'Á bptnl cú 'pÁt) : 
CújAfAí PjAOCAfCún a ctjji A5 ptéi"óe 

1_e CtAnnAio gAetnt, ní't Aon riiAit "úóib Ánn : 
A bptnt 1 SAfAnA "ó'Á *oc|Aeib 'fn^ péA5úm, 

'S a 5cup pj\é céite a\\ Aon cnoc Aifu\m, 
teAgfAó AingeAt beAnntnjte, 'p gAn a "óéAnAT) acc ptneit)- 
eAt), 

Aguf HIac n.A Sséite té Aon btnlle AtfiÁin ! " — 21 

VI. 

gtAC fí pe-áfv^ i j?AicceAf 5éA|\ fórhAtn ; 

Cuif\ fí f5|\éAó Ai-pa 'f *óúifi5 a clÁnn : 
"Uti5Ai"ó bufi n-Ai^m Ub, tzá cóif\ $éAfi Of\Ainn 

Atinpo, rru\ péA"OAnn fiAt) ája scufi cnn bÁip; 
Sít mé cattiaU, tiAó fiAib pé 1 n-6i|Ainn 

Aon peAj\ AtíéAfipvó 5«^ b'é pém Ab' feÁf^, 
'S 1 n-Aimfi|\ C^omuil gup mé furme f\éi"óceAc 

1-oifi 5 Ae>Ó1 ^ 1 CLatwa gÁLl." 

VII. 

" UÁ T)0 "óáca ifcig Anoip 'fTA CfTAOSAt f o. 

11 ac lortróA cpéACúip jrtiAif\ beA^Án cÁítl, 
SeAf 50 cneAfCA 'f nÁfi ttntt put) Af\ éinne 

J t)ptiil ceA"o Aige Gi|\e fiubAt 5A11 cÁin ? 
TlíO|\ b'é fin t)Uic-fe ; bí *oo f úit te 'ó Aon put) 

A 501*0, T)Á b-péATDpÁ, tú -pém 'f "00 ctÁnn ; 
'S 5ií|\ 1 Iáj\ mo $Af\fvóA €Á «Ain úAtrhAn "oéAnuA a'ad, 

'S nAc bocc -An fgé-At 'OAtn tú fÁgÁil Árm ? " An t)ó pti<M|\ CÁU. I. 

Colm. 
" A óAitín a buAit púm-fA cj\ÁcnónA 1 *o'it mo *ó|\Á[a, 
tXvó óóijA 50 5cui|ApeÁ cúnncAf A5 íia córnufApnAib 50 juAib 

cú 5Ánn ! 
tYlApA't) cú a beiú iní-rhúmce, ní beAt) púil ajau 1 b-pup if 

tÁll ! 
Tlí fÁfóóA-ó péA{\ An f?ógiriAi|\ tú, a fompU\ f\AtAú, -ptiAi^ cú 

cÁtt! 
Innif» "DAm cé'j\ pj\íot tú nó cé ah tAob a mb'Af "oo ■ópeÁm, 
tló, mÁ téigim a 5 -olije leAC, cuifipeA-o ppíoftincdóc opu, 

bliA"óAin if |AÁit' ! " — 22 -- 
II. 

An t)ó. 
" *Oe cineÁt CtAnnA t>Aoirs;ne me, -\ tt»5 £íonn 001I mé a 

ctif\ cun bÁip, 
CÁ mé le "ÓÁ mile bliA"óAin Anoip j:aoi *onAoi"oeACc 1 mbf\un')in 

Cntnc ITIeÁ'óA. 
tJUAit feilg im' ófioit)e mé, cínn ojvca mé T)éAnAm ftÁn, 
5up feóUvoAp t)o'n cí]i feo mé A5 roitiigAt) 50j\c if 5f\Áinne 

bÁf |\ ; 
A5 Cúijac -an tSpucÁin t)ui"óe, *oubAiric An fÍ05AiX)e, t>á 

tnbéinn mi Ánn, 
5«í\'t) Í tog-p^t) Afvípc mé, mÁ bí fí leAt com mAit 'f bí a 

CAll." 

III. 

Colm. 
" X)Á n-imteóccÁ fÁtAc péA]iÁtuA, *o'péAT)>pÁ -pAnAóc CAmAlL 

Ánn, 
Acc tÁmic eAfbAit) céilte opc, ntiAif nÁfi péA^o cú t)ul £aj\ 

fÁl! 
"O'AitneóóAmn aj\ clÁf\ u'éAT>Ain 50 fiAib ténri a^ac, jut 

'guf fnÁrh, 
'S stm b'é ne^rvc nA mionnAí éicij; *o'f?Á5 An u-éAtAng o\\z if 

tiAC *oo ceÁnn." 

IV. 
An t)ó. 

"Scop AnOlf, CAgAT) C1AÍI *OU1C, nÁ tllAjAfl -De flAt, oomfAt) 

Y béAf cú beó, 
50 5cni|ApeÁ 1 bpott cfiACfAi5 mé, acc cfUAllpAi'ó mé 50 

1f mé An X)eAn a bí A5 Amt)fiiú TMotún ; bí piACAib o^m A5 

DomnAtt póit; 
TMol f é 1 5ConT)Ae ÓiApjvAnóe mé, 'p níof\ ia^ fé oj\m aóc 

punc nó -óó.'' — 23 — 

V. 

Co tin. 
4l ÍT\Á 'óíol fé 1 5CotiT)Ae CiAppái*óe cú, 'f nÁp Mpp pé opu 

-aóc punc nó *óó, 
X)'peÁ\\\\ leif 1 t)Uíp Hi 4D,ói c tú, 'p g^n mjajiait) opc te^cc ^p 

^if 50 *oeó, 

THAf bí CÚ 50|\C4C THOJMtAC, 'f DeAJ-fl AgtAÓ^ níop géitt 

cú "óóib. 

11^ fVdlb polt Í1Á popC-AC 1x\T)CA pOtflAC, T)015 flACAl Of\C 1f 

•oombtAf móp ! w 

¥1. 

Cpiotntiit; pí p>AOi X)ó Atinfin, t-Áirng Stop "61, 'f nío í 1 ^ u1 5 

mé í, 
5 up pp-Atp fí mionn^í móp-A ^up'b é peópap a peót 

A'-Ainn í — 
'Sé b'Ainm *óó T)ia na ^eóó-dn bí '5Á *otpeópti5.<vo te beit 

'pógltnm "oli^e ; 
CL15 fé 1 mt)xMle An ííó~úbA í, 'f te ne^pc cómxMple^c^ níop 

c\\ocAt> í. 

VII. 

t>'pupup xMcince An céxvo u^ip Ap a héAT>Au ^up b' ^in- 

fpiOpAIT) í, 

A bí 'p 11 ^ Pp^oitnéAfonp a^ -oéAnAm ptéipe^m ^p ptm ah 

CfAOgxMt, 

Tló peAl 'ru cÁittiúp Aepe^c -d 'óé^nfdt) cuIaw 6ava^ te 

'ó tute gpeím, 
t)í pijce puAijce 1 n-éinpe-ACU, 'f níop éilig fí ^on pe-ap 

cong^ncA f^oi. '4 — bfugro tlí ftAitt)eAttUAiS I. 

UtvrtnónA lAe 'f iné 'tn' Aonjvdic, 
A5 fiutJAt j:a sleArmcÁn fléifte, 
T)eAj\c mé 'n tijitunneAl ttéAf &c 

X)o b'Áille rgeirh if blÁt ; 
A SjUiAg tn^|A An ^CAOfv óAopcAinn, 
'S -A triAilí lÁtiA caoI *oeAf , 
A f l11 r5 w^F "ófiúcc a\\ fréAfi gtAf, 

Ap a^ait) 5fiéine ™ait)iti ttfAeÁg. 
Hí'l peAji A]\ tut *oa tféine, 
Oeappvo sup teif -péin í, 
ÍIac goAitVpeA'ó CjUAti *o'Á fvéAfún, 

ITIajia bpé^'opAX) fé í fÁjjAil. 
AyuArh ní jaai£> fí clAoncAó 
T)o peACAÍti aj\ bit a 'óéAnArh. 
UÁ -oótAin ílí íia 5Fé 1 5 e mnci, 

tTlAfv óéite *óó 50 bpÁt. 

II. 

T)Á mbe^*ó a hAúAif\ fÁpcA 

í teigeAn uai-ó úa\k fÁite, 

1f lonróA teórhAn v'fe&p attain 11 

t)eA*ó Ajt 5Á|\T)A pAOi n-A córhdip. 
SAtnfon tM fé tÁiT>i|t, 
1f Tleccoft mAC P|\ÍÁmiif. 
t)í tletACtitéf ní b'treÁ^ft 'n& iat> ; 

'Sé fÁbÁit 5 1 ^ e An O15 : 
t1uAifi a tÁmi5 An péifc gjAÁntiA 
'Oo'n U|\aoi A5 cógÁit Áfo-óíof , 
flí ctAi"órhtí géAf' nÁ beÁigmc 

"Oo t)'f?eA]i|i teif f?Aoi n-A córhAift — 25 — 

CpoiT) fé le bpíj lÁmie, 
'S te bA\yp iAf Ainn bAin ré 'n ceÁnn "oe. 
UÁ a fiogAin Ag "bpijiT) te -pÁg^a aca, 
'S ní f^ÁfCA cá rí póf . 

III. 

UÁ t)AlAincín ir Á|Afon 

'S rriAC AnncAin n.A 10115 IÁ1T)1|\ 

A5 An Ant)-Sei5neófi 1 n-ÁijAiT) 

tTlí nA t)eÁtuAme aj\ a cúr. 
ponn m^c CurhAitt 1 n-Áij\T)eAl ; 
5ott triAC ttlóinne Afi 5Ájat)a ; 
CúculAmn Y Aongur tTlÁfSAin 

t)eAf Lá peit' pÁ*onAi5 ^|\ An sctiAn. 
UoróóA riAt> A5 LÁrhAC 
'S A5 topgA-ó le n-A nÁrhAi*o — 
t3ei"ó An ff\AnncAc Ann 'p An SpÁinneAC, 

'S nA tTlei|MOcÁnxM5, Af\ nTJóig. 
tJei-ó bpAUACAÍ A'Ainn Áfvotnste 
Agur pé a\\ bit -peAn if peÁ|if\ léi, 
tlí btiAit-peAfi bintle m<\fi geÁtl uifiti, 

Acc a mbeií) Ánn a cun a|\ piubAl. 

IV. 

T)Á mAifeA"ó AlAf' Anncjunm 
1f impifie x\A |?|\Áinnce, 
tlAipeólon a beAt) cÁnnclAC, 

TTlAf\A -ocAipngeA-o ré jiomnc -p^téip', 
tTlonc-tleten ir a gÁjvoAÍ 
A5 ceAóc Ann le lÁnfi tÁi*oin, 
ó cu aía reipeAn tfvÁcc tnnti, 

tló 50 bpÁjA ré í "óó pém. 
X)a rhó\\ a gceifc 'jm bpAipéAfi, 
CogA'ó 'DónApÁifci'óe, 
Helfon, "Uuolp if SÁifipéAl, 

1f 1AT) beit uile 5' ctvuínn ; - 26 — 

l')í peitipín an rÁipreAnc 
A5 coinreÁil cinc t>o iflÁiftcín, 
1p f5iob^T)Ai\ An ceÁnn *oíot), 
ÍTlAn finneÁmín *oe jjAoit. Cúi|\u An uSjuitÁin Gin'óe. cotrn ecu. 
I. 

1r *oeAr An péinín geotttÁ ^téAfTA 

Cúinc An cSnutÁin t)irrae, 
A^ tAtAtti TíéAncA An "óeir nA ^néme 

1 bporgAt) ó 'c tute $Aoit, 
'"Drtnl a 5Áinx>ín pléiriúin te n-A cao5 

A "oeAnpAX) 05 T>e'n Aoif , 
'S 50 £>puAin nA cÁinue t>í gAn ftÁince 

fóini§inc Ánn te mí. 

II. 

'Ué téi£eAnnr An not) ip geitteAnnr t>ó 

'SAn Am a mtoíonn rí 1 ^caoi, 
"Lá nó "Oó níon riión Viorn x>ó 

50 n-oeAncAT) í 50 ^nínn. 
Uá ré nÁi"óce ó tiéAl An pÁpA, 

" CniAltAiT)íf tAnu cntiínn ; 
'Sí An f?éir if Áifvoe 1 n-éinmn £)lÁtrhAin 

Cúinc An uSnutÁm ftui'óe." 

III. 

An peA*ó mo f AO^Ait ní ctnnpnn ríor 
*Oá mbémn 'gÁ rgníof)' te peÁnn, 

An reAti)Af An gníotfiA nmne An rAon 
A *o'-pÁ5 í rm gAn cÁm : — 27 — 

Siúncdí mine aj\ CAiT)íníb, 

'S 5 An ontAé An bit cÁrn — 
UÁ'n thccóf\iA níogAn 1 bfeing j:aoi, 

1T) An moUvó téi ^n bÁnn. 

IV. 

11aó *oeAf An fpóinc, a$ ceAóc "oo'n fojrfiAn, 

Cúinc An cSputÁm t)uróe, 
An ftnl An bóúAin mr An cónAinn 

1x)in An T)Á cín? 
UÁ'n long feólcA a$ ceAóc te cóin 

t.e t)AinnÍ05Ain nA SÁfroín ; 
1f cÁ rí cóntnjte ir geACAÍ óin téi, 

ptnne Ann *oíol An níoj ! 

V. 

pór ní -oeÁnnAí) 1 bpup nÁ tÁtt 

Aon cúinc Ab' -peÁnn 'nÁ í, 
Paoi ceAnn rgtÁUA, unlÁn mÁnmAin, 

5ÁinT)ín le n-A uAOib ; 
5ac pArhfAe ÁtAinn 1 gctirhnA Ag pÁr Ann, 

1f rrnt An bÁnn au pnAoic, 
'S 50 t>puit caIat) ^nÁcu A5 ttnng 'r A5 bÁt) 

A5 cit)eAcc T)o'n cSnutÁn "Óuróe. 

VI. 

CÁ Iuaó nA 5céAT>CA irui§ pné céile 

1 5Cúif\c An cS|uitÁin t)ui*óe 
X)e togA gnéicne, ptnneAnn gf\éi*óí, 

ClÁn cnumn t)íot An níog ; 
piAnó *oéAncA l' AjAit) nA rpéin-bAn, 

An iiAin a t)éAf pAX) cnuínn ; 
'S nAó rnón An céim •o'em-feAjA 1 n-éininn 

í beit op a cíonn ? — 28 — 

VII. 

\S<\n Am <\\\ Léigexvó a\\ put) ha |\é-A5úti 

Cúipc An cSfiutÁin tJm-úe, 
t')í Uí ha 5t A( - 1 5 e *' A 5 lAppAit) f5é^lx\ 

Cé An óaoi a n"oeAf\nA-ó í. 
11í ttpuigeA^ó fé é níof Ui$a 'nÁ céAt), 

'S 50 mbío*ó fé f^pc^ a\\ 'íoc, 
H1a|\ iiac f\Aib 1 n-éipmn n.Á 1 n-éin-péAgún 

UeAó ^b' feA|\|A 'nA í ! 

vm. 

Haó iomt)A fin fófic nÁf\ éAincig mé póp aiji 

1 gCúipc An cSputÁin t)iii"oe ? 
UÁ néAtriAinn T)ói|\cce Ann A5 *oéAnArii lóópAnn 

Roirh cAbtAó món An fío$. 
tTle^bAtl eótAif ní bAOjlAÓ T>óib — 

U-Á'n ct05 &r\n tdo ló 'guf "o' oií)'e 
A5 comneÁit cónncAif of a gcorhAip, 

'S ceAó fottnf te n-A caoi£>. 

IX. 

fUiAip a bíonn^ 50c fpéiji-beAn sa£>ca gléAfCA 
A5 ci"óeAcu "oo'n cSfiutÁn t)tMt>e, 

'Sa nsÁijvoín fgéirhe bionnp An ptéifiúp, 
t1uAij\ a tMonn fiA*o tnte 5' cpuínn. 

CnifveAX) fgéAlA a\\ ptm n^ héipeAnn, 
'S 5AÓ ceAfro *oe nA f eAóu jaíojacc, 

5o flAlb pleAT) 'Stip péAfCA |\OmpA gtéAfCA 

A5 t)Ainfío$Am íia SÁfVOín. 

X. 

HtíAip bíot)A|\ féi"ó te pleA"ó Y ^e "péAfc^, 

ÚAÍA|AAin5 fí Op|\Ab T>1\A01T)eACU, 
'SA 5CAOI 11AC tDpéA-DpAT) f1AT> A féAÍIA* 

TIac |AAbAT)A|v tnte s' bui-óeAó. — 29 — 

Xyp&s p a ttéi'óce^c put) a'-aiti fréin ; 

Yí)a\\ óeAp p me belt gpnn ; 
ptu\i|\ 54c éinne^ó ^ic *oó féin, 

1f tei5e^vuá|\ a f5Íc. 

XI. 

Oíotn^p ^ÁfZA IÁ Ap n-A t!>^|\^c, 

XY\a\\ tMot)^ uite 5' buit)e^c, 
ÍY\a\\ 'r ionróx\ cÁp íiac m^ic £>eit 'cpÁóc Aip 

t)íonnf ^s l^nAitiAin cije. 

UÁ triO X)\\ÁtAl\\ CUttl^CCAC UÍ1T)1fA, 

tTlAC tlí ClOCAfVC-dlg ; 
TZa¥)A^\ t>ó ppÁp 50 tiAitnpf\ -áif\neÁin ; 

'Sé a ópocnóc^f í. míóeAt ó ctocxxttUAig ecu. 

XII. 

~GÁ au óúijac reo r>éAr\zA 1 Uája ka cí|\e 

1p motu^fv téi -An X)Á\\]\ 
Ó te^ó x\n pog Y ó tiAile -An "Ofiaoi, 

'S ó 'c tnle óAifteÁn -Áfvo. 
tlí te •ofVAOi'óe.Aóc a pnneAí) í 

Aóc te hot>Aif\ ^zuAm'óA lÁrr\, 
'S A11 bjiAinnfe 5f\ínn ó'n ngotMn Saoj\, 

X)\ Colm 1 n-A ce^nn. 

XIII. 

tlí móp pn cé*vo 1 n-A§Ai"ó 5^0 lae 

T)o Colm if "d'á rhn-AOi ; 
Yt)A\\ ip móp -<mi fsé^t iiaó tJpui^Díp é, 

'S xmi péile bí 'tu\ 5C|\oit)e. 
tn^oin Uui|\5éip 50 ^CAicpróe é 

1 ^Cúipc au cSpuú^m thn-óe, 
*Ó'^\ j\omnc 'ru\ "óéipc a\\ Uoóca ah CfAO§A1l 

A5 l)c\inj\í05,\in ik\ SÁjvoín. — 30 ~ 

XIV. 

UÁ'n Iaóa A}\ pnÁrh Ann, An bpoc "ó'Á beÁnn Ann, 

pAó "out) 1 ngleÁnncAib ppAoió ; 
UÁ ciifloó bÁipe, cúfvpAÍ ^Áp a, 

A5 T>f\eAm acá f?AOi *ó|\-áoi , óeAóc. 
CÁ 'n e-AglAif ^ÁllX)A buAilce geÁfiptA 

Attiac ó ceÁtnpAll C^iofc, 
1f t>ei"ó tiúcAfi 5|\Ánx)A A5 fúit te pÁjvoún 

1 5CÚ11AC An cSfuicÁm t)uróe I bAi|\utín t)óitmAitt. L 

SgéAt cÁ mé 'Aicjtif 1 T)cífi if 1 *0UAlArh, 

'Já mnpnc *oo Lag if r>o lÁw^, 
'JÁ cup A5 riA fA5Ai|\c, Af fin A5 nA heAfbuis — 

1at> fm te f5f\íoty A5 An bpÁpA, 
SaiIiti nA mAtlAóu a téí5eA"ó *oe'n Atuóifi 

Af\ Aon *otnne "óéAnAf coip nÁifieAó ; 
'Sé t)Aifu;lín An gA-OAToe if cionncAC aa £AT) tetf, 

tluAif |\obÁit fé t)Ailíf gAn Ár>bAf. 

II. 

CuAiT) fé IÁ SAtAipn "oo Co-tm 'bAinc cpAnnóige, 

'S '5 *out pA|A -oó A5 ceAó peAT)Aij\ rhÁniuín, 
tHo-oAp 'gÁ t)eAficA"ó, 'f 'gÁ cAbAtpc pn pAoi rmeA^A — 

CeAp fiAT> 5«fv peAj\ bí 1 mbÁT> é. 
tAbAifi tThceÁt ÚomÁrr, 'féAipo -oubAific fé le peAT)Afi, 

"Sítitn gun -otnne é ^An nÁifAe ! 
pÁgAim a\\ m'AnAm nAC leigpix) mé 'fzeAc é 

go bpÁ^A mé fin ceAf cAf níop peÁf\|\ A1|\." — 3i — 

tlAfrouigeA'ó An piA-ÓAó fonrie cao5 tiAp, 

1f ctTijAeAT) AniAfv é te pÁnAit) ; 
T)ubAirvC pA*orvATc Ó thAt), "TlÁrv peTCit) fé T)i4, 

1TÍÁ teigeAnn tAf\ Cin^eAl 50 bnÁt é." 

III. 

t,AbAij\ pÁTT)ín SeAj;Áin t)|\e,átnAT5, nuATfi T>'éTf\i5 pé Aff 

mA1*Oin, 

1f TjubAirvc fé te ttiac t)Aij\cUn pÁT)jiAic, 
" 'S olc An tAiiT) 5AT)AT*óe beic TtneAfs Tu\oine cneAftA, 

ílÁ ctTicim t bpeACAt) mAf\ $;eAtt teip." 
T)ubAT|AC mac r\UAt> SeAgÁm "DpeAtn^ig é ceAngAt *oo'n 

CAI^I^, 

'S é coinneÁTl Annpn 50 T>cí 'mbÁrvAÓ, 
go 'ocTgeA'ó rntnncirv ati CAtnuip, flop tTltic ip 5^ eAnn Caca, 
'S tiac mbeA'ó 'fiop cé ctHTvpeA'ú ctrn bÁip é. 

IV. 

T)ubAir\c CatoItti tirtA, " íp feAtirv *óíb é ptúcA-ó, 

Tló a tAbAifvt A5 An 5C[mmpÁn *p é ttÁ'tA'ó ; 
tD^eAtntngit) fxórhAtb ; belt) ati cofCAf An-unom, 

'S ní íocpATt) a t)tiTtóe 50 bp\Át é." 
t)í Patc Ó ConjATte Amtng 'páifte tia Tioi"óce 

50 bpÁjAt) fé aoti ArnAfvC attiátti atjv, 
Acc cÁ tné rvíj-btn-óeAC *oo tílÁipuín CATCfvíonA 

Ú115 teif An T)iAbAt caoc -j bAit) é. 

V. 
T)Á nséiltpeÁ t)o'n ceAgAfg a -o'ótvoiTis tlAorn peA*OAt% 
Tlí beiteÁ corn bruVOAC if cÁ tú : 

ívAÓtÁ Af\ ATI AlCÓIfv Tf gélltpeA T)0'n CfAgAfAC, 

1p b'péT-oifv 50 sctnfipeAt) T)ia 'n c-Á"ó orvt ; 

SeACAf "DO -ÓÁ full A5 *OeAfvCAT), A5 pATfie Af\ t)Ailíp, 

1p muinncirv ati bAile beit 'cpácc oíac ! 
S5|\eA-o rhAi-one aj\ ati bpeAmAinn a 501-0 cú ó frATlíp; 
'Sé x»'pÁ5 u t)Air\clín sA-OAi-óe" 50 biu\t oric. ÍÁ cuAit) mé A\y ^tJArajteAt), I. 

T)'imti5 mé a\\ ptiAi'orveA'ó IÁ bí cineáL pu-A|\ 

tló 50 tnbxMnmn cúptA fgtiAb „\rv a?i ^CaoI^c ; 
bo-óiMH^eAt) fUAf tno ctu^f^ te fvtm eicínc a bUxMt mé, 

5ti|A fíl mé 50 r\Aib ftti^ijce 'mo tímceAll. 
Connie mé be^n tM]Mt bí ,Afi An tAOb ó cuait) -óíom 

1 ^cofAttit-Acc beit 'slUAife^cc 50 T>cí mé. 
Hac mife ófiucuig r-UAju\c, nAp ■óptii'o mé £aoi n-A tiMif\im, 

go -ocusxvú fí -óv\tn cúAifiifs cÁ tnbíonn fí? 

II. 

t)uxMt AitrhóALA corn mófv mé 'f gtjrv itnti§ mé ^rv -a córvtnx)- 
e^cr, 

gup tófvtnt; mé Dúitc' Se015e.dc 'f t)ot ípeAt, 
T)^ c^oib t)eAnfiA t)eold, ^r* fin 50 tDAite Ar\ ftó~úbA, 

Af fin tfvé t)Afián tTlór\ if 50 ÍTlíon-loc. 
t)í fé 'íia t\\Átnór\A fut bí mé 1 5C01H ati ftóipcij;, 

'S 5dti pop .d'^tn cÁ bptnjinn lóipcín íia tioiT)ce ! 
Hí •óeAjMi^ mé Aon córhnAme 50 rme^c^p 50 Cestui X)ói\me, 

1r- Af fin fiAfv 50 cóftdinn tlinne tilaoite. 

III. 

Cajwó pe^f\ >A|\ -pójnArh t)<\m, Aibipcín Ó Unút^il — 

t)^ peite^rhn^ige a cótfi,Airvle te T>éAn&rh : 
" tTÍApA bpágA cú í níof córhgórvAige, céifug 50 Cnoc ^n 'Oúm, 

1r* uiubruMt) fiA-o T)uic cúnncAf cÁ mbíorm fí." 
pu^if tné b^-o if lomUxcc pA\\ 50 ti1nip ÍDúf^rvAi-óe. 

1f cuifve^t) 50 Ce^rm 5°^™ ^píf c ^é, 
Acc "o'innif "UÁicé^rv Cúoa, '5ADA1I &mA\\ úftí A1LI r\A mt)r\ón 
•OAtn, 

Jtjfv ^5 cófvui"óeAóc t)Airvctín T)órhn^ilt -a t>í p ! — 33 — 

IV. 

'Sé-Afvo *out)^i|AC "bxMf\ctín •Oóriin^iU nAC jvdib pioc innci aóc 
ónife^c, 

'S í 'ci'óeAóc jmoi mo cótti-ái^ 'pa cíj\ feo. 
tlí CAipngeocA'ó fí cIia£> tnótiA, mAi'oin nÁ cfvátnónA, 

'S ní tmftfAA'o fí Aor\ cóngnArh *ó^m coi'óce. 
tD'pe^pfv tiom se^fi-cAile 05 'a mbeAX) Aitne 'saíti if eól«f, 

Ce^p AgAíTi tduI 1 gcórhfvÁ-ó te n-A mtiínncifi. 
Uá f eAnx)Aoine "ó' fnp 05-A 'j\a tnbAite f eo gan pój\vó, 

1f tneAf Aim gup 'jÁ -ocofun-oeACC a tM fí. 
35 — ÁX)X)AK 5AC AttlíLAItl. 
eibUn ní -plAitfteARCáit;. 

Seo AiiifiÁn a fiinne pé 1 n-upAi-ó pAoi 'n TnÁijpprpeÁp p30it,e ArÁ 1 *o€eAc 
tia mbocc i n-tlACCAp Ápix>. "Óí pí cmeÁtcA 1 ^comnui-óe -] ÚAitmg fí 30 
móji leip. 

An ceAnn4i*úe. 
£)í nópA 1 njAot "oo Cotm. t)í An ceAnnAi"óe, t)Aifictín Ó CúnnAii;, itia 
pijeA-oói|i. Úofui^ pé A3 cAiceArh -opoc-rheApA aji nópA -j A3 cúl-CAinc 
uifici. CuaIa Colm ^tiji -ótibAiftu t>Aipxlín CAinr ^pÁn-oA téiti 1 roptn^ 
pé Aijt triAji acá tuAf. CÁ An cui-o ip mó tie nA poclAib 'p A 3céAT> béAftpA 
A5 bAinc le pi^eATxnpeAcx. 

AtfiRAn A11 céi, 

'Sé An pÁi bí A3 Colm te h-"AnipÁn An Uéi " a •óéAnAiii — bí pé tÁ A3 
pmbAt tiAp" 1 n^ApumnA caji 3Ajip-ÓA'nA ptAib peAji -j beAn A3 obAiji (bAT>e 
liltnnncift T)AiiieÁm iat>). tM Ap3ÓmueAcc eAuoptA, An beAn A3 lAjifiAi-o 
tuAÓ An céi, -j An peA-p A3 ^Á-ó nAÓ jtAib éAn-niAic Ann, -] A3 fiAb 'p AT1 Arn 
céAx>nA 30 -fiAib uobAc 1 bpA-o ní b' peAp-p. CnAÍA Cotm ia-o -7 b-u-ó é pm 
Á-óbAp " AmjiAn An Céi." 1p "oói^ 311^1 peApn" An c-Ainm aiji An cemeAb *oo 
P3píob eom íTIac néilt mr An IjnpleAbAft, .1. "Céi -] UobAc," 'nÁ "ArhjtÁn 
An Céi," acc if ionnx>AniAit 3U}t b'é An -oajia ceAnn a bíop aiji A3 nunnnnn 
ConnAniAfiA» 

ílinne Cotm An c-AíhpÁn po x>o ftpiiji-o ní f?lAicbeApXAi5. bA corhujipA 
bó í. *Oei|i fé 30 jiAib pí -oeA^-cnoibeAc •oíceAtÍAc -oúújiaccac -j piAÍ 
ptAiteAriiAit "j í coitreAnAC 1 3Corhnuix)e Ap 3Ap a "óéAnATh tdo "ótnne, 

T1A pACAÍ. 
'SáAji-o -oo bí map Ainm Ajt nA pACAÍb peo " nA Rattlers." 'óíoxi An pófic 
peo mAft biAX> A3 nA T>Aoinib uÁ teic-céAT> bLiAT>Ain ó pom nó pAoi 'n 
uuAijnm pm. t)í Cotm A3 obAi|i 1 x>ueAC IÁ -j cuipeAX) nA pacaí peo píop 
te V1A5AIX) An -oínnéiji. X)'\ puill 50 leofi ionncA -] pé Ap bit "ouine x»'iteA-o 
beA5Án aca tíonuAoi ie 3A01C é. 1p copniAil 30 bpuAip Colm popcAn 
mAic aca. bíob pin ArhtAib nó nÁ bíob, bu-ó iA"o-pAn bA bun u^-OAijt teip 
An ATÍri-pÁn. 

An se-Armuine CAni. 

An r-Á-óbAp : t!)í píopA A^e, -] cop niAi-oe Ann — píopA rriAi-oe, m*n 
■oéAppÁ — -] éAn-oibce AthÁm -o'pÁ3Aib pé Ap An ceinnueÁn é, nuAiji a bí ]^e 
A5 -oul a co"oLax>. nuAip a "o'éipi^ pé Ajt niAi-oin, puAin pé Ati píopA T)ói5re 
30 "ocí An ceAnn. 1p-oói3 30 -jiAib pé meibpeAc 30 rtiAit An niAi-oin 
céA-onA, mAp blAoib pá " An SeAn-owme Catti " Ap An bpíopA, -] 1 11-imteAc'r 
mi lAe -jnnne pé nA béA}tpAÍ« - 3 6 - 

pÁ*onAic ó rnumeÁin. 

*OubAtftt; pÁt>jiAic Ó ITltiifieÁin reo guftAb iat> cAilíní An bAite a bí a^ 
■céAnATTi iiA n-ArnfiÁn -oo Óotm. X)\ Aon ttiac AthÁm A5 Colm -j cuaIa ré 
ITíac Uí tfluifieÁin A5 jeAftnA-ó Óvnlm ríor 1 n-Áic eicínr. ÚÁmic ré A-bAile 
1 tAbAip ré te ti' AÚAifi mA-(i reo : — 

"CÁ cú 1 bjM-o tn -oo toru Anoir, a feAn-£)Aitír. CAitriT> rú a beit A5 
coftjiuijje." 
' " Cé Ati rÁt, a rnic ó ? " AjirA Cotm. 

"CÁcú icce ó teAc -j ó Ájiur aj; muifieÁn," Afir' An niAc; ""oubAinx fé 
tiAÍ rtí bí A5 -oéAnAni ha n-ATÍifiÁn cojt a' bit." 

" ftptiit rú cinnce ^u^ib' é -oubAinx é ? " AfifA Colm. 

"CÁtné," Afir' An niAC. 

'"OéAnpAi-ó rm," AjirA Colm ; "ir ^eA-p-fi 50 mbró béAt -oúncA aj 
tnvji|ieÁn." 

ati gRéAs^M'óe. 

'Sé An j? Át a n-oeAfinA ré An ceAnn ro : btiA-ÓAin nó "óó i&]\ éir a pórcA 
bí ré An-bocc 7 ní ftAib mó|iÁn bíx> 'fA ceAc A15C t)í ré cotn rpíoncA rm 
AniAC -j 50 ftAib An r-oc|iAf 'f A r eoTri 1 1A A1 5 e > 1 S^aoit) ré "An ^fiéArAi-óe '' 

Afl An OCftAf 

An fitiuirmeAt *oeAS. 

t)í j;Aot A5 bjnjix) t,eir rém -j bí ré A5 bfiAt A-p í pófA-ó, acc 'f An Arn 
céAT>nA b-í ré An-bocc 7 nt'oji íhAit teip í tAbAinx leif Annrm. Híojt 
pÓfAT) 'tiA -óéi-o rin 1AT>. 

a óotAtin, cuitfmig Ati x>o crtíoó. 

Óum fé An r-ArhjiÁn cfiÁbAi-ó reo oix>ce AiiiÁin *| é 1 -oCeAc nA tnbocc 
1 n-UAccAfi Ájvo -j é, X)A|1 teif , 1 mbéAb bÁif *J pAiréior Aifi nAc ■onocrA-ó 
An f AjjAnx 1 n-Atn. Acc ní ceA^u a fiÁT> snjt cum ré tnle 50 téifi é. "Oeift 
ré rém 30 bfuil focÍA Atinpo *j Annpú-o mA cun> AmpÁn a rApjiAmjeA-ó Af 
^iti-óeAÓr "ÓonncAi-ó fhóip Uí "Óáíaij -| SeAJÁm *Oe hóp. 

AT\ X)ÁS. 
Hinne fé An c-Ani|iÁn ro fAOi tÁitliúji eicínc a bí 1 jConnAmAjiA f &x> ó. 
X)\ox> "An t)Án" mAjt LeArAinm An An rÁittiúji ro. t)í ré a^ obAip 1 -oceAc 
Aon tiAiji AiiiÁin, "] tÁptA 50 -jiAib Cotm Ann ppeipn. CÁini5 -oAoine eile 
50 t>rí An ceAé An oix>ce céAX>nA A5 iajijiaix) AOi-oeAccA i b'é^eAn do 
thumci|i A11 cije teAbA Cuitm a CAbAinx "oóib. Ctn-peAX) Cobm a co-oía-ó 
1 n-ém-teAbAi-ó teip "An mbÁf " x»'Á bÁft-ji. nuAijt a cviaIa beAn An ci^e 
An fgéAL fo, t>ubAi]ir rí le Colm 50 "ociub|iA-ó rí cÁnx poicín x>ó Acr 
AnijiÁn niAit A"óéAnATh -oo'n "t)Áf " fAOi Am co-oíaca l& &\\ n-A bÁipeAc. 
*DnbAi|ic Colm 50 nx>éAnp ax> -| Ajt mAi"oin tÁ Aft n-A bÁi-jieAc fui-ó fé or 
coíhAi|t "An bÁtf " boicc -j cofuij fé Ai|t. "puAifi fé An poicín, n«"Q nAÓ 
longnA-ó. 

Atl tOC 1 n5AtlR*ÓA ^ACA\. 
tlí |tAib -o' Á-óbAjt teir, A-oein ré fém, Acr 50 bpACA ré toc aj -oéAnATh 
puitt ifceAc 1 bpott mófi rACAÍ, acc fítmi-re gnp An-coririAit é le ceAcc — 37 — 

na SAfAtiAc 30 héife. 'Sé mo ttJAifim 5tafb' é An c-AmpÁn ip peA|(fi a 
jnnne fé niArn é, "| 50 bpuit ■ooimneAcc -j eotAp cpumn te rAbAiftc fAoi 
■oeAfiA Ann. 

<\n £>Ó pu^m CÁU. 
Umne pé An c-AmfÁn po fAoi bom comAppAn a x>'ic "opÁp pÍAinín tetf 

A bí Aft CUAf A3Á n-A TTinAOI. 

bmgit) ní pUMtbeArtCAig. 

•péAc Á-óbA^i " tDjiij-óín " tuAf . T)o'n -oume céAT>nA f mne pé An ceAnn ro. 

cúmc An csnutÁin buráe. 

tÁ AmÁin, cÁ "OÁ picix> btiAX)Ain ó pom nó mAjt pm, nuAif a bí Cotm 1 
teicip CoXat> 1 n-Aice gA-pumnA, iÁini5 múp bÁipcijje (cior peApxAnnA) 
Aip, 1 le fAfjA-ó a -óéAnAtri x>ó pém, bAiti5 ré ^AbÁit bfiopnA *j ctnn" 
cjieAfnA of a cionn i"oif -ÓÁ cajijiai^ móif cloice iat> *j p3fACACA oprA 
AntiAf. 5LA01T) pé"Cúifc An tSputÁm t)ui"óe " mA-p teApAmm Aft An 
mbpÁicín (bpúiptín) peo, mAf 3Uf tÁplA •óó beit te tiAip pputÁm. íIac 
lonjAnuAC An cpÁóc a ftinne pé Aif ? An cé mot a teiúeiT) -o'Áir com 
móp fin, bí meAbAif cmn ÚAf bApp Aige. 

'Sé Colm a finne An cum if mó -oe'n Amp Án, acc "oeif fé fém 5«f b' é 
ITIiceÁl Ó ClocAfCAi5, x»uine bí A-p éAn-bAile teip, 7 nAc " fAib 30 t)otii" 
cop Af bit, a cum nA béA\\f&í XII., XIII. -j XIV. 

Seo cunncAf eite CV15 eoj;An Ó HeAccam x>úmn Aip, acc if beA3 nAC 
é An fn-o céA*onA mnifceAf Ann : — 

" t)í f é A3 obAif le tncc -oéAncA njie -j b'f at>a teif a -out, A-bAite 'un a 
béiieACAÍ, mA|t bí Leicip Caía-ó cpí mile ó n-A teAc. Rinne fé bpÁCA 
beA3 t>ó f éin 1 f5Aitp i-oift t>á CAf f A13, cuip fé mAi-oí tpeAfnA 1 n-uAccAj< 
Aif 1 -o'folui3 fé iat> te f5f ACAÓAÍb. X)'\ox> An c-Áptm fin Ai3e teif An 
mbéiti-ó a téiteAm 7 le -óul Af fAp5A-ó Ann ó múf bÁipri^e. íluAijt a bí 
An ceAc fo Cf íocnui^ce Ai3e, 5IA01T) fé ' Cúif c An cSfintAm t)ui-óe' ai-ji." 

bxMRClíti X)0tfm4ttt. 
ti)í t)Aifclín feo Af éAn-bAite te Cotm. Idí cúplA uaIac feAmAinne 
bAinre A5 Cotm -j í PÁ3CA &\\ An cjt Á15 At5e, acc tÁini5 t>Aijtctín bjteA5 
fo oi-óce 1 -o'fÁ3Aib fé Cotm 3An peAmAinn. Sin é An fÁú bí Ai5e Leif 
Ati ArhfÁn fo •óéAnArh. 

U\ cuaix) mé ar puAixDne-At). 

te^eAnn pé Aif 50 n-oeACAi-ó fé tÁ A3 bAinc Á-óbAif f5UAb 7 30 bp aca 
fé " beAn uApAl " An AmnÁin. 1p copniAiL jup b' é bAifclín "OomnAitt peo 
a connAic pé An zé 301-0 An peAmAinn p oime pin uaix>, *j nÁ|t móji teif 
buitle eile tAbAift: -oó. *Oeif pé 50 fAib " peAnx)AOine "ó'pifi 05A 'p A 
mbAile peo 5An pópA-ó " 7 5Uf meAp pé 5vipb' iat> pin a bí pt 'tóf ui^eAcc, 
mAf 5Uf pAoiL bAipctín 30 f Aib pé ttiA ó^peAp. 

[pÁ-ofAic Ó "OomtiAtlÁin a tu5 Áx)bAf An "Át)bAif " peo -óúmn. — S. t.J 


U A h 11 a\ . 

I'. - 2, 1. < r >, t n-iriine = i n-innme : The following quotation from Stamp.- 
<\m ^.<nii|in"), p. L07, ! V., proves the identification to bo correct. It will 
be seen that pérótim mac "OubjAitl uses the same idea in words very 
similar to Colm's : 

" T)Á inbcAÓ pi ptiAp i n-éipeAcc, 1 n-innbe beit 'ua ccile, 
'San <vm a p;Ait> An Jjpéij i jcojax) leip ad Cjiaoi, 
DeA-ó lleten s;An aoti éiluiJA-ó, 'p ní buAilpróe buille Ap éAn-CAOib, 
Arc pÁpip A5 reAcr cun péi-ócij lé ÚnA x>eA^ ní néró. w 

T. 2, 1. 9-14, ní péA-opA-ó béntip, "]pl., by giving fair Ellen as a bribe 
into their (two) hands to them, viz., quiet, gentle Juno (and) Diana (who; 
sat beside her, Venus would not have been able to place it (Troy; under 
spells nor Paris to be an adjudicator. There is an inversion in this 
sentence which can only be clearly understood in translating by taking lé 
(Mb tin bÁn, &c, first. 

P. 2, 1. x, a'ax> (pron. Áx>) ■= a^a-o , ajac ; in like manner A'Am, A'Ainn ; 
a peculiarity of the dialect of South Connacht. x^Am (i-ám), &c, are 
heard in the south-west of Co. Donegal, and the same forms, but 
differently pronounced, in Scotland (aam) and the Isle of Man {aym = aem). 
In the last-mentioned this slurring is especially puzzling in the phrase 
plÁn AJAib (Manx orthography slane eu, pron. sLaen ae-oo). 

P. 3, 1. 4, cÁit ; 1. 6, rÁlt ; 1. 8, Ánn ; 1. 10, -ópeÁm ; 1. 16, cpÁnn ; 1. 24, 
5peÁnn, &c. The mark of length in all these cases is merely used to 
show the long rhyme necessitated by the dialect ; it does not of course 
belong to such words by right. Where they are not used as assonances 
they are not marked long, though equally pronounced so. 

P. 4, 1. 8 : tlAnpAÍ CÁir SeAJÁm, Nancy (the daughter of) Kate (the 
daughter of) John, for AnnA mjeAn CÁire inline SeAJÁm, as it would be 
phrased in the early modern literature. The omission of ttiac and mjeAn, 
and the non-inflection of female names in the genitive, are, so far as I 
know, universal in the spoken tongue ; the former practice even appears 
in Hiberno-English — in the present case "Nancy Kate John," or some 
variety of it, w T ould be used — those that speak so often not knowing that 
such is very un-English English. 

- P. 5, 1. 6, A5 cAiteATh cobAC : the word robAc, like many recent loan- 
words, is indeclinable. 

P. 5, 1. 10, Cum rilApA: Cum (from *quenni) is the old locative case 
here ; Cmn xrSÁile (Cmn pron. cm in Muns. even) is probably another 
survival of locative. 

P. 5, L 12, buAc ■opÁp : as to use of -opÁp see a previous note. Luac -opÁp. 
is apparently used in Connacht as an equivalent to Iuac bpó^ in Omeath, 
&c, but the latter often = Fr. pourhoire, Ger. Trinkgelcl, Eng. " tip." 

P. 6, 1. 1, tnÁ uÁ mipe im' aitiai-o, 'p 50 bpuitim im' ppAoill, if I am a fool 
and a slattern ; the sequence mÁ ... -j 50 is usual in South Connacht. 

P. 7, 1. 7, HÁp bAiniT>, "]pL: in this the word leAC is understood, " may 
no injustice or ugly disease affect [you] " ; it is clear that the metre did 
not allow of its insertion. — 39 " 

P. 7, 1. 14, -fiéi-ó : orig. reading péAp = Eng. peace; in Co. Donegal tia 
peAp=the police — i.e., the peace-officers. 

P. 7, 11 x, 50 teofi A5 pÁJAit bÁip X)'eAf DA1-Ó péip, many dying for want 
of what should have been distributed to them (lit. for want of being 
served = of being attended to in the distribution); cp. -\ é piAp Ap tiA 
bocuAib, and to distribute it to the poor, Kerry story in G. J. 

P. 7, 1. y, A5 cup r-ruAtriA &\\ An njÁnnrAn (without elisions), planning 
out a means of combating the famine, lit. putting ingenuity on the dearth. 
Cp. A5 -oeAriATTi 30 pruAnroA (.1. 50 ciojbAfAc) teip An mbeA^Án a bi Aije. 

P. 8, 1. x, pÁbóipí, "sawyers," who, as tradesmen, were accustomed to 
be provided with the best fare the house could supply. 

P. 9, 1. 1, pcncipe (also pócdipe), orig. reading -opumceip, a very corrupt 
word from drunkard. 

P. 9, 1. 5, uajax) pé, let him come = if he came; so also pÁJA-ó fé, 
I. 6, 11. 

P. 9, 1. 11, bAinpeA-ó fé An btiAX>Ain AfuA, he would take the year out of 
them =: he would have a year's supply in them. 

P. 10, 1. 3, nÁp f ÁjA zú x>o p aojaI é, may you not get it as a life = may 
you not get the length of life for, &c. 

P. 11, 1. 3, 'S a pAippneAcc 'p cÁ'n pAOJAt a'ahi, and the world so exten- 
sive for me = life offering so many chances to me ; in Minister this would 
probably be 'p a pAippmje auá An pAoJAt AjAtn, as A^up, inserted in such 
phrases in Connacht, is not found necessary in them in the southern 
province. 

P. 11, 1. 16, atttoócá = athtiócÁ (early mod. Ai-oeótrirÁ), 2nd sing. cond. of 
AT>TriAim, I acknowledge. 

P. 12, 1. 4, 50 cé iú, what you are; 50 cé, for 501-06, is especially 
common in Mayo. 

P. 12, 1. 5, nuAip -o'Atcuifi An c-éAj iú, when death sent you back, or, 
taking you, exchanged you for another ("if you bought anything, or took 
to any certain way of living, and gave it up immediately afterwards for 
something else, and so on, that is Accup." — Colrn). 

P. 12, 1. 14, ni piAppAX) céAX) eile beAn tflÁip, another cwt. would not 
satisfy Martin's wife. tnÁip is a familiar abbreviation of mÁipcín. 

P. 12, 1. z, pneÁi-ó, nits, a kind of disease in beasts ; ^up ctnpeAT> uait) 
éAg, lit. until death was sent from him, i.e., the calf survived the winter 
and lived until spring. " In poor pasturage districts calves generally 
decline in tbe winter months ; of any of them that lives till after March 
' cuipeAX) UA1-Ó éAj ' is said " (P. O'Donnellan). Cp. the following stanza 
from an Ulster version of that universal popular song, tlA ^ArhnA £eAlA : 

" CiocpAiT) An jeirhpeAX) -j pgpéA-opAi-ó ah ITIÁ-pcA, 
-Ajup cmcpix) An pneACCA 50 cpom pÁ ua hÁp-oAib ; 
CiocpAix> éAj Ajt An eAllAc -J peAiinpAi-oeAjt jAmnA, 
'S a CApA mo ctéib, nÁ bíot> "oo ppéip uile 5' ionnuA." 

P. 13, 1. 2, cuait) pé -ó'Á bÁÚA-ó, "he got bogged," i.e., he sank into ;\ 
swamp, and could not be extricated without help. 

P. 13, 1. 4, bA jcaII te pop plÁmce -o'Á ice aca e, it was as good as a 
prop of health (to them) whilst being eaten by them ; cp, da jo aIL le hop — 40 — 

é, it was as good as gold (Donegal), da 5eAll Leip é, it was like it (Mans.), 
b.\ ^eAll leir x>o or jeAll leir, almost (Muns.). 

P. 14, 1. 13, 50 hAimpp cnú-oÁin, until the season of the gurnet fishery. 

P. 15, 1. 1, 2, pATTipAe = Eng. posey. Another form heard in Connacht 

ÍS pATTIfAejI. 

P. 15, 1. w,x,y,z : Dr. Douglas Hyde has already published this quatrain 
in his Religious Songs of Connacht, this being true also of tho=e numbered 
III. and IV. Moreover, both he and I have read V. and X. somewhere, 
but where we cannot at present ascertain. Verses VI.-IX. appear familiar 
to me, but I cannot recollect where I saw them. I. an 1 XI. are, in all 
probability, original ones by Colm ; for the others he appears to have 
drawn on traditional knowledge. 

P. 17, 1. 11: ní fiú mipe jró mo bfiuix>in 50 -ociocfá, I am not worthy 
that thou should'st come to (or about) my dwelling, evidently taken from 
the saying of the believing centurion in the New Testament. 

P. 17, 1. 13, " An bÁr." the nickname of a tailor, as explained in -A-ob^t 
5AC AmjiAin. 

P. 17, 1. v, AjiArmcA, cross, testy, ill-humoured, in MS. AijieAnnrA, an 
attenuated form. 

P. 18, 1. 14, pAOi 5iúm = fAoi 5eóm, the sound ó being commonly made 
ú in South Connacht. 

P. 19, 1. v, acc a bpxnje mé, when I'll get, as soon as I get = Muns. 
act: 30 bf AijeA-o, provided that I get. 

P. 20, 1. 15 : There is an ellipsis here of AjAm ; if supplied, it could be 
placed either after cottiacc or at the end of the line, preferably the latter. 
Its omission is evidently due to a desire not to overcrowd the metrical 
run of the words. 

P. 25, 1. 9, 1 n-ÁijiT>eAl, watching; Áin"oeAt also occurs as rÁiji-oe<\L ; it 
appears to be peculiar to Connacht. 

P. 28, 1. 11, néAmAmn, diamonds. neAiriAnn is found = pearl or mother- 
of-pearl, but in this sense it is fern. also. In Ulster poetry néAmAnn, or 
rather néAmAinn, is usual as a term for a beautiful girl or woman. 

P. 28, 1, x. ojijiAb = ojttA ; a South Connacht form. For the word 
tAf.|iAin5 in this line there was a variant cuiji. 

P. 29, 1. 10, triAC uí cIocajicaij : for the rhyme the stress is here excep- 
tionally placed on the last syllable. 

P. 30, 1. 1, ad bjtoc "o'Á beÁnn Ann, the badger (is) there at his ease (?) 
or to his liking (?) ; cp. ni'l beAnn pop rmje A£Am onr, I don't care a 
wisp of straw about you (Con.), rmr e if beAj bttiti onr, it's I that care little 
for you (Muns.), ip beAg é mo beAnn ojic, I have no regard for you (Muns.). 
Cotm cannot now explain this -o'Á beÁnn used by his quondam neighbour, 
Michael O'Clogherty. 

P. 32, 1. 1, cmeÁl ftiAji, a bit cold, " sort o' cold." 

P. 33, 1. 6 : In this line aji is omitted before a mbeA-o. It is clear that 
Colm's desire, as in the two previous cases, was not to destroy the smooth 
run of the metre bv overcrowding. 

S. t. 4i CtÁft pOARSAfl .Aibircín ó CnúcAiL, Augustine 
Newell (?); 32, 18. 

-Ain-ojuú "Oíotún, Andrew Dillon ; 
22, x. 

.AijAicín, Airicín (Ai|i5Ín), a king of 
Lochlainn who invaded Ireland. 
There is an Ossianic poem extant 
describing his invasion and the 
cause of it ; 18, 6. 

AÍlAf' Ánnc-fitnm = AlAfCA-fi (-dtAr- 
•ojfuim) Aonr-porriA, ' Alaster 
(— Alexander) of Antrim, i.e., 
Alaster Colkitto MacDonnell, 
son of the Marquis of Antrim, 
killed at Cnoc na nDos, in 1617 ; 
25,21. 

AnncAifi, Anncair, the father of 
-Aifticin ; 18, 6; 25, 6. 

Aor>3uf mAji^Air», Angus (the son 
of) Morgan (m-uijieAjÁn ?) ; "25, 11. 
••An enchanted hero from Spain." 
It may represent ^onjtif An 
ftjio^A, i.e., Aonghus, son of the 
Daghdha, who resided at the 
Brugh,near Stackallan,Co.Meatb, 
and was held to he the fairy king 
of the Boyne. 

Áfro-Seijneóji, An c-, the Grand 
Seignior, an antiquated title for 
the Sultan of Turkey ; 25, 7. 

■ifiron, Orson, who. according to a 
romance, was suckled by a bear, 
and afterwards reclaimed by his 
brother Valentine ; 25, 5. 

£>AiUf (= Wallace), used instead of 
*.\n £)AiUr eAC, i.e., Cotm T)e toAilir, 
Colm Wallace ; Wallace, Walsh, 
Welsh, &c, are all English spell- 
ings Of t!)Allíp, t)Alllf, t)Atlf, 

UAlip (the forms last mentioned 
occur in a King's Co. legal docu- 
ment of the 16th century published 
in G. J.) ; hence it is clear that 
Colm Wallace is of the same 
surname as Peter Walsh, the 
Donegal poet; 30. 16; 31, to, y. 
The local form is A bAiÚf. bpeAt- 
tiac = Walsh in Co. Galway. 
bAin-píoJAn riA hóije. the Queen of 
Maidenhood, i.e., the Virgin Mary ; 
16, 5. bAinpioJAn ua SÁjroín, the Queen 
of Sardinia, a name given by 
Colm to his wife ; 27, 10 ; 28, v ; 
29, z. 

t>Aijicliu "óorhnAi'Lt, Bartley (the 
son of) Donal (Daniel) ; 30, 15, 
&c. ; 32, z; 33,1. 

t)Ai|ictín pÁx>jtAic, Bartley (the son 
of) Patrick; 31, 7. 

t>Aijirlin ó CúnnAi^, Bartley 
Cooney; 3, 11, w. 

bAÍAincín, Valentine, brother of 
Orson ; 25, 5. See Ápfon. 

t)énuf, Venus, the Roman goddess 
of love; 2, 9; 7, 19 ; 14, z. 

bicrójiiA, Victoria, the late Queen 
of England ; 7, 23 ; 27, 3. Al- 
luded to also in " ó'n mt>Ain- 
jiioJAin," 7, ?r. 

t)ónApÁifCi-óe, Buonaparte or Bona- 
parte, Napoleon's surname; 'ló. :c. 

bjn^-oin, Brideen or little Brigid, 
i.e., bjiijiT) tti t:t4itbeA|icAi5 ; 
7,1. 

btiiji-o, St. Brigid; 1, 21. 

t)-pi$i-o, Brigid, a relative of Colm's : 
25, 13; 25, 3. 

bulcAn, Vulcan, the god of fire in 
Roman mythology; 7, 19. The 
proper Irish form is fttitcÁn. 

CAintín ún a, Kathleen or Catherine 

(the daughter of) Una ( Winifred); 

31, 15. 
ClAnnA bAOifjne, the children of 

Baoisgne, viz., that section of the 

Fiann to which Fionn mac Cum- 

haill belonged, i.e., the Leinster 

Fiann ; 22. 1. 
Colm, i.e., Cotm "Oe ti)Ailir ; 29, 20, 

22; 30, 19. 
CjiiofT:, Christ ; 17, 4. 
Cnomvnl, Oliver Cromwell; 21, 7. 
CúculAinn, Cuchulainn, the great 

hero of theRudrician cycle in Ir. 

literature : 25, 11. 
CúmiAi5, nA ; gen. n v \ 5CÓnnAC : 

the Cooneys ; 4, 4. 

"OeA|i3 inó-p, ait. i.e., An "DeAt^, son 
of "OpoiceAll.who came to Ireland 
from Ciji nA bpeAjt fTionn in the 42 east, to demand tribute ; he was 
killed by Goll mac Móirne ; 18, 6. 
An Ossianic poem deals with 
this. 

T)eiAnifi4, Deianira, in Greek 
mythology, the name of a beauti- 
ful woman who caused the death 
of Herakles (Hercules) ; 2, 15. 

•Oéijvofie, Deirdre ; 7, 18. See Oróe 
CLoinne thpmj;. 

"OiÁnA, Diana, the moon-goddess 
of the Romans; 2, 14. 

*Oia ha feocAn, the god of the 
breeze, i.e., Mollis ; 23, 13. 

"OomriAll póit, Donal (Daniel), (the 
son of) Paul ; 22, x. 

é<\¥>, Eve, the mother of mankind, 
19, 17 : Si'ol éAOA, the race of 
Eve, the human race, 13, 20. 

eiblín ni i?lAitbeA-pcAi5, Ellen 
Flaherty; 1, 15 ; 2, 11 ; 2, w. 

peitipin, little Philip, a friend of 
Colm's in Gorurnna district ; 26, 
1 (nicknamed An pA-ifpeAnc, the 
sergeant). 

jTeó-p Af , an Irishised form of iEolus, 
the god of the winds (t>ia tia 
peócAn) ; 23, 11. 

porm, Fionn mac Cumhaill ; 22, 1. 

ponn rriAC CuniAitl, Fionn, son of 
Cumhall, head of the Fianna ; 25, 
9. 

■pftAoiméAponp, Freemasons, a well 
known association, who, as some 
of the Irish peasantry think, are 
supposed to practice magic or 
sorcery ; 23, 19. 

5ile An Ó13, Gile (brightness), the 
Maiden, i.e., Hesione, daughter 
of Laomedon, king of Troy, 
rescued by Hercules from a sea- 
monster, her father having so 
exposed her, chained to a rock, to 
appease the anger of Apollo and 
Poseidon. This is said to have 
been performed by Hercules 
when returning from his ninth 
labour. 

Jolt mAC tnóiftne, Goll, the son of 
Moirne, the great champion of 
the Clanna Moirne or Connacht 
Fiann, 18, 11 ; 25, 10. 

Tleccojt mAC ppíÁmtip, Hector the 
son of Priam, king of Troy ; 24, 
22. The real Irish form is eAcrói-p. tlelen, Helen, a Greek princess 
who eloped with Paris to Troy ; 
14, 3. 

tlepculep, Hercules, a hero or demi- 
god in classical mythology ; 18, 
4, 12; 24, 23. The pure Irish 
form is eAjtcuil. 

iopA, Jesus ; 16, 1, 5, w. 

1únó, Juno, the wife of Jupiter, a 

goddess of the Roman mythology, 

2, 13. 
lupirep, Jupiter, the supreme god. 

of the Romans ; 18, 4 ; 18, 12. 

tiúrA|i ; Martin Luther, one of those 
who took part in the Reforma- 
tion ; 30, 7. 

niAc nA Sjéire, the son of the 
shield, i.e., our Lord Jesus Christ ; 
20, z. 

niAc Ui ClocA-pcAij (trhceÁt Ó 
ClocA-prAij;' ), " Mr. Clogherty " 
(Michael 0' Clogherty), a neigh- 
bour of Colm's who completed 
Cúipr ah rSuutÁm t)uix)e, i.e., the 
song, not the building ; 29, 10. 

1T1AC Uipni5, the son (Naoise) of 
Uisneach; 7, 17. SeeOi-oeClomne 

Uipnij. 

mÁipcín, Martin, a friend of Colm's: 
26, 2. 

tnÁiftcín ÓAiupíonA, Martin (the 
son of) Catherine ; 31, 21. 

míceÁt Am5eAt, the angel Michael : 
17,3. 

IThceÁt ComÁip, Michael (the son 
of) Thomas ; 30, w. 

íTlonc-1'ielen, Montholon (Charles 
Tristan de, Conte, afterwards 
Marquis de), a French general in 
the service of Napoleon I. He 
joined Napoleon at Frejus, after 
his return from Elba, was present 
at Waterloo, and finally accom- 
panied him in his exile to St. 
Helena, remaining with him to the 
last. Colm's form tnonr-lleler? 
probably shows the influence of St. 
Helena, on account of Montholon's 
stay in the island ; 25, 25. 

TThn-pe, the B.V. Mary; 15, 17; 
16, z. 

mvnpeÁn = pÁxijiAic Ó muipeÁm, 
q.c; 11, 17; 12, 1, 9, 17; 13, 3, 
1 9,13. 43 TlAoife m Ac thr-mj, Naoise, the 

son of Uisneach ; 14, x. See Oibe 

Cloinne Uifrng. 
TlAoiri peA-OAf, St. Peter ; 31, 23. 
TlAipeólon, Napoleon I., emperor 

of France; 15, 23. 
riAnrAÍ CÁrc SeAJÁin, Nancy (the 

daughter of) Kate (the daughter 

of) John ; 4, 8. 
n elf on, Nelson, an English admiral 

killed in the Battle of Trafalgar ; 

25, y. 
ttepcún, Neptune, the sea-god of 

the Romans ; 18, 5, 13. 
nófiA, Nora, Honor ; 4, 1. Ó rnAinr.ix>in, An z-£ím]\, Father 
Mannion ; 1, 14. 

pÁi-oíu SeA^Áin tJfieAtnAij, Paudeen 
(the son of) John Walsh ; 31, 0. 

pAic Ó CouJAite, Pat O'Conneely 
or Connolly; 31, 19. 

pÁ-ófiAic, Patrick ; 8, to. 

pÁx)fUMC Ó biAX), Patrick Beatty ; 
31, 3. 

pÁ-ónAicÓrnuineÁin,Patrick]YIoran; 
11. 

pÁroín pAi-oí, Paudeen (the son of) 
Paddy, \%y.. 

pÁ-pif, Paris, who was the son of 
Priam, King of Troy at the time 
of its destruction ; nÁ p^-fiif beit 
'nA iriÁijifrrji x>l-i je, nor (could) 
Paris have been an adjudicator — 
the allusion is to the judgment of 
Paris, who, when appealed to by 
Venus, Pallas, and Juno, awarded 
the prize of beauty to the first ; 
2, 10. 

peA-oAji ttiÁi-ticín, Peter (the son of) 
Martin; c0, 18; 30, w. PjiíÁmtif, Priam, King of Troy at 
the time of its destruction ; 24, 
22. 

fti nA 5fiéi5e. the King of Greece ; 

14, 19 ; 20, 15 ; 23. 3. 
Ri ha ng^Áf, the King of Grace, 

i.e , God ; 1. v ; 7, 8. 
Hi Seoi|ire, King George ; 10, 10. 

SÁijiféAt, Sarsfield, an Irish general 

in the Jacobite war, the hero of 

Limerick ; 25, y. 
SAmr-on, Samson, the strong man 

of the Hebrews; 24, 21. 
SeAJÁn b-peAtnAc, John Walsh ; 

31, 10. 
SéAtuup Ó CAtÁm, James O'Kane 

(Keane, Kane) ; 12, 15. 
SmbÁn, Johanna, Joan, Julia, Judy ; 

14, 9, 14. 
SoficA, Sarah, wife of TThnfieÁn ; 

13, 5 ; 9. See mui-peAti. 

CaIc ttiac ^ieoin, Talc, the son of 
Tréan, who invaded Ireland and 
slaughtered the Piann ; 18, 9. 
There is a beautiful Ossianic 
poem describing this. Colm 
called him Ate ttiac Út^eom. 

Utnfijéir-, Turges or Turgesius, a 
Norse invader of Ireland, who 
founded a kingdom in it which 
lasted about 13 years (822 to 845) ; 
he was finally drowned in Loch 
Uair (Lough Owel) by Maol- 
sheachlainn I., king of Meath ; 
29, v. 

HÁiréAji Cúca, Walter Cook ; 32, .v. 

Unotf, Wolfe, an English general, 
killed in the battle that took place 
just before the capture of Quebec 
from the French, 25, y. — 44 CtÁR ÁICGAfm AiLL ru\ mb|tón, situate near Xil- 

kerrin, Co. Gal way ; 32, x. 
AlbA, /., qen. AVoax\, dat. AtbAin, 

Scotland; III., 12; 14, 1. 
Ánncfiuitn, for Aonc]iuim (Aon- 

cjtuib, éincjieAb), Antrim ; 25, 

21. 
Si Cinn, Headford, a town in Co. 

G-alway, between Galway and 

Ballinrobe; 5, 9. 

bAite An Uóx)bA, Ballinrobe, in Co. 
Mayo; 23, 15; 32, 12. 

bAite Áía CtiAC, Dublin ; 14, 2. 

beAnnA beolA, Bennabeola or the 
Twelve Pins, the famous moun- 
tains of Connamara ; 32, 12. 

beÁnnA, Barna, a village three miles 
west of Galway town ; 19, 5. 

beittem, Bethlehem, in Palestine ; 
17, 10. 

toot If eAt, Boheeshal, in the parish 
of Moyrus, in West Connamara, 
Co. Galway; 32, 11. 

CAnitif, Camus, in the parish of 
Kilcummin, in Iarconnanght, 
Co. Galway; 31, 13. 

CaoIac, a place prob. in Gorumna I., 
Co. Galway ; 32, 2. 

Cacaiji ha m&\\-c, Westport, Co. 
Mayo. 

Cacai^ ha CjAÍonói-oe, The City of 
the Trinity, i.e., Heaven ; 17, 4. 

CeAnn bóiftne, Burren Head, near 
Ballyvaughan, in Co. Clare ; it is 
one of the southern points of 
Galway Bay; 32, 16. 

CeAnn gólAni, . Golam Head, the 
furthest west point of Letter- 
mullen I., which is to the west of 
Gorumna, in Iarconnaught, Co. 
Galway ; 32, iv. 

Citt tltur, Kilrush, Co. Clare. 

Cinn ttiAfiA, Kinvarra, in the south 
of Co. Galway, on Galway Bay; 
5, 10. 

Cnoc An *Oúm, "a noble hill over- 
looking Lough Corrib, almost 
opposite Maam Quire and close 
to Caisleán na Circe ' ' ( W. Rooney ) ; 
32, 20. Cnoc TTIeA-oA, gen. Cnuic meAx>A, 
Knockma, the hill beside Castle- 
hacket, between Tuam and Head- 
ford in Co. Galway. It is a famous 
fairy palace ; 22, 4. 

Cotll An ílóiroj, (== Roche's wood), 
about two miles east of the town 
of Galway; 32, 14. 

ConnAmAjiA, the western barony of 
Co. Gaiway, which officialism 
persists in styling Ballynahinch, 
a designation of which even 
foreign tourists are ignorant. 
The older form ConriiAicne mAfiA 
occurs in a quotation in Preface. 

Conn-oAe An ÓlÁijt, < o. Clare ; 11,4. 

Connt)Ae An RÍ05, King's Co. 

Connx>Ae CiA|ijiAix)e, Co. Kerry ; 22, 
y ; 23,1. 

CjiompÁn ua tnúimíní, a small knoll 
at the rere of Muireán's house 
(pÁ-ó|iAicÓtT)uiiieÁinVL); 13, 11. 

CjiúmpÁn (for CfiompÁn), Crum- 
paun, a village in the townland 
of Clynagh and parish of Kill- 
annin, in Iarconnaught, Co. Gal- 
way ; 31, 16. 

CuijéAt, Kiggaul, in Gorumna I., 
opposite Lettermullen I. ; 31, 4. 

Cuige ConnAcc, Connacht ; III., 
9. 

Cuige muTTiAn, Munster ; iii., 11. 

CÚ15' UIat), Ulster, the North (of 
Ireland) ; in pAbftAic Ó tnui|ieÁin, 
it seems to be used as a term of 
abuse in VI. and VII.; iii., 10; 
2,w; 13,5; 13, 15. 

Cúifc An cSftucÁm bvn-óe, used as 
the name of Colm's house, esp. 
in An bó fUAi t A CÁU; 22, 8; 26, 
6, &c. But see under ÁbbAji 5AC 
ArhfiÁm, where it is described as a 
bráic.ín made by Colm in Letter- 
callow, near Gorumna. 

"OAinjeAn, Bealadangan (bé^t a' 
"OAinjm), on the south coast of 
Connamara, Co. Galway ; 4, 7. 

"Ouitce SeoijeAc, Joyce's Country, 
also known (officially only) as the 
barony of Ross, Co. Galway 
32, 11. 45 — éifie, /., gen. éijieAnn, dat. éijimn, 
Ireland. éijie also occurs as 
dat., iii., 2 ; 12, 7. 

"P|iAinnc, /., gen. -pfiAinnce, France. 
Always used with article ; 25, 22. 

5aiUitti, Galway ; 5, 9 ; 6 13 ; 11, 3. 

gAfiumtiA, Gorumna I , Co. Galway. 

gleAnn CACA,Glencoh, in the parish 
of Kilcumrnin, in Iarconnaught, 
Co. Galway. 18, x ; 31, IS. 

5r é<x 5' /• Oen. Sreije, dat. SV éi 5> 
Greece. Now always used with 
the article ; 14, x; 20, 15 ; 24, 15 ; 
28, 3. 

1nir-tneAT>oin, Inishmaan, or the 
middle island of the South Arann 
Islands. 

Imr tnúpsfiAi-óe, Inishmuskerry, an 
island in the parish of Moyrus, in 
West Connamara, Co. Galway. 

lofijiur móft, Erris, nearBelmullet, 
in Co. Mayo ; 22, v. 

ÍAijm, gen. ÍAijeAn, dat. tAi^mb, 
Leinster ; iii., 10. 

Leinp CaIat>, Lettercallow, where 
'' Cúi|ic An cSnutÁm "bui-óe V is 
said to have been erected, is near 
Gorumna, Co. Galway. It is the 
western half of Lettermore I. 

teiri|i rrUolÁm, Lettermullen I., 
Colm's birthplace. 

tuimneAC, Limerick ; 11,3. 

bunn-oAin, /. gen. 1/unTroAn, dat. 
bumroAiii, London; iii., 12; 14,1. 

tn An a,/., gen. m An Ann, dat. m An Ainn, 
the Isle of Man ; iii., 11. 

tttion-toc, Menlough, in the parish 
of Oranmore, Co. Galway ; it is 
a little to the north of Galway 
town, on the Corrib. There is 
another Menlough in the barony 
of Tiaquin, Co. Galway ; 32, 13. RAt-tfluttAc, perhaps a corruption 

of RÁit toclAnn, the fort or 

stronghold of Lochlainn, i.e., 

Scandinavia ; 18, 7. 
Rmn 1Í)Aoite, gen. ttinne itlAOite, 

Einvyle (Renvyle), in the north 

of Connamara ; 32, 17. 
Rof muc, Rosmuck, in the parish of 

Kilcummin, in Iarconnaught, Co. 

Galway ; 31, 13. 

SAoi^pmn, Seershin, in the parish 
of Rahoon, in Iarconnaught 
(Moycullen), Co. Galway; 11, 5. 

SÁfnoín, indec, Sardinia, 27, 10 ; 28, 
v; 29,s. 

SAf AnA, England ; 20, v. 

Spi-oÓAt, Spiddal, in Iarconnaught, 
on the north side of Galway Bay ; 
6, 15, 17. 

SjmtÁn t)uróe,An, 28, 18. Seecúinx 
An rSjiutÁm t)uix>e. 

Cí|t RiAbAic, the Devil's Country, 
.1. Ipfnonn, hell; cp. An -fiiAbAc,used 
in Munster = the devil ; 23, 3. 

CnÁi5 tí, Tralee, in Co. Kerry ; 5, 
10. 

C}iaoi, /. Troy, the famous city of 
antiquity, which stood in Asia 
Minor, near the Hellespont ; 
Hissarlik now marks its site; 2, 
6 ; 24, x. Sgjnor tia Ujiaoi (2, 6), 
the destruction of Troy, is placed 
about I2u0 years before the 
Christian era (1193 b.c by some 
writers). 

CuAim, gen. CuAtnA, Tuam, in Co. 
Galway; 3, 7. 

CuIac fhóft, dat. CuIaij lílóift, 
Tullamore, King's Co. 

tkACCAfi -Ájro, Oughterard, a town in 
Iarconnaught, Co. Galway. 

UAjtAn móft, Oranmore, east of 
Galway town ; 32, 13. 4'' Voclóm. ■A'Atn, a'ao, A'A«nn = a^atti, a^a-d, 
A 5 Ainn; 20, 17; 2 x; 23, 12. In 
some places, where ib should really 
be so read, the full form appears, 
as at 22, 1G. 

AcAfi, gen. -&ift, m., distance, length 
(in space or time) ; cé'n c-ACA|t a 
fiubAiL zú, what length or dis- 
tance did you walk, how far did 
you walk ; 3, 10. 

AcfumneAc, a., capable, powerful, 
able ; 18, 22. 

Ace a (eel.), when, if only ; 19 v. 

.A5 = cum, to, towards, 21, 18, &c. 

A^Am, A^AT), &c. = CUJAm, CU5AT), 

&c. ; 23, 12 ; 20, 16, &c. 

Ai^eAnrA, a., courageous, spirited; 
cheerful, mirthful, pleasant; 17,16. 

AinppiojiAi-o,/., an evil spirit. 

ÁijvoeAl (pAijroeAb), m., watching; 
25, 9. 

Áifti-o, certain, definite ; 1 n-Á., 
assured, in thorough readiness 
for a raid ; 25, 7. [Cp. bi ah 
coftóin 1 tt-Áimte aca, " the crown 
is assured to them," Kea. T. S. ; 
Ái|iiT), Áifiíi-o, is the Con, form of 
Áifiite, e.g., 50 hÁiftm; "bí pé 1 
n-Aifut) a btiAitre .1. m fiAib -out 
ó buAÍAT) Aije " (e. Ó tl.) ; " cÁ 
fé 1 n-Áitjii-o ajau 'pÁJAit, you 
are certain to get it " (m. Ó tn.).] 

ÁijiteACAn =rÁi|iteA5A-ó, m., act of 
borrowing ; 12, 15. 

Aicince, gen. of Aiinnr ( = Aitin) i /, 
the act of knowing, recognising ; 
b'fu-pup Aitinue . . . aji, it was 
easy to know . . . by ; 23, 17 ; 
[This construction of gen. pre- 
ceded by adj., common in O. Ir., 
exists still in Connacht, at least 
in some words. Another example 
is éip eAcuAC f AoJAit, very power- 
ful.] 

Arifó^, in., misery, wretchedness ; 
Aji Auf ó 5, in misery, wretched ; 
3, 15. [Cp. Afi fog, with joy, in 
Cac Céime An piAib.J 

.AonfiAic (pron. AenpAic), a lone per- 
son; Y ™é ' m ' Aon|tAic, when I 
was alone ; 24, 1. [This is plainly the root-word of AonjuvcAn and its 
derivatives.] 

AjtAnncA, a., cross, peevish ; 17, v. 

A]\ prep., out of; hence used to 
denote being native or belonging 
to a place : a mb'Af x>o •óf.eAm 
(prep, after assert verb instead of 
before rel. pron.), from which your 
people (set) are, i.e. — of which 
they are natives ; 19, z ; 21, x. 

AtAim, v. intr., I swell; guji ACAip 

I gcolAinn a\\ teAltAij ua cÓTrmji- 
fAn, "óeA|i5 -oo fúite lé a bpuAi^t 
cú -oe cÁlt, until yon swelled 
(got strong) in body on the 
hearths of the neighbours, your 
eyes reddened with what you got 
of hardship; 3, 3. [Cm. " 'y& 

CU1T) 'f A nj-piofAC 5\1 jt TDOJAT) A 

teAc," 1. tiA 5.] 

AÚA1J1 : An C-AÚA1J1, 12, 10=: AH 

riAÚAi-fi, the adder, the serpent. 12, 
10. [In Muns. AtAifi ninie is often 
used f or riAtAi|iniTyie, adder, viper]. 

-AcctHfiim, v. tr., I send back or 
again ; pft. guft Atctnjt TTIac T)é iú 
'■00 fpiojiAX) te-pÁn, until the Son 
of Son sent you back as a spirit 
to wretchedness (or exile), 3, 28; 
and see 12, 5. 

AtfiaJA-ó, m. a change ; hence any- 
thing else, 17, 14. 

toA-fiAn-iAit,/., guess; opinion; -oaji 
bfiíj mo bA-fiATÍiAit, by the force 
of my opinions (?), 16, 19. 

beÁijneAC, pi. -nic, m. a bayonet ; 
24, y. [t>AijneAC is also found.] 

t)eAtA, /., provisions ; 8, 10 ; 9, 16 ; 
10, 7 ; 12, v. ; 14, 4. 

tDit-éijeAth, in. (constant shouting), 
hence railing at, reviling, mocking 
at, fooling one, 6, y. [Is this the 
same as bété, of similar sense, 
used in Mea. and Muns. ?] 

tofuonjlAn, gen. -Ann, m. a branch of 
a tree ; voc. at 3, 16. Also beAng- 
Án, beAnjlÁn, &c. 

bfun-óeAri, gen. --one, dat. -x>in, /. 
palace, mansion; dwelling, 17, 

II ; a fairy palace or lios, 22, 3. 47 DuaIa-ó, m. act of striking ; b. f aoi, 
meeting: cu buAÍAT) pAoi mnAoi 
A-p bit, that you should meet 
with any woman ; 10, 1. [b. vm 
in Cork, b. te in Kerry and Don.~\ 

tiuriA-ó, m., family, people, stock ; 1, 
9 ; 8, 2. 

CAi-oin, dat. pi. -ib, m. a little layer 
or binding stone; 27, 1. [A 
dimin. of cai-o, gen. ca-ca, cot>a, a 
stone, a layer or binding stone, a 
word of Béarlagar na Saor, the 
word for " stonemason " in that 
dialect being Aipic cotk\, Cait> 
itself occurs in the following 
masons' saying from the Tnam 
district: — Cait> aji cai-o, cait> 
imp -ÓÁ cai-o i cai-o of aonn 

CA1T).] 

CÁin, /., fault, blemish, flaw ; jau 
cÁin, faultless, flawless, 21, 12; 
26. z. 

CAincijim, I speak (aji, of), men- 
tion; nÁp ÓAITIC15 mé pop Ai-p, 
that I have not yet spoken of (or 
mentioned) ; 28, 9. 

CAicifeAc, a., peevish ; adv., 50 c. ; 
4, 11. ["Noisy, clamorous," 
O'K. ; "watchful, vigilant," is a 
frequent sense in the lit.'] 

CÁU (cAlt), gen. cÁitt, m., loss, 
detriment, perishing, hardship ; 3, 
4, 18 ; a rójA-ó le cÁlt, who has 
been reared in misery, 3, 18 ; 
•puAiji beAjÁn cÁitt (who) got a 
little -hardship, 21, 10; puAip uu 
cÁtl, you were famished, 21, w. 
[CAitt in Bon.] 

CÁnnrtAc ; 25, 23 = caiicaIac. 

CAnrAÍAc, a., querulous, peevish ; 
11, 15. 

Caoi, /., way, proper method, nice 
appearance; 1 jcaoi, in proper 
trim (=Aft -OÓ1?:, Uls.), 26,14; 
cé au caoi, how, 28, 4. ; 'p a jcaoi 
tiac, so thab not, 28, ?/. 

CA-ppAc, a., mangy, scabby, bald: 
rcr. vi. at 3, 17. 

CÓAX)lACAn, gen. -Am, m., a fast, 
an abstinence from food, hence 
starvation ; 3, 14. 

CeAnnAC, /., buying; [a] mbeAX) 
c. 50 fio|i-|iAiT)e Ai]i, who would 
have to be always buying ; 9, 
8. 

CeÁiro = ceA|in,ceA}iruv».,an angle, 
a corner ; hence place, quarter, point of the compass ; 19, 10 ; 28, 
22. [Op., bi fiA-o Ann Af- 5A6 
ceApn, they were there from 
every quarter (Don.).] 

Ceipctin, m., a ball (of thread, twine, 
&c.) ; 3, 1. 

ClAon-peACA-o, m., perverse sin ; 
16, 4. CIaou here = causing one 
to swerve from a course of recti- 
tude. 

ClAoncAc, a., inclined to swerve 
(from rectitude), disposed to err 
(-00, towards) ; 24, 13. 

Coip, /., justice, right, fair play ; 
cóip ptéi-óe, justice in a dispute 
(pléibe, a dispute or argument), 
fair play; 18, z. 

Cóift, /., a fair wind, a favourable 
breeze ; 27, 9. 

Coippi^eAn = coipfieA3An, coipjieA- 
5AX), v. n. of coip-peA^Aim, I 
sanctify, consecrate, bless ; 1,2. 

CjiÁi-óreAcÁn, m., a miser or miserly 
person; 19,5. Also cpÁiT>ceoip. 

CjiAnnó^, gen. -óige, /., a kind of 
seaweed (?) ; tÁ SAtAiftn -00 Cotm 
[a^] bAmr cfiAnnóige, one Satur- 
day that Colm was plucking 
crannóg; 30, 17. 

C|UAt[iAc, gen. -A13, m., a swamp, a 
morass ; pott cp iAtp A15, a bog- 
hole, 22, 22. 

Cftop-bóiifie, dat. -1b, m., pi., cross- 
roads ; 10, 19. [Abo corhf ac nA 
mbóuAp, cpopAipe, and even. 
ciiop.] 

Cpúibín, pi. -íní, m., the tufts or 
" fringe " extending out at the 
ends of a piece of cloth when it 
comes from the weaver ; 2, ?/. 

Cpmtvujim, v. intr., I behave; uac 
rmpe enuring puApAc, did not I 
behave wretchedly (50 omitted 
before puA-pAc) ; 32, 7. 

CúipéAjtAcc,/., coopering, working 
as a cooper ; 2, y. Pure Ir., 
ponnpóipeAcr. 

Cuic, gen. sing, of cat:, a cat ; a 
cuim cine Ap Atifoj, (o) cat's 
waist in misery, 3, 15 ; 18, 9. 

Cut, gen. cuit, m., back of the head ; 
hence hair, in roc. 3, 16; hence 
also renunciation, cút móp, entire 
renunciation: peAp, rÁ 'cAbAip- 
cuit moip te pAT>A -oo'n Áx>, a 
man who has for a long time 
entirely renounced luck, 3, r 
(this idiom is used in Dm. also). 4« CwmfiA, /., fragranoy; 27, 17. 

CuncADAiftc,/., danger, risk; Ae??ce 
doubt: 5<\n c., without doubt, 
14, 2 ; nÁ tei^i-ó mir-e i ;^c., do 
not let me run into danger, 10, z. 

Cú|tAm. m., responsibility, care; 
one's "care," i.e., household or 
family; 4, 7; gen. pi. in first 
sense, 13, v. 

X)eA('-iiu\ix), /., tithe ; 14, 5. 

"ÓeAniAti = t>o "óeAmAn, to (the) 
demon, i.e., may the demon have 
= (as others don't want it) 
nothing, not ; "oeAmAn bt<\p a 
tiiuneA-c- acc, 'nothing was done 
but, (>, x ; -o. 5|ieim, not a morsel, 

8, y. 

T)eAf, gen. -oei^e, dat. "oeir-, /. (the 
right hand, the south), hence the 
sunny side of a hill, &c. ; Afi x>eip 
ua 5^éine, on the sunny side, 26, 
7. [Op. Afi "oeifeAbAji nA jfiéme 
(Uls.).] 

*Oéinr = x)éin : p<\oi t>o -óémc, to or 
towards you (also to fetch you) ; 

18, w. 

*Oeif, /., good way of living, good 
worldly circumstances ; advan- 
tage ; hi fé 1 n-oeip móifi Ann, he 
was well off there, 9, 22 ; see also 

19, 6. 

T>i bA (13, 17; 18, 14) and x:\ bAare 
used in Connacht for ni bA, as 
also -oiop and ciop for nior, in 
comparatives. 

*Oiot, m., sufficiency, = -ooicm, 
fÁir, &c. ; -oiot An fu'oj, good 
enough (or fit) for the king, 27, 
12, v ; it stands in apposition to 
ptiifieAnn and cbÁfi cfiumn. 

"OoijeAiTiAit, a., good-looking, hand- 
some, presentable ; 9, 20. 

T>jiAoróeA - oóifi, gen. -ófiA, m., a 
sorcerer; mjeAn "OfiAoróeA-oófiA, 
a sorcerer's daughter (a personi- 
fication of the spirit of Anglicisa- 
tion), 19, 20. 

"OfiÁfi, m. indec, a pair of drawers; 
Iuac -ofiÁft = Iuac bfióz; of L. (?) ; 
5, 12; see also 21, 17. 

*Ofioc--óíobAi-óe, m., a person who 
cannot be depended on to pay 
his debts ; 9, 3. 

*Oviir-eAcr, -a,/., act of awakening; 
if -ootiA é be -oúir- eAcc, it is a bad 
thing to be awakened (== started, provoked) ; 4, 5. [So also oo 
-mnp5 pé An cAinc] 

("'AlAn^, in., a fault, a flaw, misfor- 
tune"; 22, 18. [" bAC^AiL nó 
beit t>aLI, nó Aft LeAC-lÁim," (e. 
Ó n.); "a defect or bodily ail- 
ment in a person ; éAlAnnAC, dis- 
abled physically" (m. Ó m.).] 

éijeArh,/., act of shouting or croak- 
ing (as a frog) ; 12, 14. 

éiliuJAt), in., fict of claiming, 
demanding; 12, 0; 20,5, 13. 

•pÁ^Aim, v. tr., I leave; often = I 
depart from, and strengthened 
by AtnAc : uac bpÁgpAró rí attiac 
a pio5Acc fern, that she will not 
leave (depart from) her own 
kingdom, 7, 16 ; ip fub ■o'pÁj 
mé ArriAC é, and before I left 
(departed from) it, 8, 8; "o'pÁj 
mé IÁ An bAite aidac, one day I 
started out from the town, 17, 
13. 

pÁJAÍCAf , gen. -Aif, m., acquisition, 
gain, benefit, income ; 19, 6. 

pÁi-óeAmAit, ft., prophetic ; adv., 50 

péA|\ÁlrA = Eng. fair, i.e., fairly, 
with fairness; used in the ex- 
pression imteAcc -p. ; 20, 12 ; 22, 
12. 

■peiteAtriAinc,/. = oifieAmAmr, suit- 
ability ; niAfiA mbíx) f iax) 1 bp. 
•ó'Á |téi|i, if they adapt them- 
selves not to her will ; 7, 12. 

■peileAthnAC (=oifieAmnAC), a., suit- 
able, fit ; bA peileAthnAije a 
comAi|ile te "oéAnAm, what he 
advised was the fittest thing to 
do; 32, 19. 

"péif , /., a festival ; a parliament ; 
26, 19. [The long vowel (é) is 
probably correct ; it is a popular 
word still in the English of Co. 
Wexford where it is used = a 
feast (f éif). ] 

■pionn-UAfAb, a., pure and noble; 
15, 19. [Op. O. Ir. ip pn-o a 
m-berhu, their life is pure ; jrm-o- 
berbAch, pure-lived.] 

p'ofiÁnAC, gen. -A15, m. =f:ífiéAnAC, 
righteous person ; 15, 18. 

p'oji-cóniAcrAc, gen. -A15, m., the 
All-powerful ; 17, 3. 

púnuAÓ, a., respectable, decent; 
3, v; 4, 2; 13, 21. — 49 — póifiijinc, 26, 12 )/., help, succour, 

pontine, 10, 6 ) relief, recovery. 

■pop, m., rest, stop, stay, hence a prop 
or support; pop plÁimre, a prop 
of health ; 13, 4. 

ppé (from O. Ir. ppi) = le, espe- 
cially in ppé céile ; 20, w ; 27, 21. 

■puAi-opeA-o, m., a wandering or 
rambling ; Ap p. ; 32, 1. 

puAtAin5, poetic form of pulAing, 
suffered (3?-i/smgr.p/£. of puitnjim), 
for assonance' sake ; 16, 17. 

ptii^leAC, gen, and pi. -15, m., 
remnants, remains ; 3, 1 ; 19, 21 ; 
■o'pm^teAc, as leavings ; 8, 11. 

ptupeAun, /., a set (of people or 
things) ; p. "oiot An pioj, a set (of 
golden gates) fit for the king ; 27, 
12 ; p. 3péix>í, a set of delph (tea- 
things) ; 27, 10. 

^A-p-fvÓA, pi. -AnncAÍ, m., garden ; 
18, 21. 

JÁppAiritAcc, /., obscenity ; 17, If. 

géA^Án, m., a bough of a tree ; 3, 
16. 

^eAll, ra., a pledge; ip geAll le, 
it is like, 1, y; bA jeAlt ie, it 
was like (to), it was as good as, 
13, 4 ; 19,18; mAp jeAtt leip, on 
account. of him, 31, 9. 

5^éAp-cÁlt, m., dire loss or detri- 
ment, great hardship, complete 
perishing ; 3, 15. 

5eApp-cAile, /., a little girl; 4, 2. 
[So also jeApp-bo-oAC, a little 
boy.] 

^iotÁn, gen. -Áin, m., a blaze ; 'nA 
cit teine jiotÁm, as a shower of 
blazing fire; 12, 11. [geAlÁn and 
■oeAlÁn are also found in this 
sense.] 

5tAn-pipinn, /., pure truth ; imb- 
pAirm An t)iobtA Annpm le 5., I 
would then swear by the Bible 
most truthfully. [This shortened 
form occurs also in -oAp m'pipmn 
of Uls.] 

5lóp, 77i., voice; dat. pi. ^lópÚAib, 
words, utterances, 6, 6. 

5iiAoi,/., countenance, hence liking, 
predilection ; nuAip uac móp í 
mo 5. ope, since I have no great 
liking for you ; 10, 3. 

5JpAb<MpeAcr, /., impertinent talk, 
jesting; 17, 20. 

í-oiu^a-o, m., the act of using up, 
eating away ; 22, 6. 1mne = itime ) irmme,/. (gain, profit ; 
hence wealth, resources) ; hence 
ability, power ; hence fitness ; hence 
"almost happening," "danger;" 
■oÁ mbeA-ó pi 1 ti-imne beit 'tiA 
mriAoi, 'p Ari Arn A V cofMi'5 P5P<op 
ha UpAoi, had things so happened 
that she had been a (full-grown) 
woman at the time the destruc- 
tion of Troy began ; 2, 5. [Hence, 
I believe, also the Don., 'n-mib, 
Con. 1 n-An', able to. Cp. ceAnn 
mnme, "goal," Kea. T. S.; lonnup 
50 pAbATDAp 1 n-mnme a mbÁix>ce, 
so that they were in danger of 
being drowned, Luke v., 7 ; ca 
mé 1 n-mib é x>eÁnAm (Don.) — 
cÁ mé 1 n-An' a -óéAnrA (Con.); 
bi piA-o 1 n-mib An ctoi^eAnn a 
bAmc -o'Á céite, they were in 
danger of beheading one another 
(Lei. in Q.J.); O. Ir. m-oeb, gain, 
profit, wealth.] 

lomtAcu, /., ferrying ; puAip mé bÁT> 
ip lomtAcc, I got a boat and was 
ferried; 32, v. 

IceAn, m., a weaver's bobbin ; 2, y. 
Also eiueÁn, peiueÁn, piceÁn. 

ÍAijeA-otnsim, I lessen, get less, 
diminish ; sub), pres., mApA íaij- 
eA-oui^e pm m'ómóp, if my re- 
spect does not lessen (pm is 
anticipatory of m'ómóp) ; 4, 8. . 

ÍApÁit, /., act of using the paws (in 
swimming, paddling, &c.) ; 12, 14. 

béApjup, gen. -uip, m., sight, faculty 
of vision ; 3, 17. 

teiceAnn, gen. -mn, pi., teicne, 
-eACA, m, a cheek ; voc. at 3, 13. 

téigim, v. tr'.t I read; hence I de- 
clare, proclaim, make known.; 
tiAC léijpmn mnc piop 50 cé tú, 
that I would not make known 
what you are ; 12, 4 ; 'p An .am a^ 
Léi^eAT) . . . C. An cS. £)., when 
C. An rS. X). . . . was made 
known ; 28, 1. 

tiAccAije, /., many, great number, 
plenty; 'p a I. pm muimneAC, 
and so many Munstermen, 11, 4. 

top^AX), m. (the act of burning) ; 
hence followed by le = the act of 
firing at : A5 t. Le n-A nÁmAi-o, 
firing at their enemy ; 25, 13. 

VuAn, gen. buAin, m., Monday; henct 
the Day of Judgment, as tradi- 
tion has it that this will take 

F 5o place on a Monday ; 16, 18. 
[Fuller forms are UiAn An cStéibe 
(i.e., SliAb SÍÁm) and LA An Iaiaiu.]. 

tTUi-oifi le, as to, regarding, in re- 
gard or respect to ; 4. 5. 

inAij;irri|t "olije, a judge, adjudi- 
cator; 2, 10. See pAjnr under 
ClAfi peAftr-An. 

tllAtinc, gams containing stumps of 
teeth, or having teeth missing ; 
gen. pi; 11, 17. 

tTlAjiA = munA, if not, unless; 4, 8 
&c. ; uiajia't) (for mtmA mbeA-ó) 
only for, were it not that ; 21, 20, 
[The beA-o ('-o) of the latter is 
part of the verb in, as O. Ir 
shows.] 

tttAftbAn, m., a dead person or body 
16, 12. 

rrujt bi (lit. as was or were), namely 
to wit ; 2, 13. So also rriAft acá 
mA-ft ca. 

tTleAfAtriAil, a., estimable, respect 
able, reputable, esteemed ; rAtAc 
m., estimable enough, quite re- 
spectable ; 4, 3 (this usage is very 
common in Con.). 

meijuocÁriAc, pi. -A15, to., an Ameri- 
can; 25, 16. 

tni-j-peAnn, gen. -jftmn, to., disgust, 
loathing; 'ré tAiftnjeAf m., it is 
that causes disgust ; 3, v. 

miolAc, a., lousy, infested with lice ; 
voe. m. at 3, 17. 

tTHoftoAilxe = rnioftbAite, /., a 
miracle; gen. pi., 15, 17. 

tnófi-fAoJAt, to,, lit. the great world 
or life, hence everything; 10, 13. 
[Cp. An fA0JAt = everybody (11, 
x), everything, &c] 

mum = mum, back (in ref. to 
carrying burdens) ; 'r t>o tnAtA* 
Aft X)0 tnúm, with your bag on your 
back ; 12, 8 (lengthened here to 
give the requisite rhyme). 

tnúnAX), to., teaching, instruction, 
education ; followed by Aft of 
person; 17, 18. 

mufroAftóift, to., a murderer; 11, w. 
Pure Ir. "oúniiiAftbcóifi. 

néAtriAnn, pi. -Ainn, m., diamond; 
also mother-of-pearl; 28, 11. 

oltrhACAn = ottniujjA.'ó, act of pre- 
paring ; A£ o. |'3téipe,preparing to fight, raising a row ; 11, 20. 
[Con. is very fond of the verbal 
noun term. -ACAn instead of -u^at) 
its strength is a point in its 
favour.] 

j ómóf =r=pómór, respect, homage; 
4, 8. It is pron. úmAp in South 
Con., hence ómór = cúftAm. 

j péACAjt, gun. -Aiji, m., pewter ; 3, 13. 

peicciúft (=piccuífi), gen. -úift, m., 
a picture, image; 3, 14; 14, 19; 
15,1. 

pitéiftín, to., a pelerine; 14, 18. 

pléibe, /., dispute, argument, act 
of arguing; 20, 23 ; cóift pléi-óe, 
justice in a dispute, fair play, 18, 
z. [Cp. " Ar\ Cúif-o'Á pléi-óe."] 

pléifeAm, nonsense, fooling, hum- 
bug; A5 TDéAUAtri ptéifeAm, hum- 
bugging, carrying on fooling ; 
23, 19. [Cp. ftmn -pé p. "oiorn, he 
made a fool of me (Don.); perhaps 
merely an Eng. word play-sham.] 

pjiioruncAcc, /., imprisonment ; 
cuifipeA'o p. oftr, bliA-ÓAin if ftAtt', 
I'll have you imprisoned for a 
year and a quarter ; 21, z. 

pjiocróin,^/.-í,m., a (tithe-) proctor; 
14,5. 

Pftoip,/., a process (in law) ; peACAr 
p. i rice, towards (as compared 
with) twenty-one processes ; 12, 
• 19. 

PfiocAr-cun, gen. -úm, to., a Protes- 
tant; 1, 11; 20, 17, 23. Colm's 
sense is rather = gAVt. 

tlAc, to. (grace, favour, O.Ir.), luck, 
advantage; nÁ hiAftft *oe fiAtr, lit. 
do not seek of (as) an advantage; 
22, 20. 

néAjún, pi. -úm, to., a region, dis- 
trict, continent; 20, v; 28, 1, 7; 
pé Aft bit ft. A tub'Af "oo -ófteAm, 
whatever region your party was 
from (= belonging or native to), 
19, z. 

uéix>, -e, /., = ftéfóceAc, harmony, 
concord, covenant, reconciliation, 
peace ; a gcuft Aft An ftéró, to 
reconcile them, bind them over 
to keep the peace, 6, x ; uac 
ngtAcpAfo fiAt) ftéfó, that they 
will not accept concord, will not 
keep peace, 7, 14 (cp. ftéróteAc 
a jtACA-ó ; 20, 14), 5i HiAbAc, gen. -aic, m., the swarthy 
one, used, because of its resem- 
blance to -oiaoaI) as an euphem- 
ism = devil (dire misfortune, &c.) ; 
hac ope bi An ft., 12, 20 ; €ip 
riiAbAic, 23, 3. 

RiAp, gen. péip, m., distribution, 
dole, accommodation (of food or 
payment) ; 50 Leóji aj PÁ5A1L bÁip 
•o'eAfbAi-ó péip, many dying for 
want of a dole, 7, x ; 50 mbAX) 
■oeACAifi r>ó piAp "oo fÁJAit, who 
would find it difficult to get an 
accommodation, 9, 10 ; le n-A 
fiiAfi, to regulate it, 7, 8 ; 'p lonrÓA 
Air a mbeAT) pu\p beA^ eite te 
VÁ5A1L, ia many a place a small 

* accommodation could be got, 12, 
18. 

TliAji, gen. péipe, dat. ftéi|i, /., will, 
pleasure ; -ó'Á péip (.1. •oo péip tia 
hójj-rhnÁ .1. topiri-o), to her wishes ; 

7, 12. 

rtiAftAitn, v. tr., I satisfy, content ; 

cond. 3rd sing., 12, 22. 
UiogAn, 27, 3 = bAinjiio5An, queen. 

SÁbóip, pi. -óipí, m., a sawyer ; 8, x. 
Pure Ir. cmpior 501ft, cfteAf gAi^oe. 

SAitm, /., a psalm ; p. tiA niAltAcc, 
a litany of curses, 30, 13. 

SAoújivtgA-o, m., act of earning, 
earning ; 8, 6 ; 15, 4. 

SAorjtui5im, v. tr., I earn; 1st sing, 
past subj. at 5, 12. 

SApuijjim, v. tr., I surpass, get 
beyond, get past or over ; pÁpuij 
pi tnte 3' ia-o Aji rséirii, she has 
surpassed them all in beauty, 7, 
12 ; mÁ pÁptnjjim An oix>ce 'nocc, 
if I get over (survive) this night, 

8, 18. 

SÁÚAC, a., sated, satisfied ; sufficient, 
esp. in adv. pÁÉAÓ, sufficiently : p . 
jAnti, scanty enough, 4, 2; p. 
meApAtriAil, quite respectable, 4, 
3 ; 'ní pAib pi pÁtAc, she was not 
sated, 19, 21. 

SeAncAp, m., talk; thing commonly 
talked about ; 3, wj 4,^5. 

SeAn-ciuriipÓ5, gen. -óije, /., an old 
fold of a blanket ; an old piece of 
selvage ; 2, c. Cp. ciuiriAip in 
Coneys' Diet. 

SeAnp=rEng., chance ; 10, r. The 
pure Ir. is pAitl (Con. and Ills.), 
cAot (caoi), óaIaj (Muns.). 

seAn-ppúnój, gen. «oi^e, pi., 'Ó5A, /., an old spoon ; ctoijne peAn- 
ppúnójA, the heads (ladles) of old 
spoons, the handles having been 
broken off ; 3, 2. 

Seit3, /., a pain, an ache; buAil p. 
1m' cpoix>e mé, a pain seized me 
in the heart : 22, 5. [C/>. peAlj, 
bellyache, O'R. ; perhaps from 
O. Ir. pet^, milt, spleen.] 

SjiltéA-o, gen. -éix>, m., an iron 
saucepan; 6, 11 [In Uls. the 
form is pgeiVleÁ-o.] 

Sjléip, gen. -e, /., a row, a fight ; 
A5 ottrhACAn p^téipe, preparing 
to fight, 11, 20 ; mApA *ocÁip- 
njeAT) pé pomnc p^téip', if he did 
not cause a small row, 25, 24. 
[S5"Léip = " pride," "vaunting" 
also.] 

SiAmpATTiAit, a., pleasant, likely to 
amuse, amusing ; used satirically 
in 5, 8. 

Sm, dem. pro/i., that; in Con. and 
Uls. it is used prothetically or 
anticipating a noun, either subject 
or object ; see, as examples, 4, 8 ; 
18, 8 ; 28, 9 ; 29, 21 ; 30, 3. The 
usage may be called a kind of 
apposition used for emphasis; 
it is very picturesque. Siú-o is 
found thus too, but more rarely. 

SíceótrA, a., polite, gentle, clement, 
mild ; 17, 2. 

SiúncA, pi. -aí, m., a joint (in car- 
pentry) ; 27, 1. 

SnÁTÍi, m., the water, the sea (as a 
swimming or floating medium) ; 
mp An pnÁth, in the sea, by or 
through the sea, i.e., while 
swimming; 20, 2; Ap pnÁth, on 
the water, swimming, 30, 1. [4p 
An pnÁTÍi (cpnÁm) is usual in 
poetry = on the sea.] 

SneÁ-ó, gen., pneÁi"ó, pi. pneÁit), m., 
a nit ; míotA *j pneÁi-ó, lice and 
nits ; 12, z. 

SomptA, m., an example ; hence a 
wretched creature ; 3, 18 ; 20, 13 ; 
21, v. [So also pomptA bocr in 
Don. = one who is wretchedly 
poor], 

SpAtpAim, v. tr. (I beat ; I kiss) ; 
[hence ppalp pé An teAbAp, he 
kissed the book = he swore] ; jup 
ppAlp pi rmonnAÍ mópA, until she 
swore great oaths, 23, 11. 

SpAniAc, a., blearv, blear-eved ; roc. 
i», at 3, 17. 52 ScuAim, yen. r-cviAmA, /., ingenuity ; 
a 5 cuf fCtJAtnA Aji = planning to 
contend against at 7, ?/, a good 
idiom. [Cp. bAm ré Ar a rcuAim 
féin é, lie composed or invented 
it himself ; cÁ ré Af a rruAim=tÁ 
ré Ar a céilt.] 

ScuAnrÓA, a., ingenious, expert, 
clever ; 21), 18. 

Suim, /., attention, regard, care, 
notice ; nioji cui-p ré rvnm aiji, a 
gcAitpeÁ Ann, what you would 
use there didn't draw his atten- 
tion, he did not care how much 
you would use (or eat), as he was 
generous; 19, 19. 

CA"OA = "OA-OAtTI, •OA'OA-Ó, -OATDAIX), 

anything, a jot ; 4, 1 ; jjau ca-oa 
■o'á cionn, without anything as a 
result of it =unprofitably ; 5, 2. 

CAi^n^im, v. tr., I draw, hence I 
cause, bring about ; 'r é tÁifingeAf 
mí-5|ieAnn, 3, v ; tAji-fiAm^ An 
cuffA, 13, 6 ; mA-fiA -07;Áitm5eA-ó 
ré •nomnc f^iéip', 25, 24 ; rAfifi- 
Ainj -pi o|t|iAb -otiAoi-óeAcu, 28, x. 

CeAC pobAil, a chapel (lit. house of 
a congregation) ; 3, 7. [Also in 
Don.] 

UeA-ptAf, ra., testimony, character, 
testimonial ; 30, z. 

Céifstim, /. (?), act of preparing; 
A5 r. cun cojai-o, preparing for 
war, 7, 13 ; cÁ An c-AÚAip. a^ 
réifstim, the viper (?) is pre- 
paring, 12, 10. 

Ciomnuijmi, v. tr.. I bestow (-oo, to); 
17, 1. Cnúc, m. or /., zeal, earnestness, 
earnest desire (for, te) ; iii , 14; 
16, 10. 

Coj;jiAim, v. tr., I choose (to do a 
thing); mÁ to^-pocA "out Ann, if 
you chose to go there (and you 
would choose, hence mÁ, not x>Á) ; 
10, 12. 

Coil, /., will, desire ; rtij ponn 
uoil mé a cuji cun bÁif, Fionn 
sentenced me to death ; 22, 1. 

CnAcc, m. indec, trade, trading; 
caIa-ó r-fiÁcr, a trading haven, 
a free port; 27, 19. 

CtjAijum, /. (guess, conjecture ; 
opinion) ; hence direction ; ? aoi 
n-A z., in her direction, towards 
her ; 32, 7. UAin, gen. -uAnAC, /. a cave ; uAin 
CAtniAn, a land cave ; 21, 1 5. 

UAijVleACÁn, gen. -Ám, pi. -Ám, in., 
the leavings from the warp of 
flannel, bits of thread that remain 
to the weaver ; 2, y. 

tTÓAcrA, /*., a will ; pA^Aim le 
hu-ÓAcrA fin, I solemnly assure 
(everyone) of that ; 9, 18. 

t1j;Aim,jtfZ. u^mACA, as^en. ^.(ujitiac), 
/. the gears of a loom; p'vnjjteAc 
n a n-ú., the leavings from the part 
of the thread that is kept asunder 
by the two rods ; 3, 1. 

U^oaji, m., makings, materials ; 
cause, reason; origin, source; 
An c-ti. ceAftu, the true origin, 1. 
13 ; ó'f AjAm rÁ'n c-n^-OAfi, since 
I have reason, 3, 21. 


Date Due 


1 — s jf ■■' / 


Y&Q. 


- m 


- -A 
/ 
<f) 

BOSTON COLLEGE 
3 9031 01192077 4 ■I 

HN'V 

■ SI 


■ /o £ BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL. MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.